کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1116615 1488430 2014 8 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The Relationship between Organizational Culture and Product Innovativeness
ترجمه فارسی عنوان
رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول
کلمات کلیدی
زنان فرهنگ سازمانی - نوآوری محصول - شرکتهای کوچک و متوسط
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه‌ها
1.مقدمه
2.بررسی منابع
2.1.نوآوری
2.2.فرهنگ سازمانی 
2.3. فرهنگ سازمانی و نوآوری
3. روش تحقیق
3.1. جمع آوری داده ها و نمونه
3.2. سنجش‏ها
4. نتایج
جدول 1: همبستگی‏ها و آمار توصیفی
جدول 2: نتایج تحلیل رگرسیون فرهنگ سازمانی بر نوآوری محصول
5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
شرکت‏های متوسط و کوچک (SMEها) عامل اصلی نوآوری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله مالزی است. با این حال، فعالیت‌های نوآوری در میان SMEها در مالزی هنوز دلگرم‌کننده نیست. مطالعات اخیر طیفی از عامل‌های تعیین‌کنندۀ ساختاری، بیرونی و درونی نوآوری را در میان SMEها نشان داد. در میان این عامل‌های تعیین‌کننده، ادعا شده فرهنگ سازمانی تاثیر معنی‏دارتر دارد. با این حال، تنها چند مطالعه هست که رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول را در میان SMEها در مالزی بررسی کرده‌اند. هدف این تحقیق پر کردن این شکاف با بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول در میان SMEها در منطقه جنوبی مالزی است. سی و شش کسب و کار کوچک در این تحقیق مشارکت کردند آنها به ابزار ثبت شده نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون (OCS) و گویه‌های نوآوری محصول خود-توسعه پاسخ دادند. نتایج نشان داد سه وجه از چهار وجه فرهنگ سازمانی (ماموریت، سازگاری، مشارکت) رابطه معنی‌دار با نوآوری محصول دارند. این نتیجه اهمیت ثبت فرهنگ سازمانی رقابتی در میان SMEها را با تمرکز بر این ابعاد ثابت می‌کند. بنابراین، برنامه‌های توسعه رهبری برای کارآفرین‌ها باید صلاحیت‌های فرهنگ سازی داشته باشند تا از پایداری SMEها اطمینان حاصل شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
SMEs are a key source of innovation in many developed and developing countries including Malaysia. However, innovation activities among SMEs in Malaysia are still not encouraging. Recent studies indicated a range of structural, external and internal determinants of innovation among SMEs. Among these determinants, organizational culture is claimed to have a more significant influence. However, there are only a few studies examining the relationship between organizational culture and product innovation among SMEs in Malaysia. This study is aimed to bridge the gap by examining the relationship between organizational culture and product innovation among SMEs in the Southern Region of Malaysia. Thirty-six small businesses participated in this research by responding to an established instrument of Denison's Organizational Culture Survey (OCS) and self-developed product innovativeness items. The results showed that three out of four dimensions of organizational culture (Mission, Consistency, Involvement) have significant relationship with product innovativeness. This finding substantiates the importance of establishing competitive organizational culture among SMEs by focusing on these dimensions. Thus, leadership development programmes for entrepreneurs need to incorporate culture building competencies to ensure SMEs sustainability.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 129, 15 May 2014, Pages 140–147