آشنایی با موضوع

شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. انواع شبکه آندوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER) دانه‌های متصل به RER ریبوزومها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلولهای گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخشهای خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER) این شبکه فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربیها، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند حشره کشها را نام برد. در سلولهایی که متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER گسترش بیشتری دارد. SER واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. اعمال شبکه آندوپلاسمی دخالت در متابولیسم قندها آنزیم گلوکز ۶ – فسفاتاز در سطح داخلی یا سطح لومنی غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد و گروه فسفات را از کربن شماره ۶ گلوکز جدا می‌کنند. گلوکز را به فضای درونی شبکه و گروه فسفات را به سوی سیتوزول هدایت می‌کند. همچنین با وجود آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز در شبکه آندوپلاسمی بخشی از گلیکوزیلاسیون پلی‌پپتیدها و لیپیدها در این محل صورت می‌گیرد. دخالت در متابولیسم لیپیدها عده‌ای از آنزیم‌های سنتز کننده اسیدهای چرب در شبکه آندوپلاسمی بخصوص شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد که تری گلیسریدها، گلیکولیپیدها و استروئیدها را می‌سازند. همچنین آنزیم‌های تجزیه کننده چربی‌ها نیز در شبکه آندوپلاسمی وجود دارد. دخالت در متابولیسم پروتئین‌ها در قسمت درونی شبکه آندوپلاسمی پپتیدازها وجود دارند. همچنین آنزیم اکسید کننده اسید آمینه مانند سرین اکسیداز شناخته شده‌است. مرحله اول گلیکوزیلاسیون یا انتقال الیگوساکاریدها به پروتئین در شبکه آندوپلاسمی صورت می‌گیرد. این شبکه با داشتن ریبوزوم در سنتز پروتئین‌ها بخصوص پروتئین‌های ترشحی نقش دارند. عمل افزودن سولفات به پروتئین‌ها یا لیپیدها در شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی) عبور دادن زنجیره پلی پپتید در حال تشکیل به درون شبکه، پمپ کلسیم به درون شبکه، عبور دادن گلوکز به درون شبکه مربوط به انتقال عرضی می‌باشد. انتقال امواج الکتریکی درون سلولی با انتقال بار الکتریکی بخصوص در سلول‌های عصبی و عضلانی. عمل سم زدایی: شبکه آندوپلاسمی با الحاق UDB-گلوکورونیک اسید به متابولیت‌های سمی آنها را بی‌خطر می‌کند. سموم ابتدا بوسیله سیتوکوروم P ۴۵۰ کبدی هیدروکسید می‌شود که به این ترتیب حلالیت آنها در فاز آبی بالا می‌رود. سپس به منظور دفع در کبد به اسید گلوکورونیک وصل می‌شود. تجزیه هموگلوبین خون شبکه آندوپلاسمی سلول‌های کبدی در جداسازی گروه هِم از گلوبین نقش دارد. غیر اشباع کردن اسیدهای چرب تبدیل مولکول‌های آبگریز به مولکول‌های آب دوست، تغییر در استروئیدها و فعال کردن کارسینوژن‌ها از واکنش‌های اکسیداسیون شبکه آندوپلاسمی است. یکی دیگر از اعمال شبکه آندوپلاسمی ذخیره مواد در شبکه سارکوپلاسمی می‌باشد. نقش‌های اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در سلول‌های گیاهی دخالت در تشکیل پلاسمووسماتا: در مرحله تلوفاز، سلول‌های گیاهی بخش‌هایی از شبکه آندوپلاسمی بین تعداد زیادی فراگموزوم قرار می‌گیرد و محل‌های ارتباطی سلول‌های گیاهی را فراهم می‌کند. دخالت در ساخت و ترشح کالوز. تشکیل میکروبادی، تشکیل مواد ترشحی در سلول‌های ترشحی، محل رسوب مواد در دیواره آوند چوبی، دربرگرفتن استاتولیت‌ها در سلول‌های کلاهک ریشه از وظایف شبکه آندوپلاسمی سلول‌های گیاهی است.

در این صفحه تعداد 3507 مقاله تخصصی درباره شبکه آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; iDOSY; (integrated into) diffusion ordered spectroscopy; 2A6; human cytochrome P450 monooxygenase 2A6; BFP; blue fluorescent protein; Bx1; indole synthase from Zea mays; CaMV; cauliflower mosaic virus; CLIP-COSY; clean in-phase correlation spectroscopy; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Recombinant therapeutics; Aggregation; Host cell proteins; Glycosylation; Regulation; Biopharmaceuticals; 2D-PAGE; Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AUC/SV-AUC; (Sedimentation velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABCB1; ATP-binding cassette sub-family B member 1; ABCG; ATP-binding cassette drug efflux transporters; ACD; autophagic cell death; AKT; alpha serine/threonine protein kinase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AP; apurinic/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; AMP-dependent protein kinase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; CIMT; carotid intima-media thicknes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Mitochondria; Ubiquitin; Neurodegeneration; E3 ligase; Mitochondria-derived vesicles; PD; Parkinson's disease; MDV; mitochondria-derived vesicle; DA; dopaminergic; SN; substantia nigra; GWAS; genome-wide association study; OMM; outer mitochondrial membran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AID; autoimmune disease; AIM; autoimmune myopathies; AInfD; autoinflammatory disease; AS; ankylosing spondylitis; DZ; dizygotic; ER; endoplasmic reticulum; FMF; familial Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CRC; Colorectal Cancer; DIO; Iodothyronine Deiodinases; ER; Endoplasmic Reticulum; GPX; Glutathione Peroxidase; GSH; Glutathione; NFκB; Nuclear Factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells; NOX; NADPH-oxidase; NPC; Nutritional Prevention of Cancer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CaMKII; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II; ER; endoplasmic reticulum; GABAARs; type-A GABA receptors; IICR; IP3 receptor-dependent calcium release; GLT1; glutamate transporter 1; GlyR; glycine receptor GlyR; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; nAc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CVD; cardiovascular disease; ER; endoplasmic reticulum; SD; standard deviation; UPR; unfolded protein response; Selenium; Plasma selenium concentration; Selenium intake; Selenium dose; Selenium toxicity; Mortality; Cancer mortality; Cardiovascular mortali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABA; abscisic acid; ABI; ABA-insensitive; AIM/LIR; ATG8-interacting motif/LC3-interacting region; AREB/ABFs; ABRE-binding protein/ABRE-binding factor; ARM; armadillo repeat; Atg8; autophagy-related 8; BAG6; BCL-2 associated athanogene 6; BiPs; lumenal bin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AD; Alzheimer's disease; ALB; albumin; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BUN; blood urea nitrogen; Ca; calcium; CKD; chronic kidney disease; CHOP; C/EBP homologous protein; Cl; chlorine; CRE; creatinine; ECL; electrochemiluminescence; ER; endoplasmic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; arf; auxin response factor; chl; chlorophyll; cin; cincinnata; cuc; cup-shaped cotyledon; ein; ethylene insensitive; ebf; ein3-binding F box protein; ER; endoplasmic reticulum; grf; growth-regulating factor; JA; jasmonic acid; knox; knotted1-like homeobox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACLY; ATP-citrate lyase; AGPAT; 1-acyl-glycerol-3-phosphate acyltransferase; ALA; α-linoleic acid (18:3n-3); ARA; arachidonic acid; ATP; adenosine triphosphate; BBzP; butyl-benzyl phthalate; BFR; brominated flame retardants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Endoplasmic reticulum; Mitochondria; Mitochondria associated membranes (MAMs; Calcium; ROS; ER-mitochondria contact sites; Ca2+ transfer; Cell death; Apoptosis; Oncogenes; Tumor suppressors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AADAC; arylacetamide deacetylase; ABHD5/CGI-58; alpha-beta-hydrolase domain containing 5/comparative gene identification-58; ATGL/ PNPLA2; adipose triglyceride lipase; CE; cholesteryl esters; CES/Ces; carboxylesterase; DG; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; As(III); arsenite; As(V); arsenate; MMA; monomethylarsonic acid; Nox 2; NADPH oxidase; NOS; nitric oxide synthases; ETC; electron transport chain; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose Tissue; UCP; uncoupling protein; α-KDGH; α-ketoglutarate deh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; α-MSH; α-melanocyte stimulating hormone; AGRP; agouti related protein; ARC; arcuate nucleus of hypothalamus; ATF; activating transcription factor; BBB; blood-brain barrier; CRH; corticotropin-releasing hormone; CSF; cerebrospinal fluid; Cys; cysteine; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ER; endoplasmic reticulum; IM; inner membrane; MIM; mitochondrial inner membrane; MOM; mitochondrial outer membrane; PM; plasma membrane; TM; transmembrane; Transmembrane topology; Dimerization; Targeting; Hydrophobic thickness; Helix stability; Intracell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; A:D; acceptor to donor; adRP; autosomal dominant retinitis pigmentosa; DAPI; 2-(4-amidinophenyl)-1H-indole-6-carboxamidine; DM; n-dodecyl-β-d-maltoside; DMSO; dimethyl sulfoxide; ER; endoplasmic reticulum; Emax; maximal FRET efficiency; FRET; Förster re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase; AT; adipose tissue; BECN1; beclin 1; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bim; Bcl-2-like protein 11 (BCL2L11); BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; CCS; Canadian Cardiovascular Society; CHO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Mitochondria; Proteomics; Mass spectrometry; Cancer; 1DE; one-dimensional gel electrophoresis; 2DE; two-dimensional gel electrophoresis; 2D-DIGE; fluorescent two-dimensional difference gel electrophoresis; AP; affinity purification; ACAT1; mitochondrial a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AANAT; arylalkylamine N-acetyltransferase; AE2; Cl−/HCO3- anion exchanger 2; ANIT; α-naphthylisothiocyanate; BA; biliary atresia; BDL; bile duct ligation; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CCA; cholangiocarcinoma; CCl4; carbon tetrachlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; B6; C57BL/6 J mouse strain; Chr; chromosome; D2; DBA/2 J mouse strain; ER; endoplasmic reticulum; F1; filial 1 generation; F2; filial 2 generation; GWAS; genome-wide association study; GXE; gene-by-environmental interaction; HDL; high-density lipoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Akt; protein kinase B; Alg; alginate; ALP; alkaline phosphatase; ATF; activating transcription factor; BFR; bone formation rate; BMD; bone mineral density; BMP; bone morphogenetic protein; BSP; bone sialoprotein; BTE; bone tissue engineering; CIA; collage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; EVs; extracellular vesicles; ALD; alcohol liver disease; ALT; alanine aminotransferase; CYP2E1; ethanol-inducible cytochrome P450-2E1; DILI; drug-induced liver injury; CCl4; carbon tetrachloride; AST; aspartate aminotransferase; hucMSC; human umbilical co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ATF4; activating transcription factor 4; ATF6α; activating transcription factor 6α; BIP; binding immunoglobulin protein; C/EBPδ; CCAAT-enhancer-binding protein delta; CSC; cancer stem cell; ER; endoplasmic reticulum; IRE1α; inositol-requiring enzyme-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Glu; l-glutamic acid monosodium salt monohydrate; DMSO; dimethyl sulphoxide; mEPSP; miniature excitatory postsynaptic potential; ICa; calcium current; IKD; delayed potassium current; PKA; protein kinase A; ER; endoplasmic reticulum; LY341495; (2S)-2-amino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; APC; antigen-presenting cell; ATG; autophagy-related gene; ATP; adenosine triphosphate; ANXA1; annexin A1; BECN1; beclin-1; CD; cluster of differentiation; CRT; calreticulin; CTL; cytotoxic T lymphocyte; (CTLA)-4; CTL associated protein-4; DAMP; danger-as
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; SP; signal peptide; SPase; signal peptidase; ER; endoplasmic reticulum; LHCGR; human luteinizing hormone receptor; CADA; cyclotriazadisulfonamide; hCD4; human CD4; aa; amino acid; PMF; proton motive force; VSV-G; vesicular stomatitis virus G-protein; MBP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AMA-1; apical membrane antigen 1; 2 -APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate; BMP; bis (monoacylglycerol)phosphate; CDP; cytidine diphosphate-choline; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; D; aspartate; DAG; diacylglycerol; EBA175; erythrocyte binding antigen 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Hematophagy; Lipid metabolism; Lipid transport; Vector insects; 20HE; 20-hydroxyecdysone; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACS; acyl-CoA synthetase; ACSF5; ACS family 5; ACSL; long-chain ACS; ACSVL; very long-chain ACS; AGPAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AIM2; absent in melanoma-2; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; ATP; adenosine triphosphate; CAPS; cryopyrin-associated periodic syndromes; CARD; caspase recruitment domain; DAMP; danger-associated molecular pattern; DNA; deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 4-HNA; 4-hydroxynonenoic acid; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; ACE; angiotensin converting enzyme; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANZCTR; Australian New Zealand Clinical Trials Registry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 3-MC; 3-methylcholanthrene; Ah; aryl hydrocarbon; AhE; aryl hydrocarbon receptor; AP-1; activator protein-1; ARE; antioxidant response element; ATF4; activating transcription factor 4; β-NF; β-naphthoflavone; β-NF-RE; β-NF-responsive element; β-TRCP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; PGMO; Pre-gestational maternal obesity; PGMN; Pre-gestational maternal normal weight; HUVECs; Human umbilical vein endothelial cells; NO; Nitric oxide; NOS; Nitric oxide synthase; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; Akt; Protein kinase B/Akt; ER; end