آشنایی با موضوع

گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ( به انگلیسی: Epidermal growth factor receptor) که با نام‌های اختصاری دیگری همچون «EGFR"، "ErbB-1» و «HER1» هم شناخته می‌شود، یک پروتئین تراپوسته‌ای است که در نقش یک گیرنده برای فاکتور رشد اپیدرمی با لیگاند خارج‌سلولی عمل می‌کند. این گیرنده یکی از اعضای خانواده بزرگ «ErbB» و نوعی تیروزین کیناز گیرنده‌ای است. جهش در ژن‌های مسئول این پروتئین‌ها در بروز بسیاری از انواع سرطان‌ها نقش داردگیرنده فاکتور رشد اپیدرمال یا EGFR پروتئینی سرتاسری غشایی است که در بسیاری از سرطان ها بیان بیش از حد آن مشاهده می شود. فعال سازی پیام رسانی EGFR در سلول های سرطانی ارتباط مستقیم با افزایش تکثیر سلولی،رگ زایی و متاستاز دارد. شواهد مبنی بر نقش این پروتئین در ایجاد انواع سرطان ها منجر به طراحی و تهیه آنتی بادی های مونوکلونالی شده است که به طور کاملا انتخابی این گیرنده را مورد هدف قرار می دهند. ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) جهت target therapy در درمان چندین سرطان انسان شامل سرطان کلورکتال HNSCC، NSCLC اهمیت دارد. لیگاند متصل شونده به EGFR مسیر سیگنالینگ AKT/MAPK. STAT،P13/RAF/RAS را فعال می کند که همراه با هم تکثیر و چسبندگی و مهاجرت سلولی را هدایت می کنند. آنتی بادی های منو کلونال که مستقیما به دومین سلولی EGFR متصل می شوند و مهار کننده های مولکولی کوچک دومین تیروزین کینازرسپتور هستند، در درمان چندین تومور جامد از جمله HNSCC،NSCLC،CRC بکار می روند. انجماد جنین های انسانی یک فعالیت روتین در درمانگاههای درمان ناباروری می باشد. تکوین موفقیت آمیز و لانه گزینی جنین های منجمد شده به میزان زیادی به محیط کشت مناسب، فاکتورهای رشد، سایتوکاینها و بیان ژنومی دارد. مطالعات اخیر بیانگر نقش مهم فاکتور رشد اپیدرمال و رسپتور آن در تکوین جنین و مراحل لانه گزینی می باشند فاکتور رشد اپیدرمال نقش مهمی را در سیستم‏های بیولوژیک بازی می‏کنند. سلول‌های پوششی در روده‌ها نیز بیانگر و نشان‌دهنده TRPV١ هستند؛ زمانی که توسط گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال تحریک شوند؛ گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال یک گیرنده بسیار مهم در رشد سلول در روده است. اگر ارسال سیگنال گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال دچار اختلال شود، این مسأله باعث رشد سلول تا جایی می‌شود که از کنترل خارج شود و افزایش خطر رشد تومور را به همراه داشته باشد. زمانی که TRPV١ توسط گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال فعال شود، می‌تواند یک بازخورد منفی مستقیم را در گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال فعال کند، که همین واکنش موجب کاهش رشد سلول‌های ناخواسته در روده و به نوبه خود کاهش خطر توسعه تومور می‌شود. درمان‌های هدفدار سرطان شامل چندین نوع دارو هستند. داروهای “مولکول-کوچک” نوع خاصی از آنزیم‌ها و گیرنده‌های فاکتور رشد را که در رشد سلول سرطانی نقش دارند متوقف می‌کنند. به این دارو‌ها بازدارنده‌های انتقال پیام هم می‌گویند. وقتی که مولکول‌هایی به نام فاکتور‌های رشد به گیرنده‌های فاکتور رشد (GFR) متناظر با خود روی سطح سلول متصل می‌شوند فرایندی که پروتئین‌ها اجرا می‌کنند به سلول‌ها دستور تقسیم شدن می‌دهد. پیش می‌آید که پروتئین‌های آسیب دیده به پیام‌های عادی پاسخ ندهند، واکنش بیش از حد از خود نشان بدهند یا نتوانند وظایف عادی خود را انجام دهند. سرطان هنگامی ایجاد می‌گردد که پروتئین‌های غیر‌عادی در داخل سلول باعث تکثیر بیش از حد سلول شوند و برای سلول این امکان را فراهم کنند که بیش‌تر از سلول‌های عادی زنده بمانند.
در این صفحه تعداد 556 مقاله تخصصی درباره گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ASH; American Society of Hematology; ATAP; amphipathic tail-anchoring peptide; BAD; BCL-2-associated death promoter protein; BAK; BCL-2 homologous antagonist killer; BAX; BCL-2-associated X protein; BCL-2; B-cell lymphoma 2; BCL-w (BCL2L2); BCL-2-like pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Growth hormone; Pegvisomant; Radiation; Endometrial cancer; RL95-2; XenograftATCC, American Type Culture Collection; EGFR, epidermal growth factor receptor; FBS, foetal bovine serum; GH, growth hormone; HIF1α, hypoxia inducible factor-1α; IGF1, insulin-li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Molecular imaging; Molecular targeted therapy; Chemotherapy; Drug response; Metabolic activityHDRA, histoculture drug response assay; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; EGFR, epidermal growth factor receptor; PET, positron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ADH, antidiuretic hormone; AQP-2, aquaporin-2; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; NDI, nephrogenic diabetes insipidus; PTH, parathormone; ROMK channels, renal outer medulla K+ channels; SIADH, syndrome of inappropriate a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Quinazolinones; Tyrosine kinases; Multi kinase inhibitors; FibrosisCAN, cerium ammonium nitrate; CD, Crohn's Desease; COL1A1, prepro-alpha 1 collagen; DMF, dimethylformamide; ECM, extracellular matrix; EGFR, epidermal growth factor receptor; FGFR1, type 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NSCLC, non-small cell lung cancer; SCLC, small cell lung cancer; EGFR, epidermal growth factor receptor; HRT, hormone replacement therapy; ETS, environmental tobacco smoke; PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon; HPV, human papilloma virus; IP, interstitial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Bleb, blebbistatin; CXCR4, chemokine receptor type 4; CXCR7, chemokine receptor type 7; EGFR, epidermal growth factor receptor; FAK, focal adhension kinase; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; IF, sintermediate filaments; MLCK, myosin light c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NSCLC, non-small-cell lung cancer; IIRPCs, immunoinflammation-related protein complexes; TLHIIR, time length of humoral immune and inflammation response; TLDP, time length of the disease progression; EGFR, epidermal growth factor receptor; TKI, tyrosine k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NAC, neoadjuvant chemotherapy; TNI, tumor-normal interface; EGFR, epidermal growth factor receptor; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptorHepatic metastasis; Colorectal carcinoma; Neoadjuvant therapy; Histopathological response; Fibrosis; Muci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ASM, airway smooth muscle; EGFR, epidermal growth factor receptor; ICS, inhaled corticosteroid; LABA, long-acting β-agonist; MLCK, myosin light chain kinase; TGF-β, transforming growth factor-β
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; IGFBP-3, insulin-like growth factor binding protein-3; ALS, acid-labile subunit; IGF1R, type 1 IGF receptor; GRP78, glucose-regulated protein 78; DNA-PKcs, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit; EGFR, epidermal growth factor receptor; NLS, nuclea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Apoptosis; Cycloartocarpesin; Cytotoxicity; Isobavachalcone; Flavonoids; Multi-drug resistance1, artocarpesin; 2, cycloartocarpesin; 3, isobavachalcone; ABC, ATP-binding cassette; DCF, dichlorofluorescein; EGFR, epidermal growth factor receptor; H2DCF, 2´
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; G-protein-coupled receptor; Receptor tyrosine kinase; Endocytosis; Internalization; NanoLucGPCR, G-protein-coupled receptor; RTK, receptor tyrosine kinase; Nluc, NanoLuc; EGFR, epidermal growth factor receptor; PCR, polymerase chain reaction; ISO, isoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; AuNPs, gold nanoparticles; EGFR, epidermal growth factor receptor; PA, photoacousticPhotoacoustic imaging; Epidermal growth factor receptor; Multi-wavelength imaging; Gold nanoparticles; Three-dimensional imaging; Molecular imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; AC, adenocarcinoma; CEA, carcinoembryonic antigen; CRP, C-reactive protein; EGFR, epidermal growth factor receptor; FDR, false discovery rate; IL-6, Interleukin 6; iTRAQ, isobaric tagging for relative and absolute quantification; LBP, lipopolysaccharide b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ALT-803, IL-15 + sushi domain of IL-15Rα; BMT, bone marrow transplantation; CTLA, cytotoxic T lymphocyte antigen; CTVT, canine transmissible venereal tumors; DC, dendritic cells; EGFR, epidermal growth factor receptor; GVHD, graft-versus-host disease; GVT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; BER, base excision repair; CSC, cancer stem cells; DAMPs, danger-associated molecular patterns; DDR, DNA damage response; EGFR, epidermal growth factor receptor; HMGB1, high-mobility Group Box 1; HR, homologous recombination repair; IR, ionizing radiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ECM, extracellular matrix; TGF-α, transforming growth factor-α; EGFR, epidermal growth factor receptor; STAT, signal transducer and activation of transcription; VEGF, vascular endothelial growth factor; TME, tumor microenvironment; IKKβ, inhibitor of nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; CNTN-1; MDR; Cisplatin; Apoptosis; Invasion; Metastasis; Lung adenocarcinomaDDP, cisplatin; CNTN-1, Contactin-1; EGFR, epidermal growth factor receptor; IHC, Immunohistochemistry; MDR, multidrug resistance; NCAM, neural cell adhesion molecule; NMJ, neurom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; LC, lung cancer; AC, adenocarcinoma; NSCLC, non-small cell lung cancer; SCLC, small cell lung cancer; LCC, large cell carcinoma; SCC, squamous cell carcinoma; EGFR, epidermal growth factor receptor; KRAS, Kirsten Ras; SNP, single nucleotide polymorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; BBB, blood-brain barrier; CDK4, cyclin-dependent kinase 4; CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; c-KIT, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; EGFR, epidermal growth factor receptor; FT, farnesyl transferase; FTI, FT inhibi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; 10.1; 10.4CI, confidence interval; CT, computed tomography; EGFR, epidermal growth factor receptor; EML4-ALK, echinoderm microtubule-associated protein-like 4 and anaplastic lymphoma kinase; NSCLC, non–small cell lung cancer; PLOS, prolonged length of sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; BGE, background electrolyte; DS, dextran sulfate; ECD, extracellular domain; EGFR, epidermal growth factor receptor; Kd, dissociation constant; PB, polybrene; PVS, poly(vinylsulfonic acid); μeff, effective electrophoretic mobilityAffinity capillary electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGFR, epidermal growth factor receptor; EGFRvIII, EGFR variant III; GBM, glioblastoma multiforme; PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1; PAR (1–4), protease activated receptor (1–4); RAS, rat sarcoma oncogene; SCID, severe combined immunodeficiency (in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Cav1, caveolin-1; FBS, fetal bovine serum; EGFR, epidermal growth factor receptor; Erk1/2, extracellular signal-regulated kinases 1 and 2; MMPs, matrix metalloproteinases; NSCLC, non-small cell lung cancer; siRNA, small interfering RNACaveolin-1; Large ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGFR, epidermal growth factor receptor; CT, computed tomography; MPM, malignant pleural mesothelioma; Ab, antibody; LDH, lactate dehydrogenase; SD, standard deviation; USA, United States of America; BTS, British Thoracic Society; dl, decilitre; IU, intern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; HF, heart failure; MR, mineralocorticoid receptor; ROS, reactive oxygen species; mKATP, mitochondrial ATP-dependent potassium; EGFR, epidermal growth factor receptor; MPT, permeability transition pore; 5-HD, 5-hydroxydecanoate; CsA, cyclosporine A; DHE, d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; cLRSPR, Coupled long-range surface-plasmon resonance; EGFR, Epidermal growth factor receptor; GPCR, G protein coupled receptor; IC50, Inhibitory concentration at 50%; IRSPR, Infrared surface-plasmon resonance; LRSPR, Long-range surface-plasmon resonance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; FIGO, International Federation of Gynecology and Obstetrics; OS, overall survival; RFS, relapse-free survival; VEGF, vascular endothelial growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; CCNE1, cyclin E1; ERCC1, excision repair cross-complementation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGFR, epidermal growth factor receptor; TGFA, transforming growth factor alpha; Basolateral trafficking; Polarized epithelial cells; Ménétrier's disease; Autocrine singaling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Epidermal growth factor (EGF); Akt; LY294002 (PI3 K inhibitor); PD98059 (MAP kinase inhibitor); Mammalian target of rapamycin (mTOR)EGF, Epidermal growth factor; EGFR, Epidermal growth factor receptor; PDK1, Phosphoinositide dependent kinase 1; ERK, Extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; SERS, surface-enhanced Raman spectroscopy; EGFR, epidermal growth factor receptor; BRMS1, breast cancer metastasis repressor 1Breast cancer cells; Raman line profiling; Raman depth mapping
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; FDA, Food and Drug Administration; HER2, human epidermal growth factor receptor 2; KRAS, Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; MEK1/2, mitogen-activated protein kinase–ERK kinase1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Circulating tumor cells; CTC; Cancer biomarker; Prognostic biomarker; Predictive biomarkerAR, androgen receptor; CK, cytokeratin; CTC, circulating tumor cell; DEP, dielectrophoresis; EGFR, epidermal growth factor receptor; EMT, epithelial–mesenchymal tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; bFGF2, basic fibroblast growth factor 2; BrdU, 5-bromo-2′-deoxyuridine; Cdk, cyclin-dependent kinase; DCX, doublecortin; DG, dentate gyrus; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; ERK, extracellular-signal-regulated kinases 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; AECII, alveolar epithelial type II cells; BASCs, bronchoalveolar stem cells; BrdU, bromodeoxyuridine; EGFR, epidermal growth factor receptor; EGR-1, early growth response protein 1; EpCAM, epithelial cell adhesion molecule; FGFR, fibroblast growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ADAMST, a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif; AGE, advanced glycation end products; E, from embryonic day; EGFR, epidermal growth factor receptor; ERK, extracellular-signal regulated kinase; F3NK, fructosamine 3-phosphoki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGFR, epidermal growth factor receptor; KRAS, Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; ALK, Anaplastic Lymphoma Kinase; FISH, fluorescent in situ hybridization; IHC, immunohistochemistry; NSCLC, non-small-cell lung cancerLung; Adenocarcinoma; K-RAS; Cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; ADI, acceptable daily intake; ADD, average daily dose; BW, body weight; CAC, codex alimentarius commission; C, concentration; CR, consumption rate; COX-2, cyclooxygenase-2; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; EFSA, Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NSCLC, non-small cell lung cancer; CDK4, cyclin-dependent kinase 4; MMP-14, matrix metalloproteinase-14; IGF-1R, insulin-like growth factor 1; TGFBR1, transforming growth factor, beta receptor 1; EGFR, epidermal growth factor receptor; lung-SCC, lung squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; DISC1, Disrupted-in-Schizophrenia 1; NRG1, Neuregulin 1; SZ, Schizophrenia; SNPs, Single nuclear polymorphisms; EGFR, Epidermal growth factor receptor; MAF, Minor allele frequencies; OR, Odds ratios; CI, Confidence intervalSchizophrenia; Polymorphism; DIS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; Alpha-gal; Delayed anaphylaxis; Glycan; IgE; Red meat allergyAb, antibody; Alpha-gal, galactose-alpha-1,3-galactose; CCD, cross-reactive carbohydrate determinant; EGFR, epidermal growth factor receptor; IgE, immunoglobulin E; mAb, monoclonal antibody; NO,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; PINCH, particularly interesting new cysteine-histidine-rich protein; EMT, epithelial-to-mesenchymal transition; ECM, extracellular matrix; IPP, ILK-PINCH-parvin; FA, focal adhesion; ILK, integrin-linked kinase; EGFR, epidermal growth factor receptor; PDGF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; JAK, Janus kinase; STAT, signal transducers and activators of transcription; EGFR, epidermal growth factor receptor; FLT3, FMS-like tyrosine kinase 3; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; NSCLC, non-small cell lung cancer; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; EGFR, epidermal growth factor receptor; ALK, anaplastic lymphoma kinase; TKIs, tyrosine kinase inhibitors; NSCLC, non-small cell lung cancer; PACS, picture archiving and communication system; CEA, serum carcinoembryonic antigen; TDR, tumor shadow disappea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NSCLC, non small cell lung cancer; ARMS, amplification refractory mutation system; EGFR, epidermal growth factor receptor; TKIs, tyrosine kinase inhibitors; ctDNA, circulating-free tumor DNA; EDTA, Ethylene Diamine Tetraacetic Acid; OS, overall survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; NF-κB, nuclear factor-κB; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; PI3K, phosphatidylinositol-3-kinase; MAPK, mitogen-activated protein kinases; Hh, hedgehog; STAT3, signal transducer and activator of transcription 3Nuclear fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; TKI, tyrosine kinase inhibitor; NSCLC, non-small cell lung cancer; LC–MS/MS, liquid chromatography–tandem mass spectrometry; EGFR, epidermal growth factor receptor; MRM, multiple reaction monitoring; CYP, cytochrome P-450; PK, pharmacokinetic; ESI, electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ; HCC, hepatocellular carcinoma; PCNA, proliferating cell nuclear antigen; DLX2, distal-less homeobox 2; TGF-β, transforming growth factor-β; EGFR, epidermal growth factor receptor; ERK, extracellular signal-regulated protein kinase; EMT, epithelial–mesench