کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1113387 1488409 2014 7 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Willingness to Take Risk and Entrepreneurial Intention of University Students: An Empirical Study Comparing Private and State Universities
ترجمه فارسی عنوان
میل به ریسک کردن و هدف کارآفرینی دانشجویان دانشگاه: تحقیقی عملی برای مقایسۀ دانشگاه های خصوصی و دولتی
کلمات کلیدی
شدت کارآفرینی - تمایل به ریسک - دانشگاه ایالتی - دانشگاه خصوصی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه                 
2.مرور آثار نوشته شده و فرضیه ها 
3. روش شناسی
3.1. اقدامات و ابزار پژوهش
3.2. نمونه گیری و جمع آوری داه ها
4. یافته ها
4.1. اعتبار سنجی
4.2. تحلیل مسیر
جدول 1. فرضیه های قابلیت اعتماد و اعتبار
جدول 2. نتایج تحلیل مسیر: تأثیر میل به ریسک کردن در اهداف کارآفرینی
4.3. t مستقل نتایج آزمون: دانشگاه های خصوصی در برابردانشگاه های  دولتی 
جدول 3. فرق بین میل به ریسک کردن دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی
جدول 4. فرق بین اهداف کارافرینی دانشجویان دانشگاه دولتی و خصوصی
5. بحث و نتیجه گیری
ترجمه چکیده
از این گذشته منافع کارآفرینی برای خیلی از سازمان ها به عنوان پدیده ای مهم درمورد بسیاری از تحقیقات در نظر گرفته می شود. در نتیجۀ این تحقیقات، استدلال می شود که عوامل شخصیتی کارآفرینی برای اینکه نتایج تعمیم پذیر و قابل اتکا داشته باشند ناکافی هستند، بدین ترتیب توجه مجدداً معطوف فرآیندهای ارادی می شود. همچنین اعتقاد بر این است که میل به ریسک پذیری عامل متمایز کننده ای در جنبه های کارآفرینی است. در راستای آثار نوشته شده، هدف از این تحقیق سنجش میل به ریسک پذیری در مورد اهداف کارآفرینی و مقایسه نمودن دانشگاه های دانشگاه های دولتی و خصوصی است. 207 دانشجوی دانشگاه دولتی و 214 دانشجوی دانشگاه خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج اختلافات بین این دو گروه و تأثیر جزئی میل به ریسک پذیری در هدف کارآفرینی را آشکار ساختند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Besides its benefits for many organizations, entrepreneurship is regarded as an important phenomenon for many studies. As a result of these studies, it is argued that entrepreneurial personality factors are insufficient to have reliable and generalizable outcomes, thus attention is reverted to intentional processes. Also risk taking willingness is believed to be distinguishing factor for entrepreneurial features. In line with literature the purpose of this study is to measure the effect of willingness to take risk on entrepreneurial intentions and compare state and private university students. 207 state and 214 private university students are analyzed and results revealed some differences between two groups and partial effect of willingness to take risk on entrepreneurial intension
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 150, 15 September 2014, Pages 834–840