آشنایی با موضوع

تحلیل طیفی (به انگلیسی: Spectral analysis) به آنالیز طیفی بسامدها یا چندی‌های مرتبط مانند انرژی و ویژه‌مقدار و ویژه‌بردار گفته می‌شود که ممکن است اشاره داشته باشد به: طیف‌بینی نظریه طیفی تحلیل‌گر طیف تخمین طیفی طیف‌سنجی (بیناب نمایی) (به انگلیسی: Spectroscopy) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود. از انواع روش‌های مهم و پرکاربرد در شیمی آلی می‌توان به روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز، جرمی، ماوراء بنفش و رزنانس مغناطیسی هسته اشاره کرد. طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سنجی نجومی به تفضیل آمده‌است. نظریهٔ طیفی یا تئوری طیفی (Spectral theory) به مجموعهٔ نظریه‌های ریاضی اطلاق می‌شود، که پیرامون مسئلهٔ مقادیر خاص مربوط به ماتریس‌های مربعی، و به‌ویژه، در راستا و مسیر امتداد و گسترش آن به‌حوزهٔ عمل‌گرها اطلاق می‌شود. تخمین طیفی (Spectral estimation) زمینه‌ای است در پردازش آماری سیگنال‌ها که به تخمین قدرت چگالی طیفی (PSD) سیگنال‌های تصادفی با استفاده از دنباله‌ای از نمونه‌های زمانی آن‌ها می پردازد. تحلیلگر طیف (به انگلیسی: spectrum analyzer) سیگنال را در حوزه فرکانس بررسی کرده و دامنهٔ هریک از فرکانس‌ها را برای آن سیگنال نشان می‌دهد. منظور از طیف در این عبارت، طیف فرکانسی است. از استفاده‌های آن این است که می‌توان توان سیگنال‌هایی که مقدار آنها را در حوزه زمان می دانیم یا نمی دانیم اندازه گرفت. نوع خاصی از این دستگاه به این صورت عمل می‌کند که ابتدا سیگنال را در حوزه زمان دریافت می‌کند سپس از آن تبدیل سریع فوریه گرفته و آن را در حوزه فرکانس نشان می‌دهند.
در این صفحه تعداد 1599 مقاله تخصصی درباره تحلیل طیفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل طیفی
مقالات ISI تحلیل طیفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل طیفی; “Ad-hoc” likelihood function; Optimization of statistical results; Improving accuracy and uncertainty; Metrological traceability; Least squares methods; Spectral analysis; Evaluation of repeatability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل طیفی; Linear spectral summation and high speed centrifugal separation for UV-Vis absorption spectroscopy; LCN1; Lipocalin1; Lipocalins; Insoluble ligands; Lipid interactions; Protein-lipid binding complexes; Spectral analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل طیفی; AU; arbitrary units; AVA; arteriovenous anastomoses; CVC; cutaneous vascular conductance; CI; confidence interval; IR; ischemia-reperfusion; ISCH; ischemia-reperfusion condition; LDF; laser-Doppler flowmetry; LTH; local thermal hyperemia; MAP; mean arteri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل طیفی; Intercostal artery; Intercostal vein; Intercostal nerve; Spectral analysis; Tissue characterization; Radiofrequency signals; Ultrasound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل طیفی; Multivariate calibration; Pre-processing methods; Selection of spectral variables; Immune clonal algorithm; Spectral analysis; Partial least squares regression;