آشنایی با موضوع

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا FT-IR (به انگلیسی: Fourier transform infrared spectroscopy). طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روش پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار گرفته شوند. طیف‌سنجی تبدیل فوریه یک تکنیک اندازه‌گیری است که به وسیله آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید. که در این عمل از اندازه‌گیری‌های قلمروی زمانی و فضایی تابش‌های الکترو مغناطیسی استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند بر انواع مختلف طیف سنجی اعمال شود. شامل: طیف‌سنجی اپتیکی، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR، FT-NIRS)، تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی (MRSI) و طیف سنجی جرمی، طیف سنج تشدید اسپین الکترون. روش‌های متعددی برای اندازه گیری هم بستگی زمانی نور وجود دارد، مثل موج پیوسته مایکلسون یا طیف سنجی تبدیل فوریه و طیف نگار تبدیل فوریه پالسی (که حساس تر است و زمان نمونه برداری کمتری نسبت به تکنیک‌های متداول طیف سنجی دارد اما فقط در محیط آزمایشگاهی قابل استفاده‌است. ) عبارت طیف سنجی تبدیل فوریه نشان دهنده این است که در همه این روش‌ها برای تبدیل داده‌های خام به طیف واقعی تبدیل فوریه لازم است، و بر اساس نظریه وینر-کنیچین است. طیف سنجی مادون قرمز یکی از پر کاربردترین روش ها در شناسایی کیفی مولکول های مختلف، تعیین ساختار مولکولی گونه مختلف (مخصوصا گونه های آلی) و شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه می باشد. یکی از وظایف اصلی طیف سنجی تشخیص دادن این است که در هر طول موج چه مقدار نور منتشر شده‌است. ساده ترین روش عبور دادن نور از یک تک‌فام‌ساز است. وسیله‌ای که تنها به یک طول موج اجازهعبور می‌دهد و جلوی عبور بقیه طول موج‌ها را می‌گیرد. سپس شدت در این تک طول موج اندازه گیری می‌شود، شدت اندازه گیری شده نشان دهنده این است که چه مقدار نور در آن طول موج انتشار می‌یابد. با تغییر تک فام ساز در طول موج‌های متفاوت طیف کامل اندازه گیری می‌شود. این روش ساده بیان کننده عمل کرد طیف سنج‌ها است. طیف سنجی تبدیل فوریه یک روش تقریباً غیر مستقیم برای بدست آوردن اطلاعاتی مشابه‌است. این روش به کل نور، شامل طول موج‌های مختلف، در یک زمان اجازه عبور می‌دهد تا شدت کل نور اندازه گیری شود. سپس داده‌های دیگری مبنی بر این که موج شامل چه طول موج‌هایی است به رایانه داده می‌شود. این روند چندین بار تکرار می‌شود سپس کل داده‌ها به کامپیوتر داده می‌شود و بعد از کار کردن روی داده‌ها اطلاعاتی که هر طول موج شامل چه مقدار نور است بدست می‌آید. هدف طیف سنجی جذبی سنجش میزان جذب نور عبوری در هر طول موج توسط نمونه‌است. هر چند طیف سنجی جذبی و نشری در اصل متفاوت هستند اما در عمل بسیار مشابه یکدیگرند.
در این صفحه تعداد 1463 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Carbon nitride thin film; Plasma focus device; Graphite substrate; Deposition angle; Raman spectroscopy; Scanning electron microscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; XRD analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Cellulose; Iron oxide; Young modulus; Thermogravimetric analysis; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Anticancer drug; Drug delivery; Silica nanoparticles; Sol-gel method; Encapsulation; XRD; X-ray Diffraction; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; TEM; Transmission Electron Microscopy; 5-FU; 5 Fluorouracil; PBS; phosphate buffer; HPLC; high perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; HT-WGS; high-temperature water-gas shift; LT-WGS; low-temperature water-gas shift; MSR; methane steaming reforming; TPSR; temperature-programmed surface reaction; TPR; temperature-programmed reduction; TPO; temperature-programmed oxidation; TPD; temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Bitumen; Multi-dimensional nanomaterials; Aging; Viscosity; Rheological property; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; ATR; attenuated total reflectance; CoHCF; cobalt hexacyanoferrate; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CTAC; cetyltrimethylammonium chloride; CTAT; cetyltrimethylammonium p-toluensulfonate; CTAX; cetyltrimethylammonium salt; [Dt]; total concentration of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Laser marking; Polypropylene; Antimony trioxide; Polystyrene; Carbonization; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; HDPE; high-density polyethylene; nano-ATO; nano-antimony-doped tin oxide; Nd:YAG; neodymium-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; 4-HB; 4-Hydroxybenzoic acid; 3,4-DHB; 3,4-Dihydroxybenzoic acid; NH4OH; Ammonia solution; BET; Brunauer, Emmet and Teller; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; G-Fe3O4; Graphene-magnetite; HPLC-UV/Vis; High performance liquid chromatography with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; LMC; low molecular chitosan; F-LMC; furfuryllow molecular chitosan; UV; ultraviolet; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; DPBS; Dulbecco's Phosphate-Buff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; 25HC; 25-hydroxycholesterol; HIV; human immunodeficiency virus type 1; HIV-FP; human immunodeficiency virus type 1 fusion peptide; CH25H; cholesterol-25-hydroxylase; IFN; interferons; POPC; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Synthetic organic pigments; Micro-Raman spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; UV-vis spectroscopy; Photodegradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; AMPS; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; DMAEMA; 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; SR; swelling ratio; RO; reverse osm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; ASD; amorphous solid dispersion; AUC; area under the curve; C; supersaturated concentration of CUR; CSat; saturation solubility of CUR; CE; complexation efficiency; CHI; chitosan; CUR; curcumin; DLS; dynamic light scattering; DSC; differential scanning ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; bld; below limit of detection; C-LA; calcium type, low acid; d.b.; dry basis; DIN; Deutsches Institut für Normung e.V. (German Institute for Standardization); DT; deformation temperature; EN; European standard; FT; flow temperature; FTIR; Fourier transfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Potato starch; Amylose-n-octanol complex; Ethanol solution; Relative crystallinity (RC); Particle morphology; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; NPs; nanoparticles; IONPs; iron oxide NPs; IONPZ; iron oxide NPs incorporated into zeolite; NRRT; neutral red retention time; ROS; reactive oxygen species; DCFH2-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescin diacetate; DCFH; 2′,7′-dichlorofluorescin; DCF; 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; milk; milk component; pregnancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Nanocrystals; Antisolvent precipitation; Fourier transform infrared spectroscopy; X-ray diffraction; Differential scanning calorimetry; Anthelmintic bioassay; Albendazole (PubChem CID:2082); Formic acid (PubChem CID:284); Polyvinylpyrrolidone (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Chlorella vulgaris; Botryococcus braunii and Scenedesmus quadricauda; Hydrothermal liquefaction; Bio oil; Fourier Transform Infrared Spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; BC; biochar; BCA; bamboo based biochar; BCD; bamboo based biochar composite with montmorillonite K10; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BJH; Barrett Joyner Halenda; CHNS; Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur analysis; DI; deionized water; DR; Dubinin-Radushk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Diesel-water emulsion fuel; 1,4-Dioxane; Diesel engines; Performance; Emission; Combustion; CO; Carbon Monoxide; HC; Hydro Carbon; NOx; Oxides of Nitrogen; BTE; Brake Thermal Efficiency; BSEC; Brake Specific Energy Consumption; EGT; Exhaust Gas Temperatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; DM; D-Mannitol; MEDM; Microencapsulated D-Mannitol; SEM; Scanning electron microscope; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TEOS; Tetraethylorthosilicate; DSC; Differential scanning calorimetry; TES; Thermal energy storage; PCM; Phase change ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; PFQNM; peak force quantitative nanomechanical mapping; AFM; atomic force microscopy; HNTs; halloysite nanotubes; Sc(OTf3); Scandium (III) triflate; AG/EPX; alginate/epoxy; DETA; diethylenetriamine; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; TNZ; tinidazole; AOPs; advance oxidation processes; XGS; silica xerogels; TEOS; tetraethyl orthosilicate; IPrOH; isopropanol; TNM; tetranitromethane; DMSO; dimethyl sulfoxide; XGS-BCO; non-doped xerogel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Differential scanning calorimetry; Electron paramagnetic resonance; Fluorescence anisotropy; Fourier transform infrared spectroscopy; Human steroid hormones; Membrane; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; 12-AS; 12-(9-antroiloxy)-stearic acid; BDP; bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Base asphalts; Freeze-thaw cycles; Fourier transform infrared spectroscopy; Dynamic shear rheological; Cross-correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Phycoremediation; Sewage wastewater (SWW); Flue gas; Microalgae; Fourier transform infrared spectroscopy; Chlorella vulgaris; APHA; American Public Health Association; BOD; Biological Oxygen Demand; OD; optical density; COD; Chemical Oxygen Demand; NO3¯;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Ab; antibody; Ab*; labeled antibody; ACE; affinity capillary electrophoresis; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; antigen; ALP; alkaline phosphatase; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; functionalized gold nanorods; BA MNPs; boronate affinity magnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; AFM; atomic forced microscopy; BET; Brunauer Emmer Teller; CB-D; chain breaking electron donor; CE; cyanate ester; CNTs; carbon nanotubes; CV; cyclic voltametry; DNA; deoxyribonucleic acid; EA; elemental analysis; EB; electron beam; EIS; electrochemical i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; salt; solubility; stability; biopharmaceutical; poorly water soluble; solution phase; solid phase; equilibrium; pKa; pH; AB; acetate buffer; ACN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; BS; benzoate salt; CB; citrate buffer; DSC; differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Bioactive molecules; Delivery systems; Enzymes; Fruit juice additives; Functional food; Probiotics; AA; acrylic acid; ALG; alginate; Arto; artocarpanone; AsA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; °Bx; Brix degree; CaCl2; calcium chloride; CaS; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Machine learning; Multivariate analysis; Cancer diagnosis; Cytopathology; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; BET; Brunner Emmet and Teller; AC; Activated Carbon; IUPAC; International Unions of Pure and Applied Chemistry; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; XPS; X-ray Photoelectron Spectroscopy; pHzpc; pH at zero point charge; FESEM; Field Emission Ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; HHP; high hydrostatic pressure; LSA; lotus seed amylose; LSA-C12:0; lotus seed amylose-lauric acid; LSA-C14:0; lotus seed amylose-myristic acid; LSA-C16:0; lotus seed amylose-palmitic acid; RS; resistant starch; WAXD; wide-angle X-ray diffraction; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; 1-D; one-dimensional; AAO; anodic aluminum oxide; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-(isobutyronitrile); APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BCP; diblock copolymers; DS; dielectric spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; BDC; 1,4-benzenedicarboxylate; BTC; benzenetricarboxylate; NDC; 1,4-naphthalenedicarboxylate; TPT; 2,4,6-tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine; MeIM; 2-methylimidazole; DOBDC; 2,5-dihydroxyterephthalate; TCPP; tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin; H2bpydc; 2,2′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Explosives; Forensics; Fourier transform infrared spectroscopy; Hyperspectral infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; Trace detection; Ultraviolet Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; ADF; Acid Detergent Fiber; ADL; Acid Detergent Lignin; ATR; attenuated total reflectance; FTIR; Fourier Transform InfraRed spectroscopy; IRA; initial rate of absorption; MBV; moisture buffer value; NDF; Neutral Detergent Fiber; PSD; particle size distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; AA; acrylic acid; APS; ammonium persulfate, (NH4)2S2O8; CPD; critical point drying; ESD; equilibrium swelling degree; FL; fluorescein; FTIR; fourier transform infrared spectroscopy; HH; hybrid hydrogel; IR; infrared; MB; methylene blue; MBAAm; N,N′-meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Alpha-2-macroglobulin; Tannic acid; Antiproteinase activity; Circular dichroism; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; Raman spectroscopy; Amorphous silicon; Hydrogen; Microstructure; Fourier transform infrared spectroscopy; Secondary ion mass spectroscopy; Solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; ANOVA; analysis of variance; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DLS; dynamic light scattering; DMEM-F12; Dulbecco's modified Eagle's medium-F-12; DMSO; dimethyl sulfoxide; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide; EPR; enhanced perme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; ATR; Attenuated Total Reflectance; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CS; chitosan; DC; drug content; DDS; drug delivery system; DOXY; doxycycline hyclate; DSC; Differential Scanning Calorimetry; Dv; volume diameter; EC; ethyl cellulose; EE; efficacy of encapsu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یا طیف سنجی FTIR; MNPs; magnetic nano particles; UV-Vis; ultraviolet-visible; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TGA; thermogravimetric analysis; XRF; X-ray fluorescence; XRD; X-ray diffraction; EDX; energy-dispersive X-ray; SEM; scanning electron microscopy;