آشنایی با موضوع

پرولین با فرمول شیمیایی «C5H9NO2» یک ترکیب منحصر به فرد در ساختمان پروتئین‌ها است. گرچه این ماده به عنوان یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی تشکیل دهندهٔ ساختمان پروتئین‌ها شناخته می‌شود، ولی واقعیت آن است که پرولین یک ایمونو اسید است (و نه آمینواسید). کدهای ژنتیکی پرولین عبارتند از: CCU، CCC، CCA، CCG. این ترکیب دو ایزومر فضایی S و R دارد که فرم S آن فراوانتر است. در واقع به جز پرولین، همه اسید های آمینه در مولکول خود یک گروه آمینی و کربوکسیلی دارند که به واسطه اتصال به کربن آلفا α- اسیدآمینه خوانده می شود. پرولین در گیاهان اغلب نقش تخفیف دهنده اثر تنش عهده دار است. به عنوان مثال، توانایی پرولین در کاهش اثرات منفی تنش شوری بارها آزمایش و گزارش شده است. همچنین، گزارش شده است که این اسید آمینه در کشت بافت گیاهان بسیار سودمند است. فایده افزودن پرولین به محیط کشت گیاهان به نحوی است که، در قیاس با سایر اسید آمینه‌ها، موجب رشد سالمتر و مطلوبتر بافت در معرض تنش می شود. اسید آمینه یا آمینو اسید در شیمی به هر ملکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید است گفته می‌شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است. اسیدهای آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئین‌ها از RNA پیامبر یا mRNA به یکدیگر می‌پیوندند. در زیست‌شیمی به اسیدهای آلفاآمینو یعنی آن اسید آمینه‌هایی که در آنها کارکردهای آمینو و کاربوکسیلات هر دو به کربنی یگانه چسبیده‌اند اسید آمینه می‌گویند. آنها فقط به یک دسته تقسیم می‌شوند. پروتئینها مواد آلی بزرگ و یکی از انواع درشت‌مولکول‌های زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده‌اند. پروتئین‌ها مانند زنجیری از یک کلاف سه‌بعدی بسپارهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسیدهای آمینه مثل یک زنجیر خطی توسط پیوند پپتیدی میان گروه‌های کربوکسیل و آمین مجاور به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک پلی پپتید را به وجود بیاورند. ترتیب اسیدهای آمینه در یک پروتئین توسط ژن مشخص می‌شود. اگرچه کد ژنتیک ۲۰ تا اسید آمینه استاندارد را معرفی می‌کند، اما در بعضی از اندامگان‌ها (ارگانیسم‌ها) کد ژنتیک شامل سلنوسیستئین و در بعضی از آرکی‌باکتری‌ها پ یرولزین می‌باشد. گاهی در پروتئین‌ها دگرگونی به وجود می‌آید: یا قبل از آنکه پروتئین بتواند به وظایفش در یاخته عمل کند یا به عنوان قسمتی از مکانیسم بازرسی. پروتئین‌ها معمولاًبه یکدیگر می‌پیوندند تا یک وظیفه‌ای را با یکدیگر انجام دهند که این خود باعث استوار شدن پروتئین می‌شود. چون ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، از این رو انواع بی‌شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند. پروتئین‌های درون‌یاخته‌ای در بخشی از یاخته به نام ریبوزوم توسط آران‌ای (RNA) ساخته می‌شوند.

در این صفحه تعداد 954 مقاله تخصصی درباره پرولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; amino acid; EAA; essential amino acid; SAA; source amino acids; TAA; trophic amino acids; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; His; histidine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; Ile; isoleucine; Leu; leucine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; mAb; charge heterogeneity; C-terminal Lys deletion; Lys and Gly deletion; pharmacokinetics; bioavailability; ATA; anti-therapeutic antibody; CDC; complement-dependent cytotoxicity; CL; clearance; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Fab; fragment ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; α-MSH; α-melanocyte-stimulating hormone; ACE2; angiotensin-converting enzyme 2; Ala; alanine; Phe; phenylalanine; hPRCP; purified human prolyl carboxypeptidase; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; ITC; isothermal titration calorimetry; Pro;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; MDA, malondialdehyde; RWC, relative water content; MSI, membrane stability index; LAI, leaf area index; SOD, superoxide dismutase; POD, peroxidase; STI, salinity tolerance indexBiomass allocation; Chlorophyll content; Salt tolerance index; Proline; Salini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; amino acid; AcOH; acetic acid; 6-Cl-HOBt; 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole; DCM; dichloromethane; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DMF; N,N-dimethylformamide; Fmoc; 9-fluorenylmethoxycarbonyl; h; hour; HOBt; 1-hydroxybenzotriazole hydrate; HPLC; high-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Antioxidant defense glyoxalase system; Methylglyoxal; Metal accumulation; Oxidative damage; Reactive oxygen species; Trace elements; AO; ascorbate oxidase; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbate; BSA; bovine serum albumin; Ca; calcium; Cd; cadmium; CAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; DAS; days after sowing; BSTFA; N,O-bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CE; collision energy; EI; electron ionization; ESI; electrospray ionization; GC-QqQ-MS; gas chromatography-triple quadrupole-mass spectrometry; ISTD; internal standard; LC-Qq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Bovine hair; Peptide; Purification; Characterization; Antioxidant activity; Oxidative injury; BHP; a novel antioxidant peptide from bovine hair hydrolysates; GFC; gel filtration chromatography; HPSEC; high performance size exclusion chromatography; MALDI-