آشنایی با موضوع

پردازش اطلاعات (به انگلیسی: information processing) یعنی سازماندهی، تعبیر و تفسیر و پاسخدهی به تحریکات ورودی. بنابراین منظور از این اصطلاح یعنی مدارا با معلومات به‌ گونه‌ای شناختی. به‌طورکلی، مدل‌‌‌های پردازش خبر تفکر و عمل عملیاتی شناختی و ادراکی را مرحله به مرحله تلقی می‌کنند، یعنی درونداد، رمزگردانی، ذخیره، بازیابی، رمز‌گشائی و برونده. این مدل‌‌‌ها غالباً به شکل برنامه‌های کامپیوتری عرضه می‌شوند و از نظر شماتیک به‌صورت نمودار گردش کار نشان داده می‌شوند. به نظر بسیاری از روان‌شناسان شناختی، استعاره پردازش خبر برای بسیاری از مسائل کلاسیک ادراک، حافظه، تفکر، تصمیم‌گیری، مسأله‌ گشائی و نظایر آن توضیح مناسبی است. به مفهوم کلّی، پردازش اطلاعات عبارت است از دریافت داده‌ها، ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطّلاعات موجود به صورتی دیگر. بدین ترتیب، هر آنچه که در جهان رخ می‌دهد، می‌تواند به نوعی پردازش اطّلاعات تلقی گردد. مدل های پردازش اطلاعات: 1- مدل اتکینسون و شیفرین: این مدل تحت عنوان مدل مخزن نیز گفته شده است. اصطلاح مخزن از این باور منشاء گرفته است که اطلاعات در سه واحد نظام که عبارتند از مخازن دریافت حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت، اخذ، پردازش و حفظ می شوند. سه واحد یاد شده سخت افزار نظام را تشکیل می دهند. اتکینسون و شیفرین معتقدند که آنها فطری بوده و در کلیه افراد یکسان می باشند، ولی هر سه قسمت از جهت سرعت در پردازشگری اطلاعات، محدودیت های دارند و مخازن گیرنده های حسی و حافظه کوتاه مدت از جهت گنجایش نیز محدود می باشند. علاوه بر سخت افزار ذهن، این نظام، شامل فرایندهای کنترل با راهبردهایی نیز می باشد که معادل نرم افزار در نظام کامپیوتر است. برحسب اتکینسون و شیفرین فرایندهای کنترل، فطری نیستند، اکتسابی اند و افراد در چگونگی به کارگیری آنها با یکدیگر تفاوت دارند. انها بیان می کنند که اطلاعات در حافظه کوتاه مدت بین پانزده تا سی ثانیه بیشتر دوام نیاورد و محو می گردند. مگر آنکه فرایند های کنتر ل مانند تمرین ( مرور ذهنی ) وارد عمل شوند و بیان می کنند که علاوه بر تمرین، راهبردهای دیگر مانند سازمان دهی و پرورش موضوع می توانند سهولت بیشتری را در جهت نگهداری اطلاعات فراهم آورند. اتکینسون و شیفرین بر این باورند که وقتی اطلاعات به حافظه بلندمدت انتقال یابند اثر آنها پا برجا خواهد ماند، همچنین فرض براین است که برخلاف محدودیت گیرنده های حسی و حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت مرز ندارد و نامحدود است. 2- مدل سطوح پردازش اطلاعات: باور به وجود مخازن مستقل با شک و تردیدهایی نیز رو به رو شده است، زیرا ظرفیت مخازن، برحسب پژوهش هایی مختلف، تغییرات بسیار نشان می دهد به نحوی که ابهامات زیادی در زمان های پردازش برای هر یک از انها بوجود آمده است. همچنین در مورد مخازن کوتاه مدت که در آغاز گمان می رفت ظرفیتی برابر با هفت مجموعه داشته باشند، مجموعه های دو تا بیست رقمی نیز گزارش شده است. از اینرو پردازشگران اطلاعات متوجه چگونگی پردازش شده و مدلی بر مبنای سطوح آن ارائه داده اند. مدل سطوح پردازشگری اطلاعات باور به وجود ردیفی مخازن باظرفیت محدود و جذب یکباره اطلاعات در آنها را کنار نهاده و برعکس به این امر تاکید دارد که نگاهداری اطلاعات ناشی از چگونگی و ژرفایی است که در آن نظام به تحلیل محرک ها می پردازند. این مدل بر سطوح پردازشگری اطلاعات بر فرایندهای کنترل کننده یا راهبردها تاکید دارد. اطلاعاتی که به صورت سطح پردازش شوند به آسانی از خاطر محو می گردند و برعکس اطلاعاتی که برحسب معنا پردازش یافته، مدت زمان بیشتری در خاطر حفظ می شوند. 3- مدل های تحولی پردازش اطلاعات: مدل های مخزن و سطوح پردازش به طور کلی، نظام پردازش اطلاعات نزد انسان را شامل می شوند، ولی نظریه ای خاص در مورد رشد شناختی کودک بر اساس نظام پردازشگری اطلاعات را ارائه نمی دهند. نظریه های تحولی مبنی بر نظام و اصول پردازشگری تعداد زیادی ندارند و اغلب به صورت تلفیقی یا ترکیبی از نظریه های مختلف می باشند. برای مثال نظریه هایی که از ترکیب نظام پیاژه با نظام پردازشگری شکل گرفته اند، اغلب به عنوان پیاژه های جدید شناخته می شوند، این نظریه پردازان بسیاری از مفاهیم بنیادین نظریه ای چون فعال بودن ذاتی کواک، ناپیوستگی رشد، سازه نگری را قبول دارند ولی در نظرات خود نظام پردازشگری داده ها و به ویژه محدودیت در منابع درون ذهنی را نیز دخالت می دهند. ربی کیس و کورت فیشر از شناخته شده ترین آنها می باشند.
در این صفحه تعداد 683 مقاله تخصصی درباره پردازش اطلاعات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پردازش اطلاعات
مقالات ISI پردازش اطلاعات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش اطلاعات; Facebook; Social network sites; Relational affordances; Broadcasting; Tie strength; Information processing; Heuristic cues “likes”; Comments; Post length; Perceived usefulness of information; Perceived likeability of information;