کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
398852 1438746 2014 9 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations
ترجمه فارسی عنوان
مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون
فهرست مطالب مقاله
چکیده1.مقدمهکلیدواژه ها 2.مدل قابلیت اطمینان SASفهرست اصطلاحاتشکل 1.مدل قابلیت اطمینان مرکب از سیستم توزیع خودکار (اتوماسیون شده).شکل 2.ساختار 1: ساختار حلقه ایشکل 3.ساختار 2: ساختار سری .شکل 4.ساختار 3: ساختار ستاره.شکل 5. RBD-های ساختارهای اتوماسیون مختلف پست.شکل 6. RBD کاهش یافته از هر یک از ساختارهای اتوماسیون پست.جدول 1. ارتباط دهی عملکرد کنترل و ماژول سخت افزاری.جدول 2. نرخ خطا و در دسترس نبودن مولفه های اتوماسیون.جدول 3.مقایسه در دسترس بودن حالت ساختارهای مختلف.3.مدل قابلیت اطمینان پست اتوماتیک شده4. مدل قابلیت اطمینان اتوماسیون توزیع4.1 سیستم با قطعی کم (LIS)4.2 ایزوله (جدا) کردن بخش دارای خطا4.3روند ارزیابی قابلیت اطمینان DAشکل 7.   (a) یک نوع پیکربندی از LIS، (b) روند جداسازی در یک خطای بین S1 و S2، (c) ماژول های سیستم شکل 7 a، و (d) روند درختی رویداد هنگامی که یک خطا بین S1 و S2 رخ می دهد (S = موفق، F = خطا).
 5.مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماتیک مرکب6.مطالعات موردی و مباحثاتشکل 8. طراحی A: سیستم ترتیب پیوند.شکل 9.  طراحی B: سیستم شعاعی ساده.شکل 10.  طراحی C: سیستم حلقه باز، طراحی D: سیستم حلقه بسته (کلیدهای با علامت * باید با بریکرهای در حالت طبیعی-بسته، جایگزین شوند).شکل 11. طراحی E: سیستم شبکه اولیه.شکل 12. دیاگرام تک-خطی پنج ترکیب بندی پست. (a: تک شینه (طراحی a)، b: تک شینه بخش شده 0طراحی b)، c: بریکر-و-نیم (طراحی c)، d: دو شینه با دو ریکر (طراحی d)، و e: شین حلقه (طراحی e)).جدول 4. اطلاعات قابلیت اطمینان مولفه های پست.جدول 5.دسته بندی مطالعه های موردی .جدول 6. شاخص های قابلیت اطمینان نقطه بار LP7 با در نظر گرفتن موادر مختلف .شکل 13. مقایسه شاخص های سیستم برای مطالعه های موردی مختلف.5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
با تکیه بر این حقیقت که اتوماسیون می تواند بطور چشمگیری قابلیت اطمینان پست ها و نیز سیستم توزیع را بهبود بخشد، این مقاله یک مدل ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب از سیستم توزیعی که اثرات پست های اتوماسیون شده توسط پیکربندی های اتوماسیون مختلف، بر قابلیت اطمینان سیستم های توزیع اولیه مجهز به یک طرح اتوماسیون توزیع (DA) مشخص، را نشان می دهد، ارایه می دهد. نخست، سه ساختار از سیستم های اتوماسیون پست (SAS)، به نام های حلقه، سری ، و ستاره، مرور می شوند و دیاگرام بلوگی های قابلیت اطمینان (RDB) آنها توسعه داده می شوند. سپس ارزیابی های قابلیت اطمینان برای 4 نوع از پست های اتواماتیک، با استفاده از نمودار درختی رویداد و مفهوم روش های پیش بینی، انجام می پذیرد. پس از آن، یک طرح توزیع اتوماتیک که بعنوان سیستم قطع پایین (LIS) در نظر گرفته شده است، مرور می شود و سپس روابط میان SAS و DA با استفاده از روش نمودار درختی رویداد، مدل می شود. در پایان، با ارایه فرمول های آشکار برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار (اتوماتیک)، مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، کامل خواهند شد. تکنیک فرآیند، به پنج پیکربندی سیستم، اِعمال شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
Due to the fact that automation can significantly improve reliability of substation as well as distribution system, this paper presents a composite reliability assessment model of distribution system which illustrates the impacts of substations automated by various automation configurations on the reliability of primary distribution systems equipped with a specific distribution automation (DA) scheme. First, three architectures of substation automation systems (SASs), known as ring, cascading, and star, are reviewed and their reliability block diagrams (RBDs) are developed. Reliability assessments for five types of automated substations are then done using the event tree and the concept of expectation methods. Afterwards, a particular automated distribution scheme designated as the low interruption system (LIS) is reviewed and the interaction between the SAS and the DA is then modeled using the event tree methodology. Finally, by presenting explicit formulas for reliability evaluations of the automated distribution system, the composite reliability assessment models are completed. The proposed approach is applied to the five distribution system configurations
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 54, January 2014, Pages 211–220
نویسندگان
, , ,