آشنایی با موضوع

پروتئین های نوترکیب ترکیبی جدید از ژن هایی هستند که DNA را تشکیل می دهند. پروتئین های نوترکیب از توالی های DNA کلون شده ساخته شده اند که معمولا آنزیم یا پروتئین را با عملکرد شناخته شده کپی می کنند. در خصوص پروتئینهای نوترکیب می توان گفت: روشهای تولید پروتئینهای نوترکیب به عنوان روشهای مورد نیاز و اساسی در علم بیوتکنولوژی امکان تولید بسیاری از مولکولهای حیاتی مانند داروها، انسولین و پروتئینهای خون، هورمونها مثل هورمون های رشد و واکسنها و غیره را فراهم می نماید. برای تولید پروتئینهای نوترکیب از تکنیکهای (molecular cloning ) استفاده می شود که در آن ژن مورد نظر توسط حاملهایی به نام وکتور درون باکتریهای مخصوصی وارد شده تا بعنوان جزئی از ژن باکتری و به همراه آن تکثیر شده و پروتئین مورد نظر همراه با سایر پروتئینهای باکتری بیان کرد. سپس با روشهای مختلف کروماتوگرافی ستونی پروتئینها خالص سازی شده و خصوصیات آن از لحاظ فعالیت بیولوژیکی و ساختمانی با روشهایی مانند روش ELISA مورد بررسی قرار می گیرد. پس از طی مراحل ذکر شده پروتئین مذکور به عنوان دارو مکمل و یا در زمینه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. پروتئین های نوترکیب نسبت به سایر پروتئین ها دارای مزیت هایی هستند. یکی از این مزیت ها آن است که نسخه کپی شده و بازنویسی شده از ژن انسانی میتواند همانند دقیقی از ترکیب طبیعی بدن باشد و بطور اختصاصی عمل نماید و نسبت به آن نیز واکنش ایمنی کمتری در بدن داشته باشد. ثانیا پروتئین های نوترکیب بطور موثرتر و با هزینه کمتری و با فراوانی بیشتری تولید می شوند. تاریخچه: در دهه ۱۹۷۰، تولید پروتئین‌های نوترکیب درمانی به صورت اقتصادی و با بازدهی بالا با استفاده از باکتری اشریشیاکلای آغاز شد. سپس در اوایل دهه ۱۹۸۰، اف. دی. ای نخستین داروی پروتئینی نوترکیب (انسولین انسانی نوترکیب) تولید شده در باکتری اشریشیاکلای نوترکیب را برای درمان دیابت تأیید کرد. از آن زمان به بعد میزبان‌های بیانی مختلف، مانند مخمر، قارچ‌های رشته‌ای، سلول‌های حشرات و سلول‌های پستانداران، حیوانات تراریخته و گیاهان برای تولید دارو‌های نوترکیب مختلف و یا پیچیده‌تر مانند پادتن مونوکلونال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این صفحه تعداد 898 مقاله تخصصی درباره پروتئین های نوترکیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین های نوترکیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; WNV; West Nile virus; EDIII; envelope protein domain III; C; capsid; E; envelope; NS; nonstructural; IB; inclusion bodies; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IEX; ion exchange; LB; Luria Bertani; TB; terrific broth; IPTG; isopropyl β-d-1-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Insulin-like growth factor binding protein-1; Recombinant protein; Salmon; Pituitary cell culture; Growth hormone release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Downstream processing; Purification of protein; Extraction of protein; Recombinant protein; Plant based platforms; DSP; downstream processing; GMP; good manufacturing practice; HCP; host cell proteins; ELPs; elastin-like polypeptides; mAb; monoclonal anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; AEX; anion exchange chromatography; CIP; cleaning in place; CVI; chemical virus inactivation; DF; diafiltration; HIC; hydrophobic interaction chromatography; mab; monoclonal antibody; PAC; protein A chromatography; RP; recombinant protein; SIP; sterilizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Response surface methodology; Fractional factorial approach; Design of experiments; Recombinant protein; Soluble protein expression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Affinity tags; Fusion protein; Proteases; Recombinant protein; Solubility enhancing tag; SUMO; Tag removal; Tandem affinity purification; CBP; Calmodulin-binding peptide; DsbA; Protein disulphide isomerase I; HA; Human influenza hemagglutinin; MBP; Maltos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Recombinant protein; Fed-batch cultivation; Scale-down; OUR; oxygen uptake rate (mmol O2/L/s); OTR; oxygen transfer rate (mmol O2/L/s); DO; dissolved oxygen (% of air saturation); kLa; volumetric mass transfer coefficient, (s−1); OD600; optical densit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Amazon; Venezuelan guarana; Paullinia cupana var. sorbilis; Sapindaceae; Caffeine; Theobromine; Recombinant protein; Seed;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; SDS-PAGE; Sodium dodecyl sulfate- polyacrylamide gel electrophoresis; FBS; Fetal calf serum; DRG; Dorsal root ganglia; IPTG; Isopropyl β-D-Thiogalactoside; X-Gal; 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside; RT-PCR; Reverse transcription-PCR; DMEM;