آشنایی با موضوع

در علم ایمنی‌شناسی فاکتورها یا عواملی وجود دارند که یک ایمونولوژیست می‌تواند با استفاده از آنها قبل از ورود یک آنتی ژن به بدن انسان میزان تحریک سیستم ایمنی توسط آن آنتی ژن را بدست آورد. ایمنی زایی توانایی یک ماده خاص مانند یک آنتی ژن یا یک پروتئین است که باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن انسان و حیوان دیگر می شود. به عبارت دیگر، ایمنی زایی توانایی ایجاد یک پاسخ ایمنی توسط هومورال و/یا سلول است. باید بین ایمنی زایی مورد نظر و ناخواسته تمایز ایجاد شود. پروتئین ها به طور قابل ملاحظه ای ایمنی تر از پلی ساکاریدها هستند. هر چقدر ساختمان آنتی ژن با ساختمان مولکولی بدن میزبان تفاوت داشته باشد پاسخ سیستم ایمنی به آن قوی تر خواهد بود و بالعکس.
در این صفحه تعداد 965 مقاله تخصصی درباره ایمنی زایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمنی زایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; virus-specific IgG levels; measles and rubella combined vaccine (MR vaccine); measles; rubella; varicella; mumps; seroconversion rate; seropositivity; vaccine failure; immunogenicity; nonresponder; EIA; Enzyme immunoassay; MR; Measles and rubella; NCCHD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Gut microbiota; Oral rotavirus vaccine; Immunogenicity; Efficacy; Viral infection; Immunity; Higher and lower socio-economic countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; WNV; West Nile virus; EDIII; envelope protein domain III; C; capsid; E; envelope; NS; nonstructural; IB; inclusion bodies; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IEX; ion exchange; LB; Luria Bertani; TB; terrific broth; IPTG; isopropyl β-d-1-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Hemagglutinin; Influenza; Potency; Immunogenicity; Single-radial immunodiffusion; Stress; Trypsinization; Vaccine; AUC; area-under-curve; Bv; B Victoria lineage; By; B Yamagata lineage; HA; hemagglutinin; HI; hemagglutination inhibition; IDMS; isotope dil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Biotherapeutics; Gene and cell therapy; Pharmacokinetics; Non-clinical safety; Immunogenicity; Cross-reactive species; ATMP; advanced therapy medicinal products; CAR; chimeric antigen receptor; CD; cluster of differentiation; CMC; chemistry manufacturing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Biosimilars; Position statement; Recommendations; Interchangeability; Immunogenicity; Rheumatic diseases; Biosimilares; Posicionamiento; Recomendaciones; Intercambiabilidad; Inmunogenicidad; Enfermedades reumáticas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; AdV; adenovirus; BAL; bronchoalveolar lavage; CAR; Coxsackie and adenovirus receptor; CBA; cytometric bead array; FFU; fluorescence forming unit; FRI; febrile respiratory illness; NAb; neutralizing antibody; RTI; respiratory tract infection; Adenovirus; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Dendritic cells; Immunogenicity; Glioblastoma; Nano-DOX; Drug delivery; Immunogenic cell death; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood-brain barrier; BCA; bicinchoninic acid; 5-(N-dodecanoyl)aminofluorescein; C11-fluor; DC; dendritic cells; Mφ; macropha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; ADA; anti-drug antibodies; CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use; DIN; Drug Identification Number; ECCO; European Crohn's and Colitis Organisation; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; INN; International Nonp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Antivenom; Venom; Recombinant antivenom; Antibodies; Snakebite; Scorpion sting; Spider bite; Animal envenoming; Pharmacokinetics; Pharmacodynamics; Immunogenicity; Venom neutralization; Antibody expression; Antivenom design; Adverse reactions; Neglected t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Vaccine; Epidemiology; Influenza; Antibody efficacy; Immunogenicity; Pregnant women; Test-negative design; MHLW; Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan; JSV; the Japanese Society of Vaccinology; ILI; influenza-like illness; HI; hemagglutination i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; AEs; adverse events; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; SD; standard deviation; TEAEs; treatment emergent adverse events; TMB; 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine; EPT; end-point titre; MSD; mesoscale discovery; ECL; electrochemiluminescence; Ply; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی زایی; Hazard; Dose-response; Exposure-response; Benefit/risk; Risk mitigation; Risk management; Weight-of-evidence; Mechanism-of-action; Autoimmunity; Adverse immune stimulation; Inflammatory mediators; Immunogenicity; Circulating Immune complex; Hypersensitivi