کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1114817 1488444 2014 9 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The Impact of Entrepreneurial Barrier toward Entrepreneurial Intention for Decreasing Unemployment through Community Empowerment
ترجمه فارسی عنوان
تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه
کلمات کلیدی
مانع کارآفرینی - قصد کارآفرینی - توانمندسازی جامعه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژگان کلیدی
1.مقدمه
2.اهداف تحقیقاتی
3.مرور منابع
4.متدها
5. نتیجه و بحث
جدول شماره یک. نتایج ارزیابی متغیرهای موانع کارآفرینی در شهر بینجای با کمک وزن رگرسیون استاندارد. 
جدول شماره دو. نتایج ارزیابی متغیرِ موانع کارآفرینی در شهر مدان با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد.
جدول شماره سه. نتایج ارزیابی متغیرِ انگیزه های کارآفرینی در شهر بینجای با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد
جدول شماره پنج. نتایج ارتباط بین انگیزه کارآفرینی و موانع کارآفرینی در شهر بینجای با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد. 
جدول شماره شش. نتایج ارتباط بین انگیزه کارآفرینی و موانع کارآفرینی در شهر مدان با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد
6. بحث
7. نتیجه
8. پیشنهاد
ترجمه چکیده
این مطالعه به دنبال تعیین عواملی است که بر موانع و انگیزه کارآفرینی تأثیر می گذارند، مشخص ساختن میزان تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی در جمعیت کاری در سوماترای شمالی انگیزه دیگر این مطالعه است. این مطالعه مدل توامندسازی جامعه برای بهبود انگیزه کارآفرینی در جمعیت کاری را در سوماترای شمالی مشخص می کند. مطالعه پیش رو مطالعه ای پیمایشی است که با استفاده از رویکرد تشریحی در دو دولت محلی در سوماترای شمالی، یعنی دولت های مستقر در شهرهای مدان و بینجای صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که عامل اصلی که به عنوان شاخص موانع کارآفرینی در شهر بینجای عمل می کند، فقدان تخصص کارآفرینی است، حال آنکه شاخص مزبور در شهر مدان دشواری شروع کسب و کار جدید است. از سوی دیگر، شاخص غالبی که ارزش انگیزه های کارآفرینی را در شهر مدان و بینجای تعیین می کند، امکان پذیری درکِ تبدیل به یک کارآفرین است. تأثیر موانع بر روی انگیزه های کارآفرینیِ نیروی کار مثبت است، به این معنا که هر چقدر که ارزش مقاومت بالاتر باشد، انگیزه کارآفرینانه جامعه به منظور کارآفرینی بالاتر خواهد بود. پس مدل ارجاعی به منظورتوانمندسازی جامعه برای بهبود انگیزه کارآفرینی و توسعه سرمایه اجتماعی بر اساس ابعاد مختلف تعاون به کار گرفته می شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The results of this study show that the dominant factor as indicators of entrepreneurship barriers in the city of Binjai is the lack of entrepreneurial expertise while the indicators in Medan city is the adversity to start new business. Whereas, the dominant indicator that determines the value of both entrepreneurial intentions in the city of Medan and Binjai is a perceived feasibility to become entrepreneurs. The effect of barriers towards entrepreneurial intentions for the workforce is positive, which means the higher resistance value, the higher the entrepreneurial intention of the community for entrepreneurship. So, a reference model for community empowerment to improve entrepreneurship intention is the social capital development based on the dimensions of cooperation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 115, 21 February 2014, Pages 166–174