آشنایی با موضوع

ایمونوگلوبولین IgA یا (IgA Immunoglobulin) مهم ترین ایمونوگلبولینی است که در ترشحاتی مانند ترشحات بینی، برونش، روده، پروستات، اشک، کلستروم، بزاق و مایع واژن یافت می شود. ایمونوگلوبولین‌ها دسته‌ای از مولکول‌های زیستی هسنتد که در سیستم ایمنی فعال هستند و با حرف اختصاری (Ig)نشان داده می‌شوند. ایمونوگلوبولین‌ها به طور اختصاصی علیه آنتی ژن‌ها یا پادگن‌ها ترشح می‌شوند و اگر برای آنتی ژنی ترشح شده باشد به آن آنتی بادی یا پادتن می‌گویند. بدن هر فرد ۱۰ به توان ۷-۹ مولکول آنتی بادی دارد. ایمونوگلوبولین‌ها از نظر ساختمان سوم پروتئینی به شکل کروی هستند. به همین دلیل به آنها ایمونوگلوبولین می‌گویند. از طرفی پس از الکتروفورز و جداسازی پروتئین‌های سرم خون به روش الکتروفورز، چهار بخش عمده در آنها قابل تشخیص است که عبارت‌اند از: آلبومین و گلوبولین‌های آلفا، بتا و گاما. ایمونوگلوبولین بیشتر در منطقه گاما قرار می‌گیرند و از گاماگلوبولین‌ها هستند. ایمونوگلوبولین ها در سرم خون و مایعات بافتی تمام پستانداران یافت می شوند و حدود بیست درصد پروتئین های پلاسما را در انسان شامل می شوند. ایمونوگلوبولین ها متنوع هستند ولی واحد ساختمانی در تمام آنها یکسان و شبیه حروف Tو Yاز دو زنجیره یکسان پلی پتپیدی بلند یا سنگین و دو زنجیره یکسان پلی پپتیدی کوتاه یا سبک درست شده اند. ایمونوگلوبولین ها بر اساس ساختمان اولیه ردیف اسیدهای آمینه زنجیره سنگین و نیز اختلافات سرولوژی به پنج دسته یا کلاس یا ایزوتاپت تقسیم می شوند. بر همین اساس ایمونوگلوبولین ها را IgE، IgD، IgM، IgA، IgGنامگذاری کرده اند. زنجیره های سبک تمام ایمونوگلوبولین ها نیز بر همین اساس به دونوع کاپاو لامبدا تقسیم شده است. IgA در ترشحات به صورت ساختارهای دوتایی یا سه تایی به نام IgA ترشحی دیده می شود که شامل دو یا سه مولکول تکی IgA می باشد. این مولکول تکی با یک زنجیره پلی پپتیدی به نام پروتئین J به هم متصل هستند وبا پروتئین دیگری به نام جزؤ ترشحی یا انتقالی ترکیب شده اند. چون IgA ترشحی در برابر بسیاری از آنزیم ها مقاومت می کند لذا در ترشحات باقی می ماند و از بدن در مقابل تکثیر میکرواورگانیسم ها محافظت می کند. ساختارهای تکی IgA و پروتئین J را پلاسماسل های موجود در لافینا پروپریای اپی تلیوم مجاری گوارشی، تنفسی و ادراری ترشح می کنند. جزؤ ترشحی توسط سلول های اپی تلیال مخاط ترشح می شود و هنگامی که از طریق سلول های اپی تلیال انتقال می یابد، به ساختار چند تایی IgA اضافه می شود.
در این صفحه تعداد 637 مقاله تخصصی درباره ایمونوگلوبولین IgA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمونوگلوبولین IgA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; fixed combination; halobetasol; psoriasis; tazarotene; topical; AE; adverse event; BSA; body surface area; DLQI; Dermatology Life Quality Index; HP/TAZ; halobetasol propionate 0.01% plus tazarotene 0.045%; IGA; Investigator's Global Assessment; QoL; quali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Botulinum toxins; Clinical trial; AE; Adverse event; BoNT; Botulinum neurotoxin; CD; Cervical dystonia; CGRP; calcitonin gene-related peptide; CP; cerebral palsy; IGA; Investigator's Global Assessment; IL-6; Interleukin 6; MMP-1; Matrix metalloproteinase-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; asimadoline; atopic dermatitis; emerging agents; fezakinumab; hypocholrous acid; omiganan; secukinumab; tapinarof; AD; atopic dermatitis; AE; adverse effect; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AMP; antimicrobial peptide; EFA; essential fatty acids; HOCl; hyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Gut; Associated lymphatic tissue; Water; Fasting; Gut morphology; ERAS; GALT; Gut-Associated Lymphoid Tissue; PP; Peyer's Patches; IEL; Lymphocytes in intraepithelial Spaces; LPL; Lymphocytes in lamina Propria; PN; Parenteral Nutrition; EN; Enteral Nutrit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; clinical scale validation; dermatology; hair loss; scoring system; trichology; CI; confidence interval; FFA; frontal fibrosing alopecia; FFASS; Frontal Fibrosing Alopecia Severity Score; ICC; intraclass correlation coefficient; IGA; Investigator's Global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; CCF; commensal colonization factor; DCs; dendritic cells; EOS; extremely oxygen sensitive prokaryotes; GF; germ free; HF; high saturated-fat diet; HMAGM; healthy mature anaerobic gut microbiota; IFR; interfollicular region; ILCs; innate lymphoid cells; Ig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; α-LA; α-lactalbumin; HoP; holder pasteurization; HTST; high temperature-short time; HHP; high hydrostatic pressure; IgA; immunoglobulins A; LDH; lactadherin; LF; lactoferrin; Lyz; lysozyme; MEM; minimum essential medium; MFGM; milk fat globule membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Clusterin; Dry eye; Molecular chaperone; Ocular surface disease; MMP inhibitor; Schirmer test; Tears; Beta-MeOH; beta-mercaptoethanol; CI; Confidence Interval; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IGA; immunoglobulin A; MMP; Matrix Metalloproteinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; acne vulgaris; adult acne; scar; post-inflammatory hyperpigmentation; AAD; American Academy of Dermatology; A/BPO; adapalene/benzoyl peroxide; EDF; European Dermatology Forum; FASET; Facial Acne Severity Evaluation Tool; FDA; Food and Drug Administration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; CD; Celiac disease; TG-IgA; Tissue transglutaminase IgA; EmA-IgA; Endomysial IgA; DGP-IgG; Deamidated gliadin peptide IgG; FEIA; Fluorescence enzyme immunoassay; CLIA; Chemiluminescence immunoassay; Autoantibody; Celiac disease; IgA; IgG; Tissue transglut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; IgA; Lambda display phage; Mucosal immune responses; Peptide antigens; Peyer's patches; ASC; antibody secreting cells; PP; Peyer's patch; LDP; Lambda display phage; LP; lambda particles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; AOM; acute otitis media; CI; confidence interval; CRM; cross-reacting material 197; DT; diphtheria toxoid; DTaP; diphtheria, tetanus, acellular pertussis; DTwP; diphtheria, tetanus, whole-cell pertussis; dPly; detoxified pneumolysin; EPA; exotoxin A of Ps
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Recovery; Performance; Overtraining; Blood sample; Heart rate variability; A; Adrenaline; ANS; Autonomic nervous system; C; Cortisol; CK; Creatine kinase; Cn; Cortisone; HDL; High-density lipoprotein; HF; High frequency; HIT; High-intensity training exerc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Turbomachinery; Fan; String dynamics; Space-Time Variational Multiscale method; ST-VMS; ST Slip Interface method; ST-SI; Isogeometric Analysis; IGA; Higher-order functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; AE; adverse event; CFB; change from baseline; CNT; Coxib and tNSAID Trialists'; CrI; credible interval; CSR; clinical study reports; DIC; deviance information criterion; IGA; investigator global assessment; ITT; intention-to-treat; NMA; network meta-ana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; ADF; acid detergent fiber; AIA; acid insoluble ash; BW; body weight; CF; crude fiber; CHs; Chinese herbs; CHC; Chinese herbal combination; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; GH; growth hormone; HSP70; heat shock 70 kDa protein; IgA; im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; IBD; inflammatory bowel diseases; GI tract; gastrointestinal tract; UC; ulcerative colitis; CD; Crohn's disease; GWAS; genome-wide association study; SNP; single-nucleotide polymorphism; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; MDP; muramyl dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; ADG; average daily gain; BW; body weight; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; IgA; immunoglobulin A; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; LCFA; long chain fatty acids; MFG; milk fat globules; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; In ovo feeding; l-Arginine; Inducible nitric oxide synthase; Mucosal immune function; DNA methylation; BW; body weight; CpG; cytosine-guanine nucleotide repeats; DG; diluent-injected control group; GALT; gut-associated lymphoid tissue; GIT; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; biomarker; cathelicidin; doxycycline; kallikrein; matrix metalloproteinase; papulopustular; rosacea; serine protease; AE; adverse event; BCA; bicinchoninic acid assay; CAMP; cathelicidin antimicrobial peptide; cDNA; complementary DNA; GAPDH; glyceraldehyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; acne vulgaris; actinic keratosis; atopic dermatitis; clinical trials; cutaneous wounds; end points; onychomycosis; randomized controlled trials; wound healing; AD; atopic dermatitis; AK; actinic keratosis; FDA; US Food and Drug Administration; IGA; Invest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; atopic dermatitis; atopic eczema; flares; long-term control; outcome measures; randomized controlled trials; systematic review; AD; atopic dermatitis; GREAT; Global Resource of Eczema Trials; HOME; Harmonizing Outcome Measures for Eczema; IGA; Investigato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; clinical practice; clinical trials; lesion improvement; predictors; pyoderma gangrenosum; resolution of inflammation; speed of healing; AUC; area under the receiver operating characteristic curve; CI; confidence interval; IGA; Investigator Global Assessme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; CT; cholera toxin; CTB; B subunit of CT; ELP; elastin-like polypeptide; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli; IgG; immunoglobulin G; IgA; immunoglobulin A; sIgA; secretory immunoglobulin A; LT; thermolabile enterotoxin; LTB; B subunit of LT; PRRSV; porc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; LME; Local Maximum Entropy; Max-ent; Maximum entropy; FEM; Finite Element Method; GFEM; Generalized Finite Element Method; IGA; Isogeometric Analysis; XIGA; eXtended Isogeometric Analysis; XFEM; eXtended Finite Element Method; PDE; Partial Differential Eq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; C3; complement 3; C4; complement 4; G; Fgain-to-feed ratio; IgA; immunoglobulin A; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; LYZ; lysozyme; MOS; mannan oligosaccharide; pCON; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; Sepsis; Fish oil; Parenteral nutrition; T-lymphocyte subsets; Immune function; Cytokines; ALI; ALI; acute lung injury; CLP; cecal ligation and puncture; FO; fish oil; IgA; immunoglobulin A; IL; interleukin; mAb; monoclonal antibody; NS; normal saline; PCR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; ACD; allergic contact dermatitis; AGA; alfa-galactosidase A; C3; complement C3; CMPI; cow's milk protein intolerance; DIF; direct immunofluorescence; IgA; immunoglobulin A; IgG; immunoglobulin G; LAD; leukocyte adhesion deficiency; SMJN; Sister Mary Josep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; BPA; Bisphenol A; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; FDA; Food and Drug Administration; GRAS; Generally Recognized as Safe; IgA; Immunoglobulin A; IgG; Immunoglobulin G; IgM; Immunoglobulin M; IL-6; Interleukin 6; LOD; Limit of Detection; MA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوگلوبولین IgA ; PAR; parent-adolescent relationship; IGA; internet game addiction; SC; school connectedness; DPA; deviant peer affiliation; Internet game addiction; Parent-adolescent relationship; School connectedness; Deviant peer affiliation; Mediation;