آشنایی با موضوع

تشدید پارامغناطیس الکترون (Electron paramagnetic resonance یا به طور خلاصه EPR) یک تکنیک طیف ‌بینی آشکار کنندة مواد دارای الکترون جفت‌ نشده است. لذا غالباً ESR ( تشدید اسپین الکترون ) نیز نامیده می شود. آزمایش تشدید پارا مغناطیس الکترون EPR، را می توان به صورت جذب تشدیدی انرژی ماکروویو در گونه‌های پارا مغناطیس بوسیله گذار اسپین یک الکترون جفت‌نشده از یک تراز انرژی به تراز انرژی بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی تعریف کرد. اولین تجربة EPR بوسیلة زاویسکی در سال ۱۹۴۵ انجام شد. EPR اسپکتروسکپی به دو روش پالسی و پیوسته انجام می‌شود. EPR یک تکنیک تشدید مغناطیسی شبیه NMR، تشدید مغناطیسی هسته است. با این تفاوت که بجای گذارهای هسته ای در نمونه گذارهای الکترون جفت‌نشده را در میدان مغناطیسی مورد آشکارسازی قرار می دهد. ممان مغناطیسی رفتار الکترون را همانند یک میلة آهنربای کوچک می کند. هنگام فراهم آمدن یک میدان مغناطیسی خارجی، الکترونهای پارامغناطیس می توانند در یک راستای موازی به صورت هم جهت و خلاف جهت میدان مغناطیسی اعمالی قرار گیرند. بدین سبب دوسطح انرژی مجزا برای الکترونهای جفت‌نشده به وجود می آید، که در وهلة اول تعداد آنها که در خلاف جهت هستند بیشتر از آنهایی که هم جهت هستند خواهد بود. با به کار بردن یک فرکانس ثابت از تشعشع ماکروویو تعدادی از الکترونهای سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا برانگیخته می شوند. برای اتفاق افتادن این گذار باید میدان مغناطیسی خارجی با یک قدرت خاص وجود داشته باشد. آنچنانکه اختلاف سطح انرژی بین سطح پایین و بالایی دقیقاً با فرکانس ماکروویو هماهنگ باشد. برای رسیدن به چنین شرایطی مقادیر مختلف میدان مغناطیسی را با ثابت نگاه داشتن فرکانس ماکروویو جاروب می کنیم. در شرایطی که میدان مغناطیسی و فرکانس موج ماکروویو کاملاً منطبقند شرایط تشدید محقق می شود. EPR تنها وسیله ای است که قادر به آشکار سازی الکترون جفت‌نشده بصورت تمایز ناپذیر می باشد. دیگر روشها مثلاً فلورسانس ممکن است شواهد غیر مستقیمی از رادیکالهای آزاد فراهم آورند ولی EPR دارای توانایی بی مانندی در شناسایی ویژگیی پارامغناطیس می باشد. نمونه‌های EPR نسبت به شرایط محیطی حساس می باشند، لذا قابلیت مشخص نمودن ساختار مولکولی نزدیک به الکترون جفت نشده را فراهم می آورد. بعضی از مواقع طیف EPR تغییرات شکلی عجیبی را نمایش میدهد که بیانگرفرایندهای دینامیکی همچون حرکت یاجریان مولکولهاست. تعداد زیادی از مواد، دارای الکترون جفت ‌نشده می باشند که مشتمل بر رادیکال‌های آزاد تجزیه و واکنشهای پلیمری هستند. در نتیجه EPR در شاخه‌های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله: شیمی، فیزیک، بیولوژی، علم مواد، پزشکی و غیره. . . تکنیک EPR برای آشکارسازی رادیکالهای آزاد فعال با زمان بقای کم درحوزة زیست پزشکی برای شفاف نمودن نقش رادیکالهای آزاد در مسمومیتها و امراض نقش حیاتی دارد. بیوشیمیستها با برچسب زدن بر مولکولهای بزرگ توسط یک مولکول پارا مغناطیس از طیف EPRارسال شده (بوسیله علامت گذاری اسپین) به نوع محیطی که در آن علامت گذاری اسپین انجام پذیرفته است پی می برند (PH، جریان، آبدوستی). دیگر کاربرد مهم EPR در دزیمتری اشعه است که شامل اندازه گیری دز بکار رفته در استرلیزه کردن وسایل پزشکی و آشکار نمودن غذاهای اشعه دیده است.
در این صفحه تعداد 3572 مقاله تخصصی درباره تشدید پارامغناطیس الکترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشدید پارامغناطیس الکترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; EPR; electron paramagnetic resonance; ESE; electron spin echo; d-d interaction; magnetic dipole-dipolar interaction; DChl; 3β-doxyl-5α-cholestane; DOPC; dioleoyl-glycero-phosphocholine; DPPC; dipalmitoyl-glycero-phosphocholine; 1-D; one-dimensional; 2-D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ALA; aminolevulinic acid; CT; computerized tomography; EPR; enhanced permeability and retention; FDA; Food and Drug Administration; FRET; Föster (fluorescence) resonance energy transfer; gGlu; γ-glutamyl; GGT; γ-glutamyltransferase; HMRG; hydroxymethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 8-ISO; 8-isoprostane; AOC; antioxidant capacity; CRP; C-reactive protein; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; EPR; electron paramagnetic resonance; FRAP; ferric reducing antioxidant potential; LPO; lipid hydroperoxides; PBN; α-phenyl-tert-butylnitrone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AA; arachidonic acid; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DHA; cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EPA; cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid; EPR; electron paramagnetic resonance; GLY; glycerol; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; WEEE; Waste Electrical and Electronic Equipment; LWHAs; large waste household appliances; SWHAs; small waste household appliances; LCA; Life Cycle Assessment; MFA; Material Flow Analysis; MCA; Multi Criteria Analysis; EPR; Extended Producer Responsibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Nanotechnology; Immunotherapy; Sustained release; Nanorobots; EPR; Immuno-oncology; Nanocrystals; Drug targeting; API (active pharmaceutical ingredient);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Albumin cobalt binding assay; Molecular diagnostics; Free fatty acids; Human serum albumin; Myocardial ischemia; ACB; albumin cobalt-binding; ACS; acute coronary syndromes; ATCUN; amino terminal Cu(II) and Ni(II) binding motif; DTT; dithiothreitol; EPR; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Circular economy; Household waste; Local authorities; Plastic packaging; Recycling; Waste collection schemes; approx; Approximately; AWC; Alternated weekly collection; BSs; Bring sites; C&I; Commercial & industrial; ca.; Circa (Latin term for “approxima
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; EPR; Phosphoryethanolamine (C2H8NO4P); Spectroscopic splitting factor; Hyperfine coupling constant; Radiation damage center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; HEHP; hydro-electrostatic hybrid priming; PCA; principal component analysis; PBS; phosphate-buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD; circular dichroism; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondiald
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Differential scanning calorimetry; Electron paramagnetic resonance; Fluorescence anisotropy; Fourier transform infrared spectroscopy; Human steroid hormones; Membrane; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; 12-AS; 12-(9-antroiloxy)-stearic acid; BDP; bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AML; acute myeloid leukemia; DFS; disease-free survival; DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma; DSPC; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSPE; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; EPR; enhanced permeation and retention; MB; molecular b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Ni@C nanocomposites; Magnetic properties; Size effect; SQUID magnetometry; FMR; EPR; Solid-phase pyrolysis; Solid solutions of phthalocyanines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; DOX; doxorubicin; GNRs; gold nanorods; PEI; polyethylenimine; DSPEI; disulfide cross-linked short polyethylenimines; DG; DSPEI-GNR; RDG; RGD-PEG-DSPEI-GNR; RPG; RGD-PEG-PEI-25 kDa-GNR; RDG@DOX; DOX-tethered RDG; LA; α-lipoic acid; NF-κB; nuclear facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ART; antiretroviral therapy; ASD; anti seizure drug; NOS; new onset seizure; SJH; St. James's Hospital; EPR; electronic patient record; HAART; highly active antiretroviral therapy; CI; cognitive impairment; HIV; Seizure; Epilepsy; ASD-ART interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AM; arithmetic mean; ARF; advance recycling fee; BaA; benzo-anthracene; BaP; benzo-pyrene; BAN; basel action network; BDE; decabromodiphenyl ether; BFRs; brominated flame retardants; BPhs; bromophenols; CAGR; compound annual growth rate; Chr; chrysene; DT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 1,2DMI; 1,2-dimethylindole; 2MI; 2-methylindole; AAS; atomic absorption spectroscopy; ABDC; 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate; AFM; atomic force microscope; ASA; p-arsanilic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AAV; adeno-associated viruses; ADA; adenosine deaminase deficiency; APCs; antigen presenting cells; AuNC; gold nanoclusters; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cas; CRISPR-associated; ChNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AA10; auxiliary activity family 10, cellulose- and/or chitin-active bacterial PMO; AA11; auxiliary activity family 11, chitin-active fungal PMO; AA13; auxiliary activity family 13, starch-active fungal PMO; AA9; Auxiliary activity family 9, cellulose-acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Arg-Gly-Asp; Arginylglycylaspartic acid; FDA; Food and Drug Administration; DNA; Deoxyribonucleic acid; NCI; National Cancer Institute; SCLC; Small cell lung cancers; NSCLC; Non-small cell lung cancers; 5-FU; 5-Fluorouracil; OTCs; Organic cationic transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Graphenes; Rubbers; Elastomers; Nanocomposites; Morphology; Properties; GSD; Graphene sheets or its derivatives; GE, GS, G; Graphene; RGO; Reduced graphene oxide; NG; Natural graphite; FGS; Functionalized graphene sheets; FLG; Few layered graphene sheets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; SAR; specific absorption ratio; EMFs; electromagnetic fields; MW; microwaves; EPR; ethanol production rate; SEPR; specific ethanol production rate; conv; conventional; Microwave assisted fermentation; Bioeffects; Saccharomyces cerevisiae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; O2; oxygen; •NO; nitric oxide; PCA; 1-pyrenecarboxylate; PMTMA; (1-(1-pyrenyl)methyl)trimethylammonium; PUTMA; 11-(1-pyrenyl)undecyltrimethylammonium; PDA; 1-pyrenedodecanoate; β-Py-C10-HPC; 1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; W/O microemulsions; Bacteriocins; Food matrices; EPR; SAXS; Antimicrobial; Staphylococcus aureus; Listeria monocytogenes; Lettuce; Minced meat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; CBD; cholesterol bilayer domain; PC; phosphatidylcholine; POPC; palmitoyl-oleoyl-phosphorylcholine; Chol; cholesterol; MD; molecular dynamics; MSD; mean square displacement; EPR; electron paramagnetic resonance; PM; permeability coefficient; W(x); oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ANOVA; analysis of variance; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DLS; dynamic light scattering; DMEM-F12; Dulbecco's modified Eagle's medium-F-12; DMSO; dimethyl sulfoxide; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide; EPR; enhanced perme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; COND; conductivity; CT-DNA; calf thymus DNA; CV; cyclic voltammetry; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; EA; elemental analysis; EPR; electron paramagnetic resonance; IC50; half maximal inhibitory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; CVD; chronic vascular diseases; ROS; reactive oxygen species; kGy; kilogrey; ACN; acetonitrile; FA; formic acid; TPC; total phenolic content; TFA; total isoflavone content; TAC; total antioxidant capacity; C3G; cyanidin-3-glucoside; FRAP; ferric ion reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; dNDP; deoxyribonucleotide diphosphates; DTT; dithiothreitol; EPR; electron paramagnetic resonance; GSH; glutathione; IAM; iodoacetamide; MS; mass spectrometry; NDP; ribonucleotide diphosphates; RNR; ribonucleotide reductase; SOD; superoxide dismutase; Rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; 1,4-biyb; 1,4-bis(imidazol-1-ylmethyl)benzene; 2,6-ndc; 2,6-naphthalenedicarboxylate; 2-cmsnH2; 2-carboxymethylsulfanyl nicotinic acid; 3-dpye; N,N′-bis(3-pyridinecarboxamide)-1,2-ethane; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; 4,4′-obb; 4,4′-oxybis(benzoate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; bFGF; basic fibroblast growth factor; CMH; 1-hydroxy-3methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrolidin; EC; endothelial cell; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGM-2; endothelial cell growth medium; EPR; electron paramagnetic resonance; ERα; estrogen re