آشنایی با موضوع

آموزش سلامت در ساده ترین تعریف یعنی «آموزشی که منجر به ارتقای رفتار بهداشتی فرد شود». نکته مهم در این تعریف، تغییر رفتار است، نه افزایش اطلاعات؛ و اگر چه آموزش سلامت اکثراً با ارائه اطلاعات بهداشتی آغاز می شود، اما موفقیت آن زمانی است که بتواند رفتاری مناسب با سلامت فرد و جامعه را جایگزین رفتار غلط غیر بهداشتی کند. بنابراین، جنبه «رفتار» در آموزش سلامت اهمیت بالایی دارد و بدون تامین رفتار بهداشتی مناسب، آموزش سلامت کامل نخواهد شد. در دیدگاه سنتی، آموزش سلامت عاملی است که رفتارهای مخاطره آمیز افراد را تغییر می دهد. در این تعریف، آموزش سلامت بیشتر به پیشگیری توجه دارد. اما در دیدگاههای جدید، آموزش سلامت کانون اصلی جنبشهای نوین سلامت عمومی است. در این دیدگاهها، تاثیر محیط (اجتماعی، اقتصادی، انسانی) بر سلامت مورد توجه قرار گرفته است. آموزش سلامت نه تنها با انتقال اطلاعات ارتباط دارد، بلکه با ایجاد انگیزه، مهارت ها و اعتما به نفس مورد نیاز برای اقدام جهت اعتلای سلامت نیز در ارتباط است. آموزش سلامت شامل انتقال و تبادل اطلاعات در زمینه شرایط زیربنایی اجتماعی، اقتصادی و محیط تاثیرگذار بر سلامت و همچنین در زمینه عوامل خطر فردی و رفتارهای مخاطره آمیز و استفاده از نظام مراقبت های بهداشتی می باشد. در گذشته آموزش سلامت به عنوان واژه ای که در برگیرنده طیف وسیعی از اقدامات، شامل بسیج اجتماعی و حمایت همه جانبه بوده مورد استفاده قرار می گرفت. اکنون این روش‌ها در اصطلاح ارتقای سلامت گنجانده شده و تعریف خیلی محدودتری از آموزش سلامت به منظور تاکید بر تفاوتهای بین این دو حوزه (آموزش سلامت و ارتقای سلامت) ارائه شده است.
در این صفحه تعداد 685 مقاله تخصصی درباره آموزش سلامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آموزش سلامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Medical doctor; Surgeon; Clinical nutrition; Malnutrition screening; Nutritional support; Health education; Nutritional assessment; Medical education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; patient safety; delphi technique; health education; learning/educational technology; nursing education; validation studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Chronic disease; Head and neck neoplasms; Health literacy; Health education; Information seeking behaviour; Internet; Leukoplakia, Oral; Mouth neoplasms; Needs assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Intervention study; Health education; Nutrition education; Primary health care; CG; control group; FV; fruit and vegetable; HAP; Health Academy Program; IG; intervention group; TM; transtheoretical model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Lumbalgia; Ejercicio; Terapia conductista; Educación en salud; Atención Primaria de salud; Low back pain; Exercise; Behaviour therapy; Health education; Primary Health Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Esclerosis múltiple; Enfermedad cardiovascular; Presión de pulso; Actividad aeróbica; Educación sanitaria; Multiple sclerosis; Cardiovascular diseases; Pulse pressure; Aerobic activity; Health education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Multiple sclerosis; Cardiovascular diseases; Pulse pressure; Aerobic activity; Health education; Esclerosis múltiple; Enfermedad cardiovascular; Presión de pulso; Actividad aeróbica; Educación sanitaria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Complier average causal effects; Exercise intervention; Health education; Stimulant abuse or dependence; Clinical trials network; CACE; Complier Average Causal Effect; ITT; Intention-to-Treat; KKW; kilocalories/kilogram/week; RTP; Residential Treatment Pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; eHealth literacy; digital health literacy; Internet; health education; information seeking behavior; COREQ; Consolidated criteria for reporting qualitative research; ENTREQ; Enhancing Transparency in Reporting the Synthesis of Qualitative Research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Caregivers; Health education; Hydrocephalus; Perioperative nursing; Rehabilitation; CVI; Content validity index; VP; Ventriculoperitoneal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Stroke; cerebrovascular disease; stroke prevention; health literacy; health education; knowledge translation; socioeconomic position;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش سلامت; Consumo máximo de oxígeno; Calidad de vida; Educación en salud; Salud del adolescente; América Latina; Maximal oxygen uptake; Quality of life; Health education; Adolescent health; Latin America; Consumo máximo de oxigênio; Qualidade de vida; Educaç