آشنایی با موضوع

تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (Nuclear magnetic Resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. برخی هسته‌ها، مانند الکترون به دور محور خود حرکت چرخشی دارند. در حضور یک میدان آهنربایی خارجی، یک هسته در حال چرخش تنها تعداد معدودی جهت‌گیری پایدار دارد. رزونانس مغناطیس هسته (NMR) هنگامی ایجاد می شود که یک هسته اسپین دار با جذب تابش الکترومغناطیسی به مقدار کافی، در حضور یک میدان آهنربایی از یک جهت‌گیری با انرژی پایین‌تر به یک جهت‌گیری با انرژی بالاتر برانگیخته شود. طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته‌ شامل اندازه‌گیری میزان انرژی لازم برای تغییر هسته‌های اسپین دار از یک جهت‌گیری پایدار به جهت‌گیری ناپایدارتر در یک میدان مغناطیسی است. از آنجا که هسته‌های اسپین‌دار در میدان مغناطیسی در فرکانس‌های مختلف تغییر جهت می‌دهند، فرکانس متفاوتی از تابش جذبی برای عوض کردن جهت‌گیری هسته‌های اسپین‌دار نیاز می‌باشد. فرکانسی که در آن جذب صورت می‌گیرد برای تجزیه و طیف‌سنجی به کار برده می‌شود. شاید مهم ترین طیف سنجی در شناسایی ساختار گسترده ا‌ی ترکیبات آلی، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) باشد. تکنیک طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای بر اساس اندازه گیری تابش الکترومغناطیسی در ناحیه فرکانس رادیویی تقریبا 4 تا 600 مگاهرتز می باشد. بر خلاف جذب های فرابنفش، مرئی و زیر قرمز که الکترون ها در فرایند جذب درگیرند، در این تکنیک هسته اتم ها در فرایند جذب درگیر می باشند. تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR)، یک روش طیف سنجی برای شیمیدانان آلی از اهمیتی والاتر نسبت به طیف سنجی مادون قرمز برخوردار است. بسیاری از هسته‌ها را می‌توان با فنون NMR مطالعه کرد، ولی هیدروژن و کربن بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالی که طیف سنجی مادون قرمز اطلاعاتی راجع به نوع گروه‌های عاملی موجود در مولکول در اختیار می‌نهد، تشدید مغناطیسی هسته‌ای ما را از تعداد هیدروژن مطلع می‌سازد. بعلاوه این روش، اطلاعاتی راجع به طبیعت محیط اطراف اینگونه اتمهای هیدروژن بدست می‌دهد. مجموع اطلاعات داده شده از مادون قرمز و تشدید مغناطیسی هسته‌ای اغلب اوقات برای تشخیص ساختمان یک مولکول مجهول کافی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته‌های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می‌شوند. الکترون‌ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می‌کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می‌تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. درست شبیه انتقالات الکترونی که با جذب تابش فرابنفش یا مرئی صورت می‌پذیرد. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته‌های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره‌ای از ۰٫۱ تا ۱۰۰MHz مطابقت دارد. طیف‌بینی NMR هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده‌است.
در این صفحه تعداد 869 مقاله تخصصی درباره تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CLSM, confocal laser scanning microscopy; DB, degree of branching; DS, degree of substitution; D [3,2], volume-surface average diameter; FT-IR, Fourier transform infrared spectroscopy; NMR, nuclear magnetic resonance; HPLC, high performance liquid chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; 2D-DIGE, two-dimensional DIGE; CFA, complete Freund's adjuvant; CIA, collagen-induced arthritis; CII, bovine type II collagen; CMC-Na, sodium carboxymethylcellulose; DEX, dexamethasone; H&E, hematoxylin and eosin; NMR, nuclear magnetic resonance; OA, oste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; FHSO, fully hydrogenated soybean oil; SO, soybean oil; FPS, free phytosterol; β-Sit, β-sitosterol; Stig, stigmasterol; DSC, differential scanning calorimetry; NMR, nuclear magnetic resonance; WAXRD, wide angle X-ray diffraction; DIC, differential interfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CRS, chronic restraint stress; CMS, chronic mild stress; PFC, prefrontal cortex; NMR, nuclear magnetic resonance; LC–MS, liquid chromatography–mass spectrometry; GC–MS, gas chromatography–mass spectrometry; SPT, sucrose preference test; BW, body weight; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; FAD, flavin adenine dinucleotide; FMN, flavin monononucleotide; BLUF, blue light photoreceptors; CRY, cryptochrome; NMR, nuclear magnetic resonance; PLQY, photoluminescence quantum yield; cw-PIA, continuous wavelength photoinduced absorption; PET, photoin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; MO, monoolein; LCP, lipid cubic phace; NMR, nuclear magnetic resonance; SAX, small angle X-ray; DMPC, dimyristoylphosphatidylcholine; EIS, electrochemical impedance spectroscopy; CPE, constant-phase element; FT-IR, Fourier Transform Infrared SpectroscopyL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; High power ultrasound; Malaxation; Olive paste heating; Virgin Olive oil; Industrial yieldVOO, virgin olive oil; HPU, high power ultrasounds; NMR, nuclear magnetic resonance; RSM, response surface methodology; Q, paste flow rate in the pipeline; W, high p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; EGA-MS, evolved gas analysis-mass spectrometry; Has, humic acids; NMR, nuclear magnetic resonance; OM, organic matter; Py-GC/MS, pyrolysis gas chromatography/mass spectrometry; PyOM, pyrogenic organic matterEvolved gas analysis-mass spectrometry; Humic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CNP, crystalline nanoplatelet; CPMG, Carr-Purcell-Meiboom-Gill; DSC, differential scanning calorimetry; EC, ethylcellulose; FFA, free fatty acid; FID, free induction decay; NMR, nuclear magnetic resonance; TAG, triacylglycerol; TPC, total polar components
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; SOM, soil organic matter; NMR, nuclear magnetic resonance; FI, fluorescence index; CWC, cold-water extractable carbon; HWC, hot-water extractable carbon; LOI, loss of ignition; DOM, dissolved organic matter; DOC, dissolved organic carbon; EEM, excitation–
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; DAC, diacrylate cross-linker (neopentyl glycol diacrylate); DAL, dialdehyde cross-linker (glutaraldehyde); DTNB, 5,5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid); DTT, dithiotreitol; MG, modified gluten; NMR, nuclear magnetic resonance; rDA, retro Diels–Alder; SDS, s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; FIT, finite integral technique; GUI, graphic user interface; LAN, local area network; MGE, Maxwell’s grid equations; NMR, nuclear magnetic resonance; MRI, magnetic resonance imaging; MTLR, multi-turn transmission line resonator; Piezo-leg, piezoelectric l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; DN, diabetic nephropathy; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; NMR, nuclear magnetic resonance; TCA, tricarboxylic acid; ACR, albumin-to-creatinine ratio; STZ, streptozotocin; NOE, nuclear Overhauser effect; PCA, principal component analysisUrinary me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; ME, microemulsion; NMR, nuclear magnetic resonance; SAXS, small angle X-ray scattering; Hex, fluorosurfactant HexaforTM670; Sin, fluorosurfactant Chemguard S-550-100Microemulsion characterization; SAXS; NMR; Skin permeation studies; Electrical conductivit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR, nuclear magnetic resonance; UV spectra, ultraviolet spectra; IR, infrared spectra; CV, cyclic voltammetric; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; HOMO, highest occupied molecular orbital; LUMO, lowest unoccupied molecular orbital1,3,4-Oxadiazole; Sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; A6c, 1-aminocyclohexane carboxylic acid; AMP, antimicrobial peptide; CD, circular dichroism; DPC, dodecylphosphocholine; LPS, lipopolysaccharides; MIC, minimum inhibitory concentration; NMR, nuclear magnetic resonance; NOESY, nuclear Overhauser spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; ATR, attenuated total reflectance; MIR, mid infrared; NMR, nuclear magnetic resonance; NIR, near infrared; PC, principal component; PCA, principal component analysis; PLS, partial least squares; PRESS, prediction residual error sum of squares; R2, coeffic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; BC, boundary condition; D, diffusion coefficient; FA, fractional anisotropy of the diffusion tensor; FD, finite difference; FE, finite element; LPC, Lattice Path Count; MTM, Markov transition matrix; MC, Monte Carlo; NMR, nuclear magnetic resonance; NP, t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; SFX, Sulfadoxine (4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide); AgSFX, Ag(I) complex with sulfadoxine; AgSFD, Ag(I) complex with sulfadiazine; NMR, nuclear magnetic resonance; HSQC, Heteronuclear Single Quantum Coherence; HMBC, Heteronuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Chl, chlorophyll; EPR, electron paramagnetic resonance; ET, electron transfer; NMR, nuclear magnetic resonance; OEC, oxygen evolving complex; PCET, proton coupled electron transfer; Pheo, pheophytin; PT, proton transfer; PSII, photosystem II; QA and QB, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Protein; Quantitation; Bradford assay; Bicinchoninic acid assay; Methylation; LysineBCA, bicinchoninic acid; BSA, bovine serum albumin; PTM, posttranslational modification; DMAB, dimethylamine–borane complex; NMR, nuclear magnetic resonance; HEWL, hen egg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; History of combined heat, air, moisture; Modelling; Heat transfer; Diffusion; Suction; Model usageCFD, computerized fluid dynamics; REV, representative elementary volume; NMR, nuclear magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; UPLC-MS, ultra performance liquid chromatography-mass spectrometry; NMR, nuclear magnetic resonance; MTT, methylthiazol tetrazolium; IC50, 50% inhibitory dose; UPRE, unfolding protein response element; ERSE, endoplasmic reticulum stress element; Cer, cera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; SAXS, small-angle X-ray scattering; DSC, differential scanning calorimetry; NMR, nuclear magnetic resonance; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; MTT, (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-dyphenyl tetrazolium bromide; TGA, thermogravimetry analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR, nuclear magnetic resonance; HPLC, high performance liquid chromatography; TLC, thin layer chromatography; Ph, phenyl; Me, methyl; Et, ethyl; Pr, propyl; Bu, butyl; CSA, chiral solvating agents; CSR, chiral shift reagents; BN, 2,2′-dioxybinapthyl; BP,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; A, acetaminophen; CFU, colony-forming unit; FID, free induction decay; HCA, hierarchical cluster analysis; IB, ibuprofen; NMR, nuclear magnetic resonance; OSC-PLS-DA, orthogonal signal correction partial least squares-discriminant analysis; PB, probiotic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; PhIO, iodosylbenzene; PhINTs, (tosylimino)iodobenzene; IBX, 2-iodoxybenzoic acid; EXAFS, extended X-ray absorption fine structure; NMR, nuclear magnetic resonance; porph, porphyrin; TDCPP, tetra-(2,6-Cl2C6H3)porphyrin; TPP, tetraphenylporphyrin; ESI-MS, e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Rice grain; Moisture distribution; Magnetic resonance imaging; Sake brewingMR, magnetic resonance; MRI, magnetic resonance imaging; NMR, nuclear magnetic resonance; SI, signal intensity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; HFC, hydrofluorocarbons; KF, Karl-Fischer; NMR, nuclear magnetic resonance; PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt; PTFE, politetrafluoroethylene; SI, International System of UnitsViscosity; Density; Vibrating wire; High pressure; Dimethyl adipate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Metabolome analysis; Metabolomics; Serum; Cancer; Biomarker; DiagnosisLC-MS, liquid chromatography-mass spectrometry; GC-MS, gas chromatography-mass spectrometry; CE-MS, capillary electrophoresis-mass spectrometry; NMR, nuclear magnetic resonance; FT-IR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CP-MAS, cross-polarization magic-angle spinning; FA, formic acid; HFIP, hexafluoro-2-propanol; I.D., inner diameter; MWCO, molecular weight cut-off; NMR, nuclear magnetic resonance; PEG, polyethylene glycol; PEO, polyethylene oxide; SEM, scanning electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Sea anemone venom; Peptides; ASIC; Mutagenesis; InflammationASIC3, acid-sensing ion channel type 3; IC50, half-maximal inhibitory concentration; CFA, complete Freund's adjuvant; NMR, nuclear magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; FT, Fourier transform; MAS, magic angle spinning; NMR, nuclear magnetic resonance; FID, free induction decay; T1, longitudinal or spin–lattice relaxation time; d1, inter-scan relaxation delay; d1min, minimum required inter-scan relaxation delay; LB, line-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; P, phosphorus; Pi, phosphate; A-CSHs, amorphous calcium silicate hydrates; NMR, nuclear magnetic resonance; CS, concrete sludge; A-CS, acid-treated concrete sludge; WWTP, wastewater treatment plant; XRF, X-ray fluorescence; P-XRD, powder X-ray diffractome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; αRP, α-retinyl palmitate; APCI, atmospheric pressure chemical ionization; ESI, electrospray ionization; HPLC, high performance liquid chromatography; MeOH, methanol; MTBE, methyl tert-butyl ether; NMR, nuclear magnetic resonance; PDA, photodiode array; RP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Citrus pectin; RG-I; HG; Chemical analysis; Galectin-3; AgglutinationGal-3, galectin-3; CP, citrus pectin; MCP, pH-modified CP; HPLC, high performance liquid chromatography; NMR, nuclear magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR, nuclear magnetic resonance; MALDI TOF MS, matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry; ESI MS, electrospray ionization mass spectrometry; Cl-tpy, 4′-chloro-2,2′:6′,2″-terpyridine; en, 1,2-diaminoethane; dach, 1,2-diam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Water holding capacity; NMR; Vis/NIR spectroscopy; X-ray transmission; EZ-DripLoss; Porcine longissimus dorsi musclesCPMG, Carr-Purcel-Meiboom-Gill; DFD, dark, firm and dry; NMR, nuclear magnetic resonance; PLSR, partial least squares regression; PSE, pal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Tibetan hull-less barley; Thermal properties; Pasting properties; Annealing effectsTHLB, Tibetan hull-less barley; BQ, Beiqing; KQ, Kangqing; DSC, differential scanning calorimeter; FAME, fatty acid methyl ester; NMR, nuclear magnetic resonance; sds, sodi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; HPLC, High-performance liquid chromatography; NMR, Nuclear Magnetic Resonance; HR-ESIMS, High-resolution electrospray ionization mass spectrometryType 2 diabetes; α-amylase; α-glucosidase; High-resolution inhibition profile; Vietnamese plants; Phyllanthus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Bd, Baccharis dracunculifolia based mouthrinse; CFU, colony-forming units; CHX, chlorhexidine digluconate; EPS, exopolysaccharide; GC–MS, gas chromatography–mass spectrometry; IEPS, insoluble exopolysaccharide; NMR, nuclear magnetic resonance; PCA, princi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; DM, diabetes mellitus; HPLC, high performance liquid chromatography; PDA, photodiode array detector; TLC, thin layer chromatography; NMR, nuclear magnetic resonance; LCMS, liquid chromatography mass spectrometry; STZ, streptozotocin; DMSO, dimethylsulfoxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CV%, coefficient of variation; DNA, deoxyribonucleic acid; Dox, doxorubicin; dsDNA, double-stranded DNA; HPLC, high performance liquid chromatography; IV, intravenous; LLOQ, lower limit of quantification; NMR, nuclear magnetic resonance; PK, pharmacokinet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Dectin-1; GB1 tag; Escherichia coli; NMR; Solubility enhancementGB1, B1 domain of streptococcal protein G; CTLD, C-type lectin-like domain; NMR, nuclear magnetic resonance; PRR, pattern recognition receptor; PAMP, pathogen associated molecular pattern; IT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; GC, gaz chromatography; HPLC, high performance liquid chromatography; NMR, nuclear magnetic resonance; HRMS, high resolution mass spectroscopyPluchea carolinensis; Essential oil; Carvotanacetone derivatives; Antimicrobial activity; Insecticide; Aedes aegy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; HPLC, high performance liquid chromatography; TOF-MS, a time-of-flight mass spectrometer; UPLC, ultra-high performance liquid chromatography; QQQ-MS, a triple quadrupole mass spectrometry; NMR, nuclear magnetic resonance; 1H NMR, 13C NMR; ESI, electrospra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR, Nuclear Magnetic Resonance; W/O, water-in-oil; TMACl, tetramethylammonium chlorideMolecular exchange; Water exchange; Tetramethylammonium chloride; Water droplet size distribution analysis; W/O emulsion (water-in-oil); Diffusion NMR (Nuclear Magnetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Amyloid beta; HFIP; Solution NMR; Self-association; Alzheimer's diseaseAD, Alzheimer's disease; Aβ, amyloid beta; ThT, thioflavin T; NMR, nuclear magnetic resonance; HFIP, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol; IB, inclusion body; HPLC, high-performance liqui
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید یا رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR, Nuclear Magnetic Resonance; pfg, pulsed field gradient; W/O/W, water-in-oil-in-water; TMACl, tetramethylammonium chlorideMolecular exchange; Water exchange; Tetramethylammonium chloride; Water droplet size analysis; W/O/W emulsion (water-in-oil-in-wa