کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1013773 1482675 2012 6 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analysis of local economic development (LED) initiated partnership and support services for emerging tourism entrepreneurs in George municipality, Western Cape Province, RSA
ترجمه فارسی عنوان
تحلیل همکاری مبتنی بر توسعه اقتصادی محلی (LED) و خدمات حمایت برای کارآفرینان نوظهور گردشگری در شهرداری جورج، استان کیپ غربی،RSA
کلمات کلیدی
- () - کارآفرینان گردشگری - توسعه اقتصادی محلی () - توسعه با محوریت گردشگری -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلید واژه‌ها
1. مقدمه 
2. بررسی ادبیات 
3. گردشگری در شهرداری جورج
4. روش تحقیق
5. نتایج و بحث
5.1. مقدمه 
5.2. اطلاعات جمعیت شناختی
5.2.1. تعیین وضعیت همکاری بین کارآفرینان نوظهور گردشگری و شهرداری جورج 
5.2.2. تعیین دسترسی به خدمات حمایت ارائه شده توسط شهرداری جورج به شرکت‌های گردشگری 
جدول1: خروجی رتبه‌بندی خدمات حمایت ارائه شده توسط شهرداری برای شرکت‌های گردشگری
5.2.3. ارزیابی حمایت کلی ارائه شده توسط شهرداری جورج به کارآفرینان نوظهور گردشگری 
جدول 2:تحلیل قابلیت اطمینان/آیتم
6. نتیجه‌گیری 
ضمیمه A. مشخصات مدل 
ضمیمه B. داده‌های تکمیلی 
ترجمه چکیده
وضعیت همکاری و خدمات حمایت ارائه شده توسط شهرداری محلی برای کارآفرینان نوظهور گردشگری همانا کلیدهای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی محلی اند. صنعت گردشگری یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان استراتژی برای رسیدن به اهداف اصلی توسعه اقتصادی محلی (ایجاد اشتغال و کاهش فقر)استفاده شود. صنعت گردشگری رشد کرده است و تبدیل به دومین صنعت در جهان در طول سالیان شده است. هدف این مطالعه تحلیل همکاری مبتنی برتوسعه اقتصادی محلی و خدمات حمایت برای کارآفرینان نوظهور گردشگری در شهرداری جورج با هدف تعیین تاثیر بخش گردشگری در کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی محلی است. این تحقیق در شهرداری جورج از استانکیپ غربی انجام شد. در این مطالعه از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در تحلیل کمّی از 10% افراد مورد مطالعه جمع‌آوری شد. در عین حال داده‌های جمع‌آوری شده از طریق روش کیفی برای توضیح نتیجه‌ی روش کمی استفاده شدند. آزمون مورد استفاده در تحلیل داده‌هاآزمون غیر پارامتری بود که تحلیل دو طرفه فریدمن (ANOVA) استفاده شد. مطالعه نشان داد که 47.5 درصد از پاسخ‌دهندگان حمایت کلی شهرداری را ضعیف می‌دانند در حالی که 50 درصد از پاسخ‌دهندگان هیچ حمایت از شهرداری دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، مشخص شد که پاسخ‌دهندگان وضعیت مشارکت را متوسط می‌دانند. این مطالعه توصیه می‌کند که محصولات و خدمات گردشگری کارآفرین از طریق بازاریابی و تبلیغات معرفی شوند و همچنین آموزش در مدیریت کسب و کار عمومی و مدیریت مالی برای کارآفرینان فراهم شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری گردشگری، اوقات فراغت و مدیریت هتلداری
چکیده انگلیسی
The state of partnership and support services provided by the local municipality to the emerging tourism entrepreneurs are keys to the achievement of Local Economic Development (LED) objectives. The tourism industry is seen as one of the key economic sectors that can be used as a strategy to achieve key objectives of LED which are employment creation and poverty alleviation. The tourism industry has grown to become the world's second largest industry over the years. The aim of this study was to analyze Local Economic Development (LED) initiated partnership and support services for emerging tourism entrepreneurs in the George municipality with the objective to determine the impact of the tourism sector in contributing to the achievements of LED objectives. The study was conducted at George municipality of Western Cape Province. The study used both qualitative and quantitative methodology. The data used in the quantitative analysis was collected from 10% of the sample population. Whilst data collected through qualitative methodology was used to explain the outcome of the quantitative method. The test used in analyzing the data was a non-parametric test where the Friedman two-way analysis of variance (ANOVA) was applied. The study found that 47.5% of respondents see the overall support by the municipality as poor while 50% of the respondents receive no support from the municipality. In addition, it was found that the respondents regard the state of partnership as average. The study recommends the exposure of tourism entrepreneur's products and services through marketing and promotion as well as training in basic business management and financial management for the entrepreneurs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tourism Management Perspectives - Volumes 2–3, April–July 2012, Pages 7–12
نویسندگان
, , , ,