آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس (Analysis of variance) که به طور اختصار ANOVA نامیده میشود یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. به عبارت دیگر رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی و مطالعات درون آزمایشگاهی هنگامی‌ که می‌خواهیم نتایج بیش از سه گروه مختلف (سه آزمایشگاه متفاوت و یا سه تکنسین متفاوت در یک آزمایشگاه) را به یکدیگر مقایسه کنیم، از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. روش ANOVA از F-test برای آزمون آماری برابری میانگین‌ها استفاده می‌کند. تحلیل واریانس از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس A، B و C بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از دانش آموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه ( برای مثال سه میانگین ۱۷، ۱۶ و ۱۶/۵ ) به دست می آید. حال سوال پژوهشگر آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درون گروه هاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانس مربوط نمی شود بلکه مربوط به تفاوت بین گروه ها است که می تواند بیانگر تاثیر نوع روش های تدریس متفاوت در این سه گروه باشد.

در این صفحه تعداد 2905 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AASM, American Academy of Sleep Medicine; ANOVA, analysis of variance; BDI, Beck Depression Inventory; BMI, Body Mass Index; CS, conditioned stimulus; CtrT, control tone; EEG, electroencephalography; EMG, electromyography; EOG, electrooculography; ESS, Ep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Pine bark extract; Polyphenol; Lipid peroxidation; Monocytes; Antioxidant; NF-E2–related factor 2AMVN-CH3O, 2,2-azobis-4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile; ANOVA, analysis of variance; CAT, catalase; DCFH-DA, 2′,7′-dichlorofluorescein-diacetate; DPPH, 1,1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal; AA, ambulatory activity; EPM, elevated plus maze; FST, forced swim testAnxiety; Corticosterone; Lingual nerve; Oral sensory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Rapeseed oil; Sunflower oil; Olive oil; Arachidonic acid; ∆6-desaturase; ∆5-desaturaseAA, arachidonic acid; ALA, α-linolenic acid; ANOVA, analysis of variance; CLA, conjugated linoleic acid; D5D, ∆5-desaturase; D6D, ∆6-desaturase; FAME, fatty acid methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AA, amino acid(s); ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; ANOVA, analysis of variance; BW, body weight; CD, crypt depth; CON, a corn-soybean meal-based diet; CP, crude protein; d, day(s); CSID, coefficients of standardized ileal digesti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AJs, adherent junctions; ANOVA, analysis of variance; APC, activated protein C; BBB, blood–brain barrier; EBI, early brain injury; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; MRI, magnetic resonance imaging; PAR-1, protease-activated receptor-1; PBS, phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CKO, conditional knock-out; ECG, epicatechin-3-gallate; EEG, electroencephalography; GFAP, glial fibrillary acidic protein; IL-1 β, interleukin-1β; KO, knock-out; mTOR, mammalian target of rapamycin; mTORC1, mammalian target o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AOP, advanced oxidation processes; BDD, boron-doped diamond; EOP, emerging organic pollutant; IBU, ibuprofen; CCD, central composite design; EO, electrooxidation; EO–US, sonoelectrooxidation; FD, factorial design; LC, liquid c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; DRF, distracters within the reality filtering task; DTJ, distracters within the temporal judgment task; EEG, Electroencephalography; ERPs, event-related potentials; LAURA, local auto-regressive average; ORF, orbitofrontal real
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AU, activity units; ANOVA, analysis of variance; CS, conditioned stimuli; CORT, corticosterone; ITI, inter-trial interval; US, unconditioned stimulistress; amygdala; fear conditioning; hippocampus; behavior; rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BSA, bovine serum albumin; DPBS, Dulbecco's phosphate-buffered saline; FaSSIF, Fasted State Simulated Intestinal Fluid; FCS, fetal calf serum; HBSS, Hank's balanced salt solution; HCl, hydrochloride; FeSSIF, Fed State Simulate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; Cur, curcumin; DMSO, dimethyl sulfoxide; IL, interleukin; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; iNOS, inducible nitric oxide synthase; NF-κB, nuclear factor-κB; Nox2, nicotinamide a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CLPPs, community-level physiological profiles; CT, conventional tillage; H′, Shannon index of diversity; MBC, microbial biomass carbon; MBN, microbial biomass nitrogen; MVSP, multi-variate statistical package; NT, no-till; RCB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ACC, Anterior cingulate cortex; ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder; ANOVA, analysis of variance; BIS, Barratt impulsiveness scale; CPT, continuous performance task; EC, effortful control; ERP, event-related potential; fMRI, functional magnetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AIC, Akaike's information criterion; ANOVA, analysis of variance; Atoh, atonal homologue; bHLH, basic helix-loop-helix; C group, control group; DIV, days in vitro; DT, direct transdifferentiation; FITC, fluorescein iso-thiocyanate; G group, gentamicin-exp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ALAT, alanine aminotransferase; ANOVA, analysis of variance; ASAT, aspartate aminotransferase; BW, body weight; Ca, calcium; Ca-DTPA-BMA, calcium diethylene triamine pentaacetic acid bismethylamide; Ca-DTPA-BMEA, calcium diethylene triamine pentaacetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BARDOT, bacterial rapid detection using optical scattering technology; BCA, Bacillus cereus agar; BHI, brain heart infusion; CFU, colony forming unit; CytK, emetic cytotoxin K; EntFM, enterotoxin FM; HBL, hemolysin BL; MYP, ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AMOS, analysis of moment structures; ANOVA, analysis of variance; E-learning, electronic learning; ELS, electronic learning satisfaction; GOF, goodness of-fit; HR, human resource; IT, information technology; LMS, learning management system; MELSS, measuri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; ARG1, arginase-1; ATR, ataxia telangiectasia mutated–Rad3-related protein; BAK, BCL2-antagonist/killer; BAX, BCL2-associted X protein; CASP3, caspase 3; CCND1, cyclin D1; CDC2, cell division control 2; CDC7, cell division cycl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; a, lattice constant (in XRD); AAS, atomic absorption spectroscopy; ANOVA, analysis of variance; B, isotropic displacement parameter (in XRD); BE, binding energy; DSC, differential scanning calorimetry; FWHM, full width half maximum; I, intensity (in XRD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; API, active pharmaceutical ingredient; IGC, inverse gas chromatography; HPMC, hydroxypropyl methylcellulose; SSA, specific surface area; SDD, spray dried dispersionActive pharmaceutical ingredient; Particle size; Porosity; Spr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; fMRI; Fetal alcohol spectrum disorders; Fetal alcohol syndrome; Prenatal alcohol exposure; Number processing; Magnitude comparison; ParietalAA, absolute alcohol; ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder; ANOVA, analysis of variance; ARND, alcohol-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; ATDC, after top dead center; CA°, crank angle degree; CA5, crank angle location of 5% gross heat release; CA50, crank angle location of 50% gross heat release; CA95, crank angle location of 95% gross heat release; CCD, central
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BPM, beats per minute; EEG, electroencephalography; ERP, event-related potential; FDR, false discovery rate; NTVA, neural theory of visual attention; RPE, Rating of Perceived Exertion; RTs, reaction times; VO2max, maximal oxyg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; Chl-a, chlorophyll-a; CID, collision-induced dissociation; DAG, diacylglyceride; DGTS, diacylglyceryltrimethylhomoserine; DI, direct infusion; FT-ICR, Fourier transform ion cyclotron resonance; GC-MS, gas chromatography–mass s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AP, acromion process; CNS, central nervous system; RC, referent configuration; SN, suprasternal notch; UCM, uncontrolled manifoldredundancy; synergy; referent configuration; uncontrolled manifold hypothesis; back-coupling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BR, HER2-transfected MDA-MB-231BR; BMBC, brain metastatic breast cancer; COX-2, cyclooxygenase-2; DME/F-12, Dulbecco’s modified Eagle’s/F-12 medium; ERK, extracellular signal-regulated kinase; EGFR, human epidermal growth fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; UPLC, ultra performance liquid chromatography; MS, mass spectrometry; MANOVA, multivariate analysis of variance; ANOVA, analysis of variance; GGT, gamma glutamyl transferase; ALT, alanine transaminase; QC, quality control; RSD, relative standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; A, target stream in the auditory modality; ADHD, attention deficit hyperactivity disorder; aIns, anterior insula; ANCOVA, analysis of covariance; ANOVA, analysis of variance; BA6, Brodmann area 6/premotor and supplementary motor areas; BOLD, blood oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AT, ambient temperature; Chol, ovine wool cholesterol; CLS, centrifugal liquid sedimentation; CRM, certified reference material; DLS, dynamic light scattering; EPC, chicken egg l-α-phosphatidylcholine; EPC/Chol, chicken egg l-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AD, afterdischarge; ANOVA, analysis of variance; CC, corpus callosum; D||, axial diffusivity; D⊥, radial diffusivity; DEC, directionally encoded color; DG, dentate gyrus; DTI, diffusion tensor imaging; FA, fractional anisotropy; HT, hyperthermia; ICV, int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AC, anterior cingulate; ANOVA, analysis of variance; DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex; EEG, eletroencepalogram; EOG, electrooculographic; ERPCOH, event-related phase cross-coherence; ERSP, event-related spectral perturbation; PFC, prefrontal cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AF, Analysis filter; ANOVA, Analysis of Variance; AS, Asymmetric; BP, Bipolar; CI, Cochlear Implant; CTN, Continuous; CTRL, Control; dB, Decibel; Eq., Equation; Exp., Experiment; Fc, Cut-off frequency; Fig., Figure; F0, Fundamental frequency; G, Greenwood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AIE, adolescent intermittent ethanol; ANOVA, analysis of variance; aVTA, anterior ventral tegmental area; BECs, blood ethanol concentrations; BLA, basolateral nucleus of amygdala; CeA, central nucleus of amygdala; DA, dopamine; DAB, nickel-enhanced diamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Fear conditioning; Fear extinction; Spontaneous recovery; Fear incubation; Memory ageAMPA, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA, analysis of variance; CS, conditioned stimuli.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Blood glucose; Type 2 diabetes; Measurement; Validity; Medical recordsSMBG, self monitoring blood glucose; ESMON, efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes study; ANOVA, analysis of variance; NIMDM, Nort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ACC, Anterior cingulate cortex; ANOVA, Analysis of variance; CSF, Cerebrospinal fluid; DAS, Dysfunctional Attitudes Scale; FDR, False discovery rate; GLM, General Linear Model; GM, Gray matter; HAMD, Hamilton Depressive Rating Scale; LOD, Late onset depre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Soybean; Chromaticity; Dietary fibre; Post-harvest storage0 M, Zero months; 3 M, Three months; 6 M, Six months; 9 M, Nine months; a*, Red/green value; ANOVA, Analysis of Variance; AOAC, Association of Official Analytical Chemists International; b*, Yellow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ADCC, antibody-dependent cellular cytotoxicity; ANOVA, analysis of variance; CI, confidence interval; FMLP, N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine; h, hours; LPS, lipopolysaccharides; MA, multivariate regression analysis; m, months; min, minute; NBT, nit