آشنایی با موضوع

هتروسیکل به انگلیسی( Heterocycles ) ترکیبات کربوکسیلیک، مولکولهای حلقوی هستند که که حلقه، فقط از اتمهای کربن تشکیل شده است. برعکس، هتروسیکلها، ترکیبات حلقوی هستند که در آن، یک یا چند کربن حلقه با اتم غیر کربن مانند نیتروژن، اکسیژن، گوگرد یا اتمهای فلزی و … جایگزین شده است. متداولترین ترکیبات هتروسیکل، دارای نیتروژن یا اکسیژن یا هر دوی آنها در ترکیب حلقه هستند. بسیاری از ترکیبات طبیعی هتروسیکل هستند مانند انواع آلکالوئیدهای موجود در گیاهان. همچنین بسیاری از ترکیبات دارویی مهم مانند آنتی بیوتیکها هم جزء هتروسیکلها هستند. ترکیبات هتروسیکل به طور وسیعی در طبیعت پراکنده شده اند. بسیاری از آنها دارای اهمیت اساسی در سیستم زنده می باشند: هر روز یکی از ترکیبات هتروسیکل به عنوان یک جزء کلیدی در فرایندهای زیستی شناخته می شود. به عنوان مثال، می توان به اسیدهای نوکلئیک اشاره کرد که مشتقاتی از سیستم های پیریمیدین و پورین هستند و شرکت آنها در رونویسی قطعیت یافته است. کلروفیل وهِم که مشتقات سیستم حلقوی پروفیرین هستند، از اجزای لازم برای فتوسنتز و انتقال اکسیژن در گیاهان عالی و حیوانات می شند. اجزای ضروری ترکیب رژیم غذایی مثل تیامین(ویتامین ب 1)،ریبوفلاوین(ویتامین ب 2) پیریدوکسول(ویتامین ب 6)،نیکوتینامید (ویتامین ب 3) و اسید آسکوربیک(ویتامین ث) ترکیبات هتروسیکل هستند. از میان بیست اسید آمینه ای که معمولاً در پروتئین ها یافت می شوند، سه اسید آمینه به نام های هیستیدین،پرولین،و تریپتوفان،هتروسیکل هستند. بنابراین تعجب آور نیست که حجم عمده کارهای تحقیقاتی جاری به روش های سنتز و خصوصیات ترکیبات هتروسیکلی تخصیص یافته است. بیش از نیمی از ترکیبات آلی شناخته شده دارای حداقل یک جزء هتروسیکل هستند. ترکیبات هتروسیکل استفاده وسیعی دارند و در میان انواع ترکیبات دارویی دامپزشکی و گیاهی دارای سهم وسیعی هستند. آنها به عنوان شفاف کننده نوری، ضد اکسایش، ضد خوردگی، افزودنی ها و بسیاری از عوامل دیگر به کار می روند از جمله کاربردهای دیگر هتروسیکل ها می توان به علف کش ها، قارچ کش ها، حشره کش ها، رنگ ها، رساناهای آلی و فرآورده های دارویی اشاره کرد ترکیبات هتروسیکل در بسیاری از خواص شیمیایی نظیر: قدرت اسیدی، بازی، تمایل برای حمله هسته دوستی یا الکترون دوستی و قطبیت با هم متفاوت هستند. تفاوت ساختاری مهم آن ها در تعویض هترواتم با هترواتم دیگر و یا تعویض مکان هترو اتم در حلقه است. خصوصیت ساختاری مهم ترکیبات هتروسیکل این است که گروه های عاملی می توانند به عنوان استخلاف یا بخشی از خود سیستم حلقوی ظاهر شوند. به عنوان مثال، نیتروژن بازی می تواند هم به صورت استخلاف و هم به صورت بخشی از حلقه آروماتیک قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 898 مقاله تخصصی درباره هتروسیکل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هتروسیکل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; Steroids; Oxazoline; Oxazolidine; Heterocycles; Antiproliferative activity; COSY; Correlation Spectroscopy; DEPT; Distortionless Enhancement by Polarization Transfer; EI; Electronic Impact; ESI; ElectroSpray Ionization; FAB; Fast Atom Bombardment; FDA; Fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; Multicomponent reaction; Click chemistry; Name reaction; Heterocycles; Knoevenagel reaction; Michael reaction; Diels-Alder reaction; Aldol reaction; Mannich reaction; Ugi reaction; Heck reaction; Huisgen reaction; Suzuki reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; Antitumor agents; Heterocycles; Computational chemistry; QSAR; Drug research; Cell culturing; HLHKGSQUPWRPCM-UHFFFAOYSA-N; GNPURUKWBFKGFM-UHFFFAOYSA-N; BBSPOVDYMXJKNC-UHFFFAOYSA-N; OYXOMQFNKWWPEH-UHFFFAOYSA-N; NUYSFWKSEMHOEH-UHFFFAOYSA-N; PQZUQIGPIKINMG-U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; Sulfur; Heterocycles; Domino; Thiacycle; Palladium; Carbopalladation; Catalysis; Soufre; hétérocycles; domino; thiacycle; palladium; carbopalladation; catalyse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; Gewald reaction; Four-component reaction; Heterocycles; Aminothiophenes; Fluorescence; FBXQBNOGCILJCD-UHFFFAOYSA-N; VDUZARUIOKBUQB-UHFFFAOYSA-N; OYLXMYAHOQWJEK-UHFFFAOYSA-N; JLZMIPPLDCVECO-UHFFFAOYSA-N; VOEOLYRNYOWDEJ-UHFFFAOYSA-N; GOQJWHQNINYJQM-UHFFFAOY
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هتروسیکل; RV-B14; VP1 protein; Capsid-binder; Enantioseparation; Mosher's method; Heterocycles; AC; absolute configuration; CD; circular dichroism; CDHR-3; cadherin related family member 3; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CSP; chiral stationary phase;