کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
244371 501948 2011 9 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A renewable energy system in Frederikshavn using low-temperature geothermal energy for district heating
ترجمه فارسی عنوان
بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی و سیستم تهویه مطبوع با کمک انرژی زمین گرمایی برای تجزیه و تحلیل صرفه جویی انرژی
کلمات کلیدی
انرژی زمین گرمایی، تهویه مطبوع، کاهش استفاده انرژی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2- محیط و تجهیزات مکان (سایت)

2-1- تجزیه و تحلیل آب و هوای مکان

جدول 1: آمار میانگین دما و بارش ماهانه در کیلونگ (1981-2010)

2-2- تجهیزات

شکل 1: تصاویر هتل چشمه آب گرم سی گایا (Sea Gaia)

شکل 2: تخلیه زمین گرمایی با حفاری به توده سنگی 1000 متری زیر زمین و سیستم مبدل حرارتی صفحه ای

3- تجزیه و تحلیل سیستم تهویه مطبوع با کمک زمین گرمایی

3-1- هدف پژوهش

شکل 3: دیاگرام سیستم تهویه مطبوع با کمک زمین گرمایی

3-2- تجهیزات سیستم تهویه مطبوع با کمک زمین گرمایی

3-3- تحلیل کمی هزینه های مصرف انرژی

3-3-1- توصیف ثبت داده صورتحساب و هزینه های آب

جدول 2: سطوح مصرف آب و انتشار دی اکسید کربن بر اساس سیستم گرمایش تهویه مطبوع با کمک زمین گرمایی در هتل سی گایا

جدول 3:هزینه آب بر اساس سیستم بویلر

شکل 4: مقایسه مصرف آب سالیانه (واحدها : دلار تایوان)

شکل 5: مقایسه انتشار دی اکسید کربن  سالیانه تولیدشده ناشی از مصرف آب (واحدها : بخارات دی اکسیدکربن / کیلوگرم)

3-2-2- توصیف ثبت داده صورتحساب استفاده برق 

شکل 6: مقایسه هزینه های برق بین مبدل زمین گرمایی و سیستم بویلر در هتل سی گایا (واحدها: دلار تایوان)

شکل 7: مقایسه انتشار دی اکسید کربن  سالیانه تولیدشده ناشی از مصرف برق (واحدها : بخارات دی اکسیدکربن / کیلوگرم)

جدول 4: مقایسه مصرف برق و انتشار دی اکسید کربن بین سیستم زمین گرمایی و سیستم بویلر

3-3-3- مدل بار واحد تهویه مطبوع

جدول 5: مقایسه هزینه های برق در طول فصل زمستان بین مبدل زمین گرمایی و سیستم بویلر در هتل سی گایا

شکل 8:مقایسه هزینه های برق بین مبدل زمین گرمایی و سیستم بویلر در طول فصل زمستان (از اکتبر تا مارس) (واحدها: دلار تایوان)

شکل 9: نسبت سهم سیستم تهویه مطبوع به کل هزینه برق (واحدها : درصد)

شکل 10: نسبت سهم سیستم  هاست هوا به هزینه برق  واحد تهویه مطبوع(واحدها : درصد)

شکل 11: تحلیل مصرف برق و نسبت سیستم تهویه مطبوع بویلر به هزینه برق کل (واحدها: درصد)

شکل 12: نسبت هاست هوا به هزینه برق سیستم تهویه مطبوع بویلر (واحدها : درصد)

3-4- تحلیل عملکرد هاست  هوا و نتایج مربوطه

3-4-1- عملکرد پمپ زمین گرمایی با دمای زمین گرمایی مصرف انرژی هاست هوا را تحت تاثیر قرار می دهد.

4-نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری

شکل 13: درصد مصرف برق توسط سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان (واحد: دلار تایوان)

جدول 6: درصد بقای (ذخیره) انرژی در طول فصل زمستان با توجه به هزینه های برق

جدول 7: هزینه های نصب مبدل حرارتی صفحه ای زمین گرمایی و سیستم بویلر (دلار تایوان)

شکل 14:روند نرخ بازگشت سرمایه روی مبدل حرارتی صفحه ای زمین گرمایی

4-2- پیشنهادات
ترجمه چکیده
این مطالعه در هتل آبگرم سی گایا(Sea Gaia)، در ونلی، بخش جینشان، که در آن، آب زمین گرمایی در درجه حرارت 90-100 درجه سانتیگراد، به عنوان چشمه آب گرم استفاده می شود به عنوان یک مطالعه موردی برای تحلیل تاثیر سیستم های زمین گرمایی تهویه مطبوع با کمک انرژی زمین گرمایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که کل مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان، به میزان 26 درصد، انرژی الکتریکی مصرف شده توسط سیستم گرمایش تهویه مطبوع ساختمان 54درصد، و انرژی الکتریکی مصرف شده توسط هاست هوا (air-host)، تا 66.5 درصد کاهش یافت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی

The Danish city Frederikshavn is aiming at becoming a 100% renewable energy city. The city has a number of energy resources including a potential for off-shore wind power, waste and low-temperature geothermal energy usable as heat source for heat pumps producing district heating.In this article, a technical scenario is described and developed for the transition of Frederikshavn’s energy supply from being predominantly fossil fuelled to being fuelled by locally available renewable energy sources. The scenario includes all aspects of energy demand in Frederikshavn i.e. electricity demand, heat demand, industrial demand as well as the energy demand for transportation.The locally available energy resources are deliberated and an energy system is designed and analysed with an energy systems analysis model on an aggregate annual level as well as on an hourly basis. Particular attention is given to the use of geothermal energy in the area. It is shown, that the use of geothermal energy in combination with an absorption heat pump shows promise in a situation where natural gas supply to conventional cogeneration of heat and power (CHP) plants decreases radically.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 88, Issue 2, February 2011, Pages 479–487
نویسندگان
, ,