آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل رگرسیون (Regression analysis) قسمتی اصلی از روش های آماری است که در ارتباط با فرمول بندی مدل های ریاضی است، مدل هایی که تعیین کننده شکل روابط بین متغییرهاست. تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از این رابطه های مدل بندی شده، با پیش بینی و سایر استنباط های آماری سروکار دارد. این که چگونه به چنین وسیله جدید و قدرتمند آماری، نام دور از انتظار ( رگرسیون (برگشت) ) را داده اند به توضیحی نیاز دارد و از نظر تاریخی، کلمه ( رگرسیون) با زمینه فنی کنونی اش برای اولین بار به وسیله سرفرانسیس گالتن، کسی که قد پسران و متوسط قد والدینشان را تجزیه و تحلیل کرد، به کار برده شد. گالتن از روی مشاهداتش نتیجه گرفت که قد پسران متعلق به والدین خیلی قد بلند ( یا کوتاه )، به طور کلی بلندتر ( کوتاهتر ) از قد متوسط بوده است، ولی البته نه به بلندی ( یا کوتاهی ) قد والدینشان. این نتیجه گیری در سال ۱۸۸۵ تحت عنوان ( برگشت قد ارثی به سوی حد متوسط) منتشر شد. در این متن، اصطلاح رگرسیون اشاره بر این داشت که قد پسران به جای میل به مقادیر فرینتر به سوی مقدار متوسط می گراید. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل، می باشد. تحلیل رگرسیون خصوصاً کمک می‌کند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر می‌کند. بیشترین کاربرد تحلیل رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی متغیر وابسته از متغیرهای مستقل معین است که معادل مقدار متوسط متغیر وابسته است وقتی که متغیرهای مستقل ثابت هستند. کمترین کاربرد آن تمرکز روی چندک یا پارامتر مکانی توزیع شرطی متغیر وابسته از متغیر مستقل معین است. در همه موارد هدف تخمین یک تابع از متغیرهای مستقل است که تابع رگرسیون نامیده شده است. در تحلیل رگرسیون تعیین پراکندگی متغیر وابسته اطراف تابع رگرسیون مورد توجه است که می‌تواند توسط یک توزیع احتمال توضیح داده شود. مطالعه روابط میان متغییرها در زمینه های زیادی از فعالیت های علمی، متداول است. مدیر تبلیغات یک شرکت تجارتی علاقه مند به شناخت رابطه بین پول خرج شده برای تبلیغات و افزایش فروش است. مسئله مهم مورد توجه در رادیوتراپی، موضوع میزان صدمه به سلول ها در اثر مدت و شدت قرار گرفتن در معرض اشعه است. برای پیش بینی سیل ها، متخصص آب شناسی باید نرخ تخلیه اندازه گیری شده آب رودخانه را در محل خاصی، در رابطه با بارندگی های کنونی و نرخ تخلیه رودخانه در فواصل زمانی مناسب در محل های واقع در بالای رودخانه، مطالعه نماید. در مطالعه آگاهی سیاسی مردم، جامعه شناس ممکن است مایل باشد رابطه درصد مردم واجد شرایط برای رای دادن را با عامل های اجتماعی – سیاسی از قبیل ساختار سنی، سطح سواد، و متوسط در آمدشان تعیین کند. بخش های کارگزینی کارخانه ها، اغلب رابطه بین نمرات ارزیابی مقدماتی کارکنان در هنگام مصاحبه استخدام و میزان مهارت کاری آنها را بررسی می کنند. در برخورد با گوناگونی ماهیت روابط ممکن بین متغییرها، یک رده بندی وسیع و بعضی مثال ها می توانند طرحی از دامنه و دور نمای موضوع تجزیه و تحلیل رگرسیون را ارائه دهند.
در این صفحه تعداد 1081 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل رگرسیون
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; CPI (consumer price index); PPI (payment protection insurance); Discount rate; Exchange rate; Net income; Regression analysis;
مقالات ISI تجزیه و تحلیل رگرسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; Open frozen-heave test; Closed frozen-heave test; Displacement limiting method; Static equilibrium method; Frozen-heave factor; Normal frozen-heave force; Regression analysis; The t test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; M2; M1; L260; Measuring entrepreneurship; Comparability; Entrepreneurial activity; Self-employment rate; Established business ownership rate; Total early-stage entrepreneurial activity; Regression analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; penile neoplasms; lymph node excision; robotic surgical procedures; postoperative complications; regression analysis; DAPLE; approximate Bayesian logistic regression via penalized likelihood estimation with data augmentation; ENR; elastic net regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; Hospital competition; Operations strategy; Process excellence; Hospital market share and profitability; Regression analysis; Archival data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; 2011 Great East Japan tsunami; Fatality ratio; Tsunami arrival time; Survey data; Regression analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; Strong-motion attenuation models; Pseudo relative velocity spectrum; Western Himalaya; Northeastern India; Regression analysis; Seismic hazard;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; Moderate-to-vigorous physical activity; Health-related guideline; Children; Regression analysis; Chi-square distribution; Motor skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رگرسیون; Stature estimation; Sex estimation; Anthropometry; Regression analysis; Forensic anthropology population data;