آشنایی با موضوع

بیزی به روش‌هایی در آمار و احتمالات -و از آن میان مشخصاً استنباط آماری- اشاره دارد که به افتخار توماس بیز نام‌گذاری شده‌اند: احتمالات بیزی قضیه بیز استنباط بیزی احتمالات بیزی استدلال بیزی روشی بر پایه احتمالات برای استنتاج کردن است. اساس این روش بر این اصل استوار است که برای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد که با مشاهده یک داده جدید و استدلال در مورد توزیع احتمال آن می‌توان تصمیمات بهینه ای اتخاذ کرد. این قضیه از آن جهت مفید است که می‌توان از طریق آن احتمال یک پیشامد را با مشروط کردن نسبت به وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد دیگر محاسبه کرد. در بسیاری از حالت‌ها، محاسبهٔ احتمال یک پیشامد به صورت مستقیم کاری دشوار است. با استفاده از این قضیه و مشروط کردن پیشامد مورد نظر نسبت به پیشامد دیگر، می‌توان احتمال مورد نظر را محاسبه کرد. قضیه بیز (به انگلیسی: Bayes' theorem) روشی برای دسته بندی پدیده‌ها، بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده‌است و در نظریه احتمالات با اهمیت و پرکاربرد است. اگر برای فضای نمونه‌ای مفروضی بتوانیم چنان افرازی انتخاب کنیم که با دانستن اینکه کدامیک از پیشامدهای افراز شده رخ داده‌است، بخش مهمی از عدم‌اطمینان تقلیل می یابد. این قضیه از آن جهت مفید است که می‌توان از طریق آن احتمال یک پیشامد را با مشروط کردن نسبت به وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد دیگر محاسبه کرد. در بسیاری از حالت‌ها، محاسبهٔ احتمال یک پیشامد به صورت مستقیم کاری دشوار است. با استفاده از این قضیه و مشروط کردن پیشامد مورد نظر نسبت به پیشامد دیگر، می‌توان احتمال مورد نظر را محاسبه کرد. این رابطه به خاطر بزرگداشت توماس بیز فیلسوف انگلیسی به نام فرمول بیز معروف است. تخمین بیزین یا استنباط بیزی (به فرانسوی: Inférence bayésienne) یک چهارچوب برای فرمول بندی مشکلات استنباطی آماری است که یک روش«جمع پذیر» است، از تبدیل ریاضی و تخصیص ضرایب مختلف به داده‌ها استفاده می‌کند. درایتون(Drayton). (1978) در مقدمه‌ای که به منظور معرفی استفاده از روش بیزین در فراتحلیل برای مسائل علوم انسانی نوشته‌است، می‌گوید که دستیابی به روابط علت و معلولی عام، مستلزم تکرار آزمایش‌های مکرر است. از آن جا که چنین فعالیت‌هایی مستلزم طرح ریزی اولیه و هماهنگی بین محققان مختلف هستند و اجرای این هماهنگی تقریباً غیر ممکن است، درایتون پیشنهاد می‌کند که برای حصول به هدف بحث شده، از روش‌های ترکیبی استفاده شود.
در این صفحه تعداد 715 مقاله تخصصی درباره بیزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیزی; CI; confidence interval; EQI; environmental quality index; IRB; institutional review board; MCMC; monte carlo markov chain; PCA; principal component analysis; PR; prevalence ratio; RUCC; rural urban continuum codes; U.S.; United States; Asthma; Environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیزی; Bayesian; LVAD; risk stratification; survival; BN; Bayesian network; CORA; Cardiac Outcomes Risk Assessment; HF; heart failure; INTERMACS; Inter-Agency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; LVAD; left ventricular assist device; NB; naïv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیزی; Multispectral; Daily Vegetation Index; NDVI; EVI; MODIS; Phenology; Forest; Green-up; Bayesian; Hierarchical modeling; Spring; Climate change; Warming; Land surface temperature; Southeastern US;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیزی; Hydroacoustic survey; Diel migration; Vessel avoidance; Nearshore habitats; Environmental gradients; Lake Erie; Walleye behavior; Bayesian;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیزی; CS; conditioned stimulus; EC; evaluative conditioning; CA; contingency awareness; IAT; implicit association test; HR; high-reward; LR; low-reward; RSVP; rapid serial visual presentation; AUDIT; alcohol use disorders identification test; AUQ; alcohol use q