آشنایی با موضوع

نسبت شانس ها (به انگلیسی: Odds Ratio) عبارت است از اندازه ارتباط بین یک مشخصه خاص همچون A با یک مشخصه دیگر همچون B در جامعه. به عبارت دیگر این آماره می خواهد بداند، وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون A چگونه بر وجود یا عدم وجود مشخصه ای چون B اثر می گذارد. همچنین از این آماره جهت شناسایی و مقایسه ی عوامل خطر (risk factors) مختلف یک بیماری استفاده می شود، مانند اینکه آیا مصرف مداوم گوشت قرمز می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان کولون در نظر گرفته شود؟ یا اینکه چه میزان مصرف الکل می تواند منجر به بروز بیماری های کبدی گردد؟ و یا اینکه آیا استفاده از تلفن همراه می تواند با سرطان مغز در ارتباط باشد؟ از نسبت های مهم دیگر نسبت شانس می‌باشد. نسبت شانس (Odds ratio) نسبت شانس در مواجهه یافته ها به شانس در مواجهه نیافته ها است. شانس یا بخت نیز احتمال رویداد یک واقعه به عدم رویداد آن واقعه است. شانس نسبت افرادی را گویند که با یک عامل بیماری‌زا یا عامل خطرزا مواجه گردیده و بیمار شده اند به تعداد افرادی که با همان عامل مواجه شده ولی بیمار نشده اند. نسبت شانس درواقع معادل نسبت شانس در مواجهه یافته ها به شانس در مواجهه نیافته ها است. نسبت شانس را می‌توان در مطالعات مورد ـ شاهدی به دست آورد. نحوه محسابه نسبت شانس ها برای محاسبه ی نسبت شانس 1) شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را دارد محاسبه می کنیم. 2) شانس اینکه یک فرد از جامعه دارای مشخصه ی A باشد را با فرض اینکه آن فرد در حال حاضر مشخصه ی B را ندارد محاسبه می کنیم. 3) از تقسیم مراحل 1 و 2 مقدار OR بدست می آید. مثال: اگر مشخصه ی A را سیگاری بودن در نظر بگیریم و مشخصه ی B را ابتلا به سرطان ریه آنگاه: 1) شانس سیگاری بودن یک فرد در جامعه را باید با فرض اینکه فرد مبتلا به سرطان ریه باشد محاسبه نماییم (شانس سیگاری بودن، از تقسیم احتمال سیگاری بودن به سیگاری نبودن بدست می آید). 2) شانس سیگاری بودن یک فرد در جامعه را باید با فرض اینکه فرد مبتلا به سرطان ریه نباشد محاسبه نماییم. 3) از تقسیم دو شانس بدست آمده در مراحل 1 و 2 مقدار OR بدست خواهد آمد. تفسیر نسبت شانس مقدار OR=1 بیانگر این است که مواجهه با عامل A اثری بر روی مشخصه ی B نداشته است. مقدار OR>1 بیانگر این است که شانس رخداد مشخصه ی B برای افرادی که با عامل A در تماس بوده اند بیشتر خواهد بود. و مقدار OR<1 بیانگر این است که شانس رخداد مشخصه B برای افرادی که با عامل A در تماس بوده اند کمتر می باشد. در مثال بالا با توجه به اینکه مقدار OR=4. 72 می توان نتیجه گرفت شانس ابتلا به سرطان ریه در افراد سیگاری بیشتر و در حدود 4. 72 برابر افراد غیر سیگاری خواهد بود (با این وجود این اختلاف می بایست به لحاظ آماری و بر اساس مقدار p-value آزمون شود).
در این صفحه تعداد 4304 مقاله تخصصی درباره نسبت شانس ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت شانس ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; PM; particulate matter; PM2.5; particulate matter with an aerodynamic diameter < 2.5 μm; HMCHH; Beijing Haidian Maternal and Child Health Hospital; SD; standard deviation; PKUERS; Peking University Urban Atmosphere Environment Monitoring Station; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ANCOVA; Analysis of covariance; CI; Confidence interval; HSCL; Hopkins Symptom Check List; IQ; Intelligence quotient; JART; Japanese Adult Reading Test; MANCOVA; Multivariate analysis of covariance; NART; National Adult Reading Test; OR; Odds ratio; PANSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CAMS; continuous air monitoring station; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; IQR; interquartile range; NO2; nitrogen dioxide; OR; odds ratio; PPB; parts per billion; RR; relative risk; SO2; sulfur dioxide; WHO; World Health Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; alopecia areata; psoriasis; Renbök phenomenon; trichoscopy; AA; alopecia areata; CI; confidence interval; IL; interleukin; OR; odds ratio; PsA; psoriatic arthritis; Th; T helper; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Peanut allergy; Allergy prevention; Food allergy; CI; Confidence interval; EAT; Enquiring About Tolerance; LEAP; Learning Early About Peanut; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; OR; Odds ratio; sIgE; Serum-specific IgE; SPT; Skin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Amoxicillin; Children; Drug allergy; Oral challenge; Predictive factors; IDT; Intradermal test; NPV; Negative predictive value; OGC; Oral graded challenge; OR; Odds ratio; PPV; Positive predictive value; SPT; Skin prick test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AIC; Akaike Information Criterion; AOR; adjusted odds ratio; BIC; Bayesian Information Criterion; BLS; Bureau of Labor Statistics; CI; confidence interval; NLSY97; National Longitudinal Survey of Youth 1997; OR; odds ratio; Tobacco; Smoking; Adolescent; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI; cognitive impairment; PD; Parkinson's disease; AD; Alzheimer's disease; SNP; single nucleotide polymorphism; PD-D; Parkinson's disease with dementia; MCI; mild cognitive impairment; GWAS; genome-wide association study; HWE; Hardy-Weinberg equili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AEDs; antiepileptic drugs; FBTCS; focal to bilateral tonic-clonic seizure; CI; confidence interval; CS; cortical stimulation; DDD; defined daily dose; FS; focal seizure; ILAE; International League Against Epilepsy; OR; odds ratio; PI; posterior interval
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; EEG; Electroencephalography; ICU; intensive care unit; NCS; Enon-convulsive status epilepticus; OR; odds ratio; KFSHRC-J; King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Jeddah; NCS; non-convulsive seizures; Seizure; Status; Non-Convulsive; Outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CO; Cardiac output; CI; Cardiac index; FAD; Fontan associated diseases; PAWP; Pulmonary artery wedge pressure; LV; left ventricle; LVOT; left ventricular outflow tract; LVEDP; Left ventricular end-diastolic pressure; SVI; Stroke volume index; OR; odds rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; OSHPD; Office of Statewide Health Planning and Development; MIRCal; Medical Information Reporting for California; ICD-9 CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; OR; odds ratio; Sepsis; Insurance, health; Health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI; confidence interval; CPR; cardiopulmonary resuscitation; FNR; full neurological recovery; Hb; hemoglobin; HD; hypoperfusion duration; LFD; low-flow duration; NFD; no-flow duration; OD; odds ratio; OHCA; out-of-hospital cardiac arrest; ROC; receiver op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Adenoidectomy; Adenotonsillectomy; Tonsillectomy; OR; Odds ratio; PV; Probability value; URTI; Upper respiratory tract infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CAM; complementary and alternative medicine; CI; confidence interval; M; mean; NHIS; National Health Interview Survey; OR; odds ratio; SD; standard deviation; US; United States; Diet; Nutrition; Vegan; Vegetarian; Yoga;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; HL; Hodgkin lymphoma; NHL; Non-Hodgkin lymphoma; PEDS; Patient Epidemiology Data System; OR; odds ratio; CI; confidence interval; Hodgkin lymphoma risk; Non-Hodgkin lymphoma risk; Physical inactivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; OPG; optic pathway glioma; NF1; neurofibromatosis type 1; SEER Program; surveillance, epidemiology, and end results; US; United States; IR; incidence rate; IRR; age-adjusted incidence rate ratio; CIs; confidence intervals; OR; odds ratio; Optic pathway gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; TSC; tuberous sclerosis; CT; computerized tomographic; EEG; electroencephalogram; mTOR; the mammalian target of rapamycin; IS; infantile spasms; AEDs; anti epilepsy drugs; VGB; vigabatrin; SEGA; subependymal giantcell astrocytoma; AML; angiomyolipoma; ILA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; OR; odds ratio; CI; confidence interval; FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations; BMI; body mass index; Colorectal neoplasms; Africa South of the Sahara; Risk factors; Incidence; Diet; Zimbabwe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CDH; congenital diaphragmatic hernia; MRI; magnetic resonance imaging; US; ultrasonography; O/E TFLV; observed to expected total fetal lung volume; %LH; percent liver herniation; LHR; lung to head ratio; O/E LHR; observed to expected lung to head ratio; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; RP-IPAA; Restorative proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis; UC; ulcerative colitis; FAP; familial adenomatous polyposis; ACS; American College of Surgeons; NSQIP-P; National Surgical Quality Improvement Program-Pediatric; PUF; Participant Use
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CI; confidence interval; NCHS; National Center for Health Statistics; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; NAMCS; National Ambulatory Medical Care Surve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI; confidential interval; CT; computed tomography; DECT; dual-energy computed tomography; GSI; gemstone spectral imaging; HU; hounsfield unit; NSCLC; non-small cell lung cancer; OR; odds ratio; RECIST; response evaluation criteria in solid tumors; ROC; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AUC; area under the curve; cT; clinical stage; CI; confidence interval; DCE; dynamic contrast-enhanced; EBRT; external beam radiotherapy; ECE; extracapsular extension; GS; gleason score; GU; genito-urinary; mp; multi-parametric; MRI; magnetic resonance im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; dermatology hospitalizations; Healthcare Cost and Utilization Project; health care expenditures; hospital readmissions; inpatient dermatology; Nationwide Readmission Database; CI; confidence interval; HRRP; Hospital Readmissions Reduction Program; NRD; Na
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ABC; Aboriginal Birth Cohort; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CVD; cardiovascular disease; CVH; cardiovascular health; IRSEO; Indigenous Relative Socioeconomic Outcomes Index; NT; Northern Territory; OR; odds ratio; RDH; Royal Darwin Hospital; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; HPV; Human Papillomaviruses; CI; Confidence Interval; OR; Odds Ratio; SD; Standard Deviation; CSA; Central and South America; STI; Sexually Transmitted Infection; ASCUS; Atypical Squamous Cell of Undetermined Significance; LSIL; Low Grade Squamous Intraep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Organ donation; Biomarker; Clinical trial; Transplantation; Risk prediction; Brain death; IL-6; interleukin-6; SLPI; secretory leukocyte protease inhibitor; IDI; integrated discrimination improvement; DND; donation after neurologic death; MOnIToR; Monitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ASA; American Society of Anesthesiologists; CI; confidence interval; FEV1; forced expiratory volume in 1 second; FI; frailty index; OR; odds ratio; 6WMT; 6-minute walk test; TBM; tracheobronchomalacia; TBP; tracheobronchoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Breast cancer; Lumpectomy; Margins; Elderly women; Geriatrics; 95% CI; 95% confidence interval; ASA; American Society of Anesthesiologists; DFS; disease free survival; ER; estrogen receptor; HR; hazard ratio; IQR; interquartile range; LN; lymph node; LVI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AGA; American Gastroenterological Association; AP; acute pancreatitis; CI; confidence interval; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; HES; hydroxyethyl starch; OR; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; US; United States; ED; Emergency Department; CCS; Clinical Classifications Software; NEDS; Nationwide Emergency Department Sample; WHO; World Health Organization; IRB; Institutional Review Board; ICD-9 CM; International Classification of Diseases, 9th Rev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Onychomycosis; Dermatophytes spp.; Causative agents; Predisposing factor; Iran; OM; onychomycosis; NDMs; nondermatophytic molds; SDA; Sabouraud dextrose agar; DLSO; distal and lateral subungual onychomycosis; LSO; lateral subungual onychomycosis; DSO; dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; cancer registry; melanoma; organ transplant; squamous cell carcinoma; CC; correct classification; CI; confidence interval; MM; malignant melanoma; NPV; negative predictive value; OPTN; Organ Procurement Transplant Network; OR; odds ratio; OTR; organ trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; SSRI; selective serotonin reuptake inhibitor; BMD; bone mass density; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey; OR; odds ratio; 5-HT; 5-hydroxytryplamine; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; IOM; Institute of Medicine's; RDA; recommende
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; CHQ; Chinese Health Questionnaire; CKD; chronic kidney disease; CMD; common mental disorder; CVD; cerebral vascular disease; MDD; major depressive disorder; MoHW; Ministry of Health and Welfare; NHI; National Hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Parkinson's disease; Cerebral microbleeds; Strictly lobar type; Risk of dementia; Cognitive decline; ABPM; ambulatory blood pressure monitoring; AD; Alzheimer's disease; CAA; cerebral amyloid angiopathy; CMBs; cerebral microbleeds; DLB; dementia with Lewy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; HF; heart failure; CRT; cardiac resynchronization therapy; BiV; biventricular; MVP; multivein pacing; MPP; multipolar pacing; LV; left ventricular; AHR; acute hemodynamic response; CMR-LGE; cardiac magnetic resonance late gadolinium enhancement; LBBB; lef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ACSD; Adult Cardiac Surgery Database; BITA; bilateral internal thoracic arteries; CABG; coronary artery bypass graft surgery; CI; confidence interval; HR; hazard ratio; MABG; multiarterial bypass graft; MVRR; mitral valve repair/replacement; O/E; observed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; biVAD; biventricular assist device; CHD; congenital heart disease; CI; confidence interval; CM; cardiomyopathy; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; HR; hazard ratio; HT; heart transplant; ISHLT; International Society for Heart and Lung Transplantat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Prediction of mortality; Intensive care unit; Severity of illness; Scoring systems; Clinical performance; APACHE; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; AUC; Area Under the Curve; CI; Confidence Interval; CRP; C-reactive protein; FDR; False Disco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; Al; aluminum; NH4+; ammonium ion; Ca; calcium; CTM; chemical transport models; Cl; choline; CI; confidence interval; Cu; copper; EC; elemental carbon; ICD-10; International Classification of Diseases, 10th Revision; IQR; interquartile range; Fe; iron; LMP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; BIA; bioelectrical impedance analysis; DEXA; dual energy X-ray absorptiometry; BMI; Body Mass Index; HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; MDA; malondialdehyde; CVD; cardiovascular disease; LBM; lean body mass; ASM; appendicular skeletal muscle mass; RSMI; relative s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; ABI; ankle-brachial index; CI; confidence interval; CLI; critical limb ischemia; EVR; endovascular revascularization; G-DRG; German Diagnosis Related Groups; HR; hazard ratio; ICD-10; the International Statistical Classification of Diseases and Related He
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; AKI; acute kidney injury; BMD; bone mineral density; CAP; community-acquired pneumonia; CDI; Clostridium difficile infection; CKD; chronic kidney disease; FDA; Food and Drug Administration; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; OR; odds ratio; PPI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت شانس ها; CI; confidence interval; GWAS; genome-wide association study; OR; odds ratio; PACG; primary angle-closure glaucoma; PACS; primary angle closure suspect; SCES; Singapore Chinese Eye Study; SNP; single nucleotide polymorphism;