آشنایی با موضوع

کمی سازی عدم قطعیت(Uncertainty quantification) عدم اطمینان است به طور کلی به عنوان "آن است که دقیقا شناخته شده نیست، تعریف شده است. این تعریف اجازه شناسایی انواع مختلف از عدم قطعیت ناشی از منابع مختلف و فعالیت ها، که بسیاری از آنها به دور بماند. در روش های کمی، همه چیز از یک سلسله مفاهیم کلیدی و از پیش تعیین شده، همچون: فرضیه، تعریف عملیاتی، روایی، معنی داری، آماری، پایایی، تحلیل های قیاسی و تکرار پذیری الهام می گیرد؛ درحالی که روش های کیفی، بیش از هر چیز، توصیف واقعیت های روزمره در زندگی اجتماعی را به عهده دارد، و از طریق عقل سلیم همراه با تحلیل ها و تفسیرهای استقرایی فرضیه ای به وجود می آورد که قبل از انجام دادن پژوهش قابل پیش بینی نبوده، یا از پیش تعیین نشده است. به زبان ساده تر، باید گفت که یافته های پژوهش های کمی حاصل مطالعات نظام دار {سیستماتیک} و قانونمندی است که از بالا به پایین، یا با روش های از کل به جزء به دست می آیند، اما یافته های پژوهش های کیفی حاصل مطالعات و بررسی های غیرنظام مند یا فارغ از قانون ها تغییر ناپذیری است که از پایین به بالا و با شیوه های از جزء به کل پدیدار می شوند. در فیزیک کوانتومی، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اظهار می‌دارد که جفت‌های مشخصی از خواص فیزیکی، مانند مکان و تکانه، نمی‌تواند با دقتی دلخواه معلوم گردد. به عبارت دیگر، افزایش دقت در کمیت یکی از آن خواص مترادف با کاهش دقت در کمیت خاصیت دیگر است. این عبارت به دو روش گوناگون تفسیر شده‌است. بنا بر دیدگاه هایزنبرگ، غیرممکن است که همزمان سرعت و مکان الکترون یا هر ذرهٔ دیگری با دقت یا قطعیت دلخواه معین شود. بنا بر دیدگاه گروه دوم، که افرادی چون بالنتین در آن قرار دارند، این عبارت راجع به محدودیت دانشمندان در اندازه‌گیری کمیت‌های خاصی از سیستم نیست، بلکه امری است راجع به طبیعت و ذات خود سیستم چنان‌که معادلات مکانیک کوانتومی شرح می‌دهد. یک روش کارآمد جهت کمی‌سازی عدم قطعیت مدل‌های توربولانسی است. در این روش، فرض می‌شود که تمامی عدم قطعیت‌های موجود، در محاسبه تنش‌های رینولدز تجمیع شده‌اند. ابتدا تفاوت مقدار تنش رینولدز در DNS و RANS به کمک میدان تصادفی گاوسی مدل شده‌است. در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های غیرمداخله‌گر در مسائل کمی‌سازی عدم‌قطعیت مورد توجه قرار گرفته‌اند. این روش‌ها بدلیل نیاز نداشتن به تغییر در کد نرم‌افزارهای تجاری از روش‌های مداخله‌گر بسیار کم هزینه‌تر هستند. در این پژوهش از چندجمله‌ای‌های آشوبناک جهت کمی‌سازی عدم‌قطعیت استفاده شده است. در این روش، تعداد محاسبات با افزایش تعداد متغیرهای تصادفی به صورت نمایی افزایش می‌یابد. از این رو، همواره در شبیه‌سازی میدان‌های جریان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، تعداد محاسبات مورد نیاز از جمله موانع در کمی‌سازی عدم‌قطعیت بوده است.
در این صفحه تعداد 784 مقاله تخصصی درباره کمی سازی عدم قطعیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کمی سازی عدم قطعیت
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Structural system; Model uncertainty; Bayesian inference; Posterior probability; Likelihood;
مقالات ISI کمی سازی عدم قطعیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Degradation model; Gamma process; Random field; Reliability; Parameters estimation; Failure time; Remaining lifetime; Uncertainty quantification; 00-01; 99-00;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Random matrix theory; Aerospace structures; Modal response; Wishart distribution; Marchenko-Pastur density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertain structural analysis; Uncertainty quantification; Fuzzy analysis; Functional outputs; Vector-valued results; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Clarifier-thickener model; Polynomial chaos; Uncertainty quantification; Traffic modelling; Hybrid stochastic Galerkin; Finite volume method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Structural vibration; Experimental modal analysis; Finite element modeling; Parameter identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Sparse polynomial chaos expansions; Proper orthogonal decomposition; Reduced order model; Coarse discretization analysis; Stepwise regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Polynomial chaos expansion; Orthonormal basis; Uncertainty quantification; Incomplete statistics; Adequate expansion order;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Bio-syngas combustion; Fuel variability; Polynomial chaos expansion; Targeted uncertainty reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Metal forming; Uncertainty quantification; Stochastic methods; Interval methods; Sensitivity analysis; Parameter study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Buckling tailoring; Variable angle tow (VAT); Laminated composite plates; Uncertainty quantification; Stochastic finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Wind energy; Uncertainty quantification; Aeroelastic wind turbine model; Annual energy production; Lifetime equivalent fatigue loads;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty Quantification; Computation Fluid Dynamics; Robust Design Optimization; Reliability Assessment; Propulsion System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Reliability analysis; Karhunen-Loève expansion; High dimensional model representation; Polynomial chaos expansion; Moving least square; Sparse grid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Uncertainty quantification; Multi-scale grid; Multi-stage MCMC simulation; Screening wells; Discrete wavelets transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمی سازی عدم قطعیت; Non-intrusive polynomial chaos; Sparse grid; Stochastic aerodynamic analysis; Uncertainty sensitivity analysis; Uncertainty quantification;