آشنایی با موضوع

یک اپی توپ قسمتی از یک آنتی ژن است که توسط سیستم دفاعی تشخیص داده می‌شود. آنتی ژنهای قوی مولکولهای درشتی هستند ولی فقط قسمتهائی از هر مولکول قادر است سیستم ایمنی را تحریک کند یا به آنتی کر متصل شود. این قسمتها را در اصطلاح نشانه آنتی ژنی یا شاخصای آنتی ژنی(Antigenic determinants) یا اپی توپ (Epitope) می گویند که از نظر قدرت ایمنی زایی در یک مولکول آنتی ژن با یکدیگر متفاوتند. یک اپی توپ موجب تحریک یک سلول لمفوسیت که اختصاصاً برای آن نشانه است می شود. بنابراین پاسخ ایمنی بدن بر علیه یک آنتی ژن، مجموعه ای از عکس العمل های سلولهای اختصاصی لمفوسیت علیه اپی توپهای موجود در آنتی ژن می باشد. انواع اپی توپی ها از نظر ساختمان: 1- پیوسته ( متوالی – خطی ): این شاخص ها از نواحی مجاور هم در یک توالی تشکیل می شوند. به عبارت دیگر کنار هم نشستن اجزای تشکیل دهنده ماکرو مولکول ها( پروتئین ها، قندها، اسیدهای نوکلئیک) و اتصال آنهااز طریق پیوند کووالان این شاخصها را ایجاد می کند. مثل اسیدهای آمینه 12 تا 22 در یک زنجیره پلی پپتیدی. 2- شکلی ( فضایی – ناپیوست ): این شاخص ها از کنار هم نشستن نواحی غیرمجاور زنجیره های پپتیدی تشکیل می شوند پیوند های غیر کووالان باعث ایجاد چین خوردگی در پروتئین ها و ایجاد یک شکل سه بعدی می شوند. انواع اپی توپها از نظر ویژگی: الف ـ اختصاصی (Specific) ب ـ اشتراکی (Cross – reacting) الف ـ اپی توپهای اختصاصی: به اپی توپهائی گفته می شود که فقط در یک آنتی ژن مشخص وجود دارد و مخصوص همان آنتی ژن است. مثلا در میکروب بروسلا عامل بیماری تب مالت اپی توپهائی وجود دارند که فقط مخصوص این میکروب است و در میکروبهای دیگر دیده نمی شوند. ب ـ اپی توپهای اشتراکی: اپی توپهائی هستند که در چند آنتی ژن متفاوت موجود در حیوان، گیاه یا میکرو ارگانیسم مشترک می باشند. شناختن اپی توپهای اشتراکی بین آنتی ژنهای مختلف در تفسیر آزمایشهای سرولوژی و ایمونولوژی اهمیت زیادی دارد. بطور مثال میکروب های بروسلا و ویبریون کلرا دارای اپی توپهای اشتراکی هستند. بنابراین اگر فردی به بیماری وبا مبتلا شده و یا واکسن آن را تزریق کرده باشد، آزمایش رایت (wright) که تست تشخیصی برای تب مالت می باشد نیز مثبت می شود.
در این صفحه تعداد 404 مقاله تخصصی درباره اپیتوپ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اپیتوپ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; AP; alkaline phosphatase; anti-huIgG-AP; anti-human IgG alkaline phosphatase labelled; CV; cyclic voltammetry; DMF; dimethylformamide; ELISA; enzyme linked immunoassay; F-moc; 9-fluorenylmethoxy carbonyl; GA; glutaraldehyde; HQ; hydroquinone; HQDP; hydroq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; Allergen challenge; allergen peptides; allergy; allergic rhinoconjunctivitis; allergic rhinitis; environmental exposure unit; epitope; grass; immunotherapy; synthetic peptide immunoregulatory epitope; AE; Adverse events; AIT; Allergen immunotherapy; ARC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; RSV; Immunization; Vaccination; Structure-based vaccine design; Fusion; Neutralization; Vaccine-enhanced illness; Bronchiolitis; Pneumonia; Infants; Elderly; Th2; Eosinophilia; Subunit vaccine; Vaccine vector; Wheezing; Asthma; Protein conformation; Epito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; Membranous nephropathy (MN); nephrotic syndrome; M-type phospholipase A2 receptor 1 (PLA2R); PLA2R1; thrombospondin type 1 domain-containing 7A (THSD7A); organ-specific autoimmunity; class II major histocompatibility; genetic polymorphisms; post-transplan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; Bio-; biotinylated; IP; immunoprecipitation; LPS; lipopolysaccharide; LRR; leucine-rich repeat; mAb; monoclonal antibody; sTLR4F; C-terminal FLAG-tagged secreted form of TLR4; stv; streptavidin; TLR; Toll-like receptor; WB; western blotting; Toll-like rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپیتوپ; IFV; influenza virus; HA; hemagglutinin; MAbs; monoclonal antibodies; hMAb; human monoclonal antibodies; Nabs; neutralizing antibodies; hnMAbs; human neutralizing monoclonal antibodies; HIV; human immunodeficiency virus; HI; hemagglutination inhibition; s