آشنایی با موضوع

یک رادیونوکلئید (ایزوتوپ رادیواکتیو، ایزوتوپ رادیو اکتیو یا رادیواکتیو) یک اتم است که انرژی هسته ای بالایی دارد که باعث ناپایداری آن می شود. این انرژی اضافی را می توان به یکی از سه روش استفاده کرد: انتشار از هسته به عنوان اشعه گاما؛ انتقال یکی از الکترون های آن برای آزادسازی به عنوان یک الکترون تبدیل و سوم اینکه استفاده برای ایجاد و انتشار یک ذره جدید (ذره آلفا یا ذره بتا) از هسته. در این فرآیندها، رادیونوکلئید دچار تجزیه رادیواکتیوی می شود. رادیونوکلئیدها به طور طبیعی یا به صورت مصنوعی در راکتورهای هسته ای، سیکلووترن ها، شتاب دهنده های ذره یا رادیونوکلئید تولید می شوند. حدود 730 رادیونوکلئید با نیمه عمر بیش از 60 دقیقه وجود دارد.
در این صفحه تعداد 699 مقاله تخصصی درباره رادیونوکلئید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادیونوکلئید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیونوکلئید ; 7Be; Radionuclides; Multivariate statistical analysis; Artificial neural networks; Meteorological variables; Sunspot number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیونوکلئید ; Low-dose-rate brachytherapy; Brachytherapy; Radionuclides; LDR brachytherapy; Radionuclide brachytherapy; Prostate cancer; Head and neck cancer; Breast cancer; Endometrial cancer; Obstructive bile duct lesions; Esophageal lesions; Bronchial lesions; Pulse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیونوکلئید ; Fukushima Dai-ichi nuclear power station accident; Radioactive cesium; Radionuclides; Source analysis; Street dust; Markers;