کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1025547 1483197 2016 8 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms
ترجمه فارسی عنوان
تاثیر میانجیگری قابلیت های مدیریت فرآیند کسب و کار و زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکت های چینی
کلمات کلیدی
قابلیت فناوری اطلاعات - مدیریت فرآیند کسب و کار - مدیریت زنجیره تامین - عملکرد شرکت - میانجیگری
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
کلمات کلیدی
1.مقدمه 
۲. مرور ادبیات
۳. فرضیه ها
۴. روش شناسی
۴.۱. موارد اندازه گیری
۴.۲. روند جمع آوری داده ها
۴.۳. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری کایزر میر اولکین  (KMO) 
جدول ۱. آیتم های متغیرهای مطالعه
جدول ۲. آمار توصیفی
جدول ۳. کفایت نمونه گیری کایزر میر اولکین و آزمون بارتلت.
۴.۴. تحلیل داده ها
۴.۵. مدل میانجیگری بارون و کنی
۵. نتایج
جدول ۴. بارگذاری عاملی و پایایی عملکرد شرکت (FP)
جدول ۵ .بارگذاری عاملی و پایایی BPMC.
جدول ۶. بارگذاری عاملی و پایایی SCMC.
جدول ۷. بارگذاری عاملی و پایایی ITC.
جدول ۸. ماتریس همبستگی و روایی افتراقی
جدول ۹. نتایج رگرسیون مدل های کامل و کاهش یافته.
شکل ۱. مدل پژوهش
شکل ۲. نتایج تحلیل مسیر
۶. بحث
۶.۱. پیامدهایی برای تحقیقات آینده
۷. نتیجه گیری
جدول ۱۰. آزمون اثرات میانجیگری فرآیندهای کسب و کار
ترجمه چکیده
این پژوهش با انگیزه حضور پارادوکس بهره وری در چین، به بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت می پردازد. در این پژوهش، با استفاده از دیدگاه فرآیند محور فناوری اطلاعات، یک چارچوب نظری برای عوامل میانجی برای ارتباط بین قابلیت های فناوری اطلاعات و عملکرد ایجاد می کنیم. بر اساس نظرسنجی از ۱۲۷ شرکت در چین، متوجه می شویم که قابلیت های مدیریت یک شرکت برای مدیریت فرایند کسب و کار داخلی و خارجی، تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت را میانجیگری می کند. دو قابلیت مدیریتی در این مطالعه، قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین است. نتایج ما نشان می دهد که تنها ادغام یکپارچه قابلیت های فناوری اطلاعات با توانایی شرکت برای بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار و بهبود مدیریت زنجیره های تامین می تواند عملکرد شرکت را ارتقا دهد. شرکت ها باید از این فکر نادرست اجتناب کنند که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات به تنهایی مسئول عملکرد بهتر شرکت هستند. بر اساس یافته های خود، پیامدهای تحقیق را مورد بحث قرار می دهیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
چکیده انگلیسی
Motivated by the seeming presence of the productivity paradox in China, this research revisits the question of how information technology (IT) affects firm performance. Leveraging the process-based view of IT, we establish a theoretical framework for the mediation factors for the relationship between IT capabilities and performance. Based on a survey of 127 companies in China, we find that a firm's management capabilities to manage both its internal and external business processes fully mediate the impact of IT on firm performance. The two management capabilities in this study are business-process management capability and supply-chain management capability. Our results show that only the coherent integration of IT capability with firm’s ability to optimize business processes and to improve management of supply chains can enhance firm performance. Firms should avoid the fallacy that IT investments are solely responsible for better firm performance. Based on our findings, we discuss the implications for research and practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Information Management - Volume 36, Issue 1, February 2016, Pages 89–96
نویسندگان
, , , ,