کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1009393 1482491 2015 10 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Work environment and atmosphere: The role of organizational support in the creativity performance of tourism and hospitality organizations
ترجمه فارسی عنوان
محیط کار و جو: نقش پشتیبانی سازمانی در عملکرد خلاقیت سازمان‌های گردشگری و مهمان نوازی
کلمات کلیدی
محیط کاری؛ پشتیبانی سازمان؛ خلاقیت، گردشگری؛ مهمان نوازی
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

واژه های کلیدی

1. مقدمه 

شکل 1: مدلی که فرهنگ تعاون و محیط کار را به خلاقیت کارمند ارتباط می دهد.

2. نظریه و فرضیه ها 

1.2 برداشت ها از پشتیبانی سازمانی و محیط کار 

2.2  ویژگی های محیط کار و خلاقیت 

1.2.2 اشتراک گذاری دانش 

2.2.2  عدالت رویه ای 

3.2.2  انگیزه

4.2.2  ارتقا 

3.2 پشتیبانی سازمانی، محیط کار و خلاقیت کارکنان 

4.2 ساختار محیط کار 

3. روش ها 

1.3 خلاصه ای از فرایند تحقیق 

2.3 رویه های انتخاب نمونه 

3.3 متغیرها 

4.3 سوگیری روش مشترک

4. نتایج 

جدول 1: میانگین ها، انحرافات استاندارد، قابلیت اطمینان و همبستگی ها a

جدول 2:  شاخص های نیکویی برازش برای پیش بینی کردن خلاقیت 

جدول 3: مقایسه مدل های رقیب (برای پیش بینی خلاقیت).

شکل 2: مدلی که فرهنگ تعاونی و محیط کار را به خلاقیت کارکنان ارتباط می دهد.

جدول 4:  شاخص های نیکویی برازندگی برای پیش بینی محیط کار 

شکل 3: مدل بندی معادله ساختاری با نتایج محیط کار 

جدول 5: مقایسه مدل های رقیب (پیش بینی کننده محیط کار) 

5. بحث و نتیجه‌گیری 

ضمیمه A آیتم هایی که خلاقیت را اندازه گیری می کنند 

ضمیمه B ایتم هایی که پشتیبانی تیمی را اندازه گیری می کنند 

ضمیمه C   آیتم هایی که محیط کاری را اندازه گیری می کنند.

 
ترجمه چکیده
در این مطالعه مدل جدیدی در ارتباط با نحوه تأثیرگذاری پشتیبانی سازمانی بر روی جو و محیط کار سازمانی توسعه داده و آن را آزمایش کردیم؛ ما می دانیم که جو و محیط کار تسهیل کننده رشد خلاقیت در سازمان است. بعد از انجام یک مطالعه میدانی بر روی 320 کارمند، مشاهده کردیم که پشتیبانی سازمانی رابطه مثبتی با محیط کار از لحاظ اشتراک گذاری دانش، انگیزه، عدالت رویه ای و ارتقای کارمندان دارد. علاوه براین، محیط کار یک نقش واسطه ای بین پشتیبانی سازمانی و خلاقیت کارمند ایفا می کند. این شاخص های در نظر گرفته شده برای محیط عدالت رویه ای سازمان با انگیزه کارمندان و اشتراک گذاری دانش در ارتباط هستند که خود پیش بینی کننده ارتقای کارمندان است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی

In this study, we developed and tested a new model of how organizational support affects the organizational work environment and atmosphere that facilitates creativity. A field study of 320 employees showed that organizational support was positively related to the work environment for knowledge sharing, motivation, procedural justice, and promotion. Further, the work environment plays a mediating role between organizational support and employee creativity. These measures of an organization's environment of procedural justice are related to employees’ motivation and knowledge sharing, which predict employees’ promotion.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hospitality Management - Volume 46, April 2015, Pages 26–35
نویسندگان
, , , ,