کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
11028821 1646707 2018 11 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effects of roadway and built environment characteristics on pedestrian fatality risk: A national assessment at the neighborhood scale
ترجمه فارسی عنوان
تاثیرات جاده و مشخصات محیط ساخت بر ریسک تلفات پیاده‌رو: ارزیابی ملی در مقیاس محله
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.    مطالب و روش‌ها

1.2. تعیین پهنه شهری/روستایی

2.2.    منابع داده‌ها 

1.2.2. تلفات پیاده‌رو 

2.2.2. سیستم حمل‌ونقل 

3.2.2. رفتارهای پیاده‌روی جمعیت

جدول 1. خلاصه آمار متغیرهای توصیفی

4.2.2. تراکم اشتغال و جمعیت

5.2.2. گوناگونی کاربری زمین

6.2.2. طرح فیزیکی

7.2.2. داده‌های اجتماعی جمعیتی

3.2. مدل‌های رگرسیون

شکل 1. تاریخ‌نگار شمارش تلفات پیاده‌رو در پهنه‌های شهری (خاکستری تیره) و روستایی (خاکستری روشن).

3.نتایج

3.1مدل شهری مدل شهری

2.3. مدل روستایی

3.3. میانگین تاثیرات حاشیه‌ای 

جدول 2. نسبت‌های نابرابری برآوردی مدل تلفات پیاده‌رو، پهنه‌های شهری

4.3. مقایسه با شبکه آسیب بالای لوس‌آنجلس

جدول 3. نسبت‌های نابرابری برآوردی مدل تلفات پیاده‌رو، پهنه‌های روستایی.

4.بحث

شکل 2. میانگین تاثیرات متغیرهای حاشیه‌ای تراکم ترافیک (چپ) و تراکم شغلی و جمعیتی (راست) بر نرخ تلفات پیاده‌رو (تلفات سالانه به ازاء 100000 نفر) برای پهنه‌های شهری (بالا) و روستایی (پایین). خطوط ظریف فاصله اطمینان 95% را نشان می‌دهند.

جدول 4. میانگین تاثیرات حاشیه‌ای متغیرهای تراکم ترافیک، جمعیت و اشتغال بر نرخ تلفات پیاده‌رو (نرخ سالانه به ازاء 100000 شخص).

شکل 3. مقایسه پهنه‌های پرخطر برآوردی (هاشورزنی قرمز) با HIN لوس‌آنجلس (خطوط مشکی). خوشه‌های نقطه‌های آبی محله‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها مدل‌مان بهتر با تلفات پیاده‌رو مشاهده شده انطباق دارند؛ خوشه‌های نقطه‌های زرد محله‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها HIN بهتر با تلفات مشاهده شده انطباق دارند.

5.نتیجه‌گیری 

تامین وجه
ترجمه چکیده
مشخصات سیستم حمل‌ونقل و محیط ساخت به ریسک تلفات پیاده‌رو مربوط می‌شود، از جمله ترافیک وسیله نقلیه و مشخصات کاربری زمین مرتبط با فعالیت بیشتر پیاده‌رو. داده‌های FHWA, NHTSA, EPA و هیات آمار را ترکیب کردیم و مدل‌سازی رگرسیون برای بررسی ارتباط بین سیستم حمل‌ونقل و مشخصات محیط ساخت و تلفات پیاده‌رو بین سال‌های 2012 و 2016 در مقیاس پهنه سرشماری در سراسر ایالات متحده اجرا شد. در پهنه‌های شهری، ارتباط قوی بین ترافیک در خیابان‌های فرعی و اصلی بدون دسترسی کنترل شده و تلفات پیاده‌رو به دست آوردیم (0.91 و 0.68 تسهیلات پیاده رو سالانه اضافی به ترتیب به ازاء هر 100000 شخص و به ازاء 10,000 VMT/mi2 افزایش تراکم ترافیک). در هردو پهنه شهری و روستایی، ارتباط قوی بین تراکم شغلی در بخش خرده‌فروشی و تلفات پیاده‌رو به دست آوردیم. در نهایت، مدل‌مان را با شبکه آسیب بالا در لس‌آنجلس، CA، مقایسه کردیم. تقریباً نیمی (43%) از تسهیلات مشاهده شده با هردو روش شناسایی شدند، در حالی که مقداری از این تلفات تنها در یک پیاده‌رو شناسایی شد (19% با مدل‌ما و 23% با شبکه آسیب بالا). این اثر نشان می‌دهد ترافیک در انواع تسهیلات جاده‌ای و اشتغال در بخش‌های خاص ارتباط خاص ویژه با ریسک تلفات پیاده‌رو دارند. در مفهومی گسترده‌تر، نشان می‌دهیم چگونه داده‌های بین‌رشته‌ای به روش‌های نوین می‌توانند از ارزیابی‌های ریسک محور و آینده‌نگر ریسک‌ تلفات پیاده‌رو و رویکردهای سیستمی و یکپارچه برای ایمنی حمل‌ونقل پشتیبانی کنند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بهداشت و امنیت شیمی
چکیده انگلیسی
Characteristics of the transportation system and built environment contribute to pedestrian fatality risks, including vehicular traffic and land-use characteristics associated with higher pedestrian activity. We combined data from FHWA, NHTSA, EPA, and the Census Bureau and performed regression modeling to explore associations between transportation system and built environment characteristics and pedestrian fatalities between 2012 and 2016 at the Census tract scale across the United States. In urban tracts, we found especially strong associations between traffic on non-access-controlled principal arterial and minor arterial roadways and pedestrian fatalities (0.91 and 0.68 additional annual pedestrian fatalities per 100,000 persons per 10,000 VMT/mi2 increase in traffic density, respectively). In both urban and rural tracts, we also found strong associations between employment density in the retail sector and pedestrian fatalities. Finally, we compared our model to the High Injury Network in Los Angeles, CA. Nearly half (43%) of observed fatalities were identified by both methods, while some fatalities were identified by only one (19% by our model and 23% by the High Injury Network). This work shows that traffic on certain roadway facility types and employment in certain sectors have especially strong associations with pedestrian fatality risk. More broadly, we illustrate how leveraging cross-disciplinary data in novel ways can support prospective, risk-based assessments of pedestrian fatality risks and support integrated and systemic approaches to transportation safety.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Accident Analysis & Prevention - Volume 121, December 2018, Pages 166-176
نویسندگان
, , , , ,