کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1021048 940960 2009 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Purchasing practices in small- to medium-sized enterprises: An examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier capabilities
ترجمه فارسی عنوان
شیوه های خرید در شرکت های کوچک و متوسط: بررسی تأیید خرید استراتژیک، ارزیابی تامین کنندگان و توانایی های تامین کنندگان
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2-   خرید و شرکتهای کوچک الی متوسط

2-1-   خرید استراتژیک

2-2-   ارزیابی فروشنده

2-3-   قابلیت های تامین کننده

شکل 1: مبنای قابلیت و تولید ارزش

3- روش شناسی

1-3-   اقدامات و پیش آزمون

3-2-   جمع آوری نمونه و داده ها

3-3-   بررسی و سنجش اندازه گیری

3-4-   شرح نمونه

جدول 1: پاسخنامه و اطلاعات جمعیتی شرکت

4-   آنالیز و نتایج

1-4-   شیوه های خرید استراتژیک SMEها

جدول 2: خرید استراتژیک و ارزیابی تامین کنندگان در SMEها

2-4-   شیوه های ارزیابی تامین کنندگان SMEها

3-4-   قابلیت های مهم تامین کنندگان برای SMEs

شکل 2-  قابلیتهای درخواستی سه گروه

جدول 3:  پروفایل گروه ها

5-   مباحث و تلویحات

1-5-  خرید استراتژیک و SMEها

2-5-   ارزیابی تامین کنندگان و SMEها

3-5-   قابلیت های تامین کننده و SMEها

6-   نتیجه گیری و مسیرهای پژوهشهای آتی

ضمیمه A1

جدول :A1 معیارها: ساختارها و شرایط
ترجمه چکیده
منافع حاصل از خرید موثر می تواند در ادبیات مدیریت از دیرباز دیده شود. علیرغم تحقیق روزافزون در مورد شیوه های خرید در شرکت های کوچک و متوسط ((SME، تعدادی از مسائل کلیدی هنوز بررسی نشده باقی مانده اند. ما شیوه های خرید SMEرا از چند جهت بررسی کردیم: مقدار درجه ای که خرید به عنوان فعالیتی استراتژیک توسط SMEها در نظر گرفته میشود، (2) استفاده از سیستم های ارزیابی تامین کنندگان توسط SMEها و (3) قابلیت های تامین کنندگان که مورد تاکید خریداران است. از طریق نظرسنجی از مدیران SME انگلستان، متوجه می شویم که شیوه های خرید در بین SMEها بسیار متفاوت است. فرمالیته خرید به طور کلی کم است و شواهد محدودی از خرید به کار گرفته شده بطور استراتژیک است و با بسیاری از شرکت ها که زیر بار انجام ارزیابی رسمی تامین کنندگان نمیروند. از لحاظ قابلیت های تامین کننده، متوجه می شویم که SMEها از نظر قابلیت هایی که اولویت دارند، با سه گروه مشخص قابل تشخیص، متفاوت است. این گروه ها بر اساس توانایی های تأمین کننده که تأکید می کنند عبارتند از ‘کلی’، ‘پردازشی’ و ‘تدارکاتی’. این سه گروه از شرکت ها نیز از لحاظ تأکید بر خرید استراتژیک، ارزیابی تأمین کنندگان، تمرکز تکنولوژیکی و نحوه رقابت آنها در بازارهای اصلیشان متفاوتند، اما نه با توجه به اندازه شرکت یا تعداد عرضه کنندگان مورد استفاده قرار گرفتند. مفاهیم این یافته ها مورد بحث قرار گرفته و زمینه های مورد توجه پژوهش های آینده را پیشنهاد میکند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

The benefits that can be derived from effective purchasing have long been recognised in the management literature. Despite a growing body of research on purchasing practices in small- to medium-sized enterprises (SMEs), a number of key issues remain under-examined. We investigate SME purchasing practices in terms of (1) the degree to which purchasing is regarded as a ‘strategic’ activity by SMEs, (2) the use of supplier evaluation systems by SMEs and (3) the supplier capabilities emphasised by SME buyers. Through a survey of UK SME managers, we find that purchasing practices varied greatly across SMEs. Purchasing formality is generally low with limited evidence of purchasing being employed strategically and with many firms not undertaking formal supplier evaluations. In terms of supplier capabilities, we find that SMEs differ in the capabilities they prioritise, with three distinct groups evident. These groups are labelled ‘holistic’, ‘process’ and ‘logistics’ based on the supplier capabilities they emphasise. These three groups of firms also differed in terms of the emphasis they placed on strategic purchasing, supplier evaluation, technological focus and how they compete in their main markets, but not in terms of firm size or number of suppliers utilised. The implications of these findings are discussed and areas meriting future research are proposed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Purchasing and Supply Management - Volume 15, Issue 4, December 2009, Pages 214–226
نویسندگان
, , ,