کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
250613 502887 2014 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Study of steel moment connection with and without reduced beam section
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه اتصال خمشی فولادی با و بدون مقطع تیر کاهش یافته
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل 1. (A) دیتیل اتصال RBS. (B) دیتیل هندسه معمولی RBS.

طراحی نمونه

مطالعه تجربی

جدول1. انتخاب اعضا برای تحلیل

جدول 2. پارامترهای طراحی اتصال خمشی RBS.

جدول 3.پارامترهای طراحی اتصال خمشی RBS

جدول 4. نمونه های آزمون

جدول 5. مشخصات مکانیکی فولاد

شکل 2. تنظیم آزمون

جدول 6. برنامه بارگذاری

مطالعه اجزای محدود

شکل 3. (A) مدلسازی نمونه. (B) مش اجزای محدود. (C) پاسخ کشش تک محوری ایده آل

عملکرد نمونه ها

مشاهدات نمونه بدون مقطع تیر کاهش یافته WRBS

مشاهدات نمونه با مقطع تیر کاهش یافته RBS

رفتار هیسترتیک

شکل 4. (A) نمونه WRBS. (B) تسلیم ناحیه پانل در نمونه WRBS. (C) توزیع تنش فون میسز در نمونه WRBS در 0.02 رادیان.

شکل 5. (A) نمونه RBS با تغییرمکان جانبی. (B) و (C) توزیع تنش فون میسز در نمونه 3 در 0.03 رادیان. 

شکل 6. (A) پاسخ نیرو-تغییرمکان نمونه WRBS. (B) پاسخ نیرو-تغییرمکان نمونه RBS.

نتایج 
ترجمه چکیده
این مقاله نتایج آزمایش دو اتصال مورد آزمایش تحت بارگذاری سیکلی را ارائه می دهد. برنامه آزمایشی اتصال با مقطع تیر کاهش یافته (RBS) را در برابر بدون اتصال خمشی RBS لحاظ کرد. اتصال RBS به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و در ایالات متحده، ژاپن و اروپا مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، طراحی این نوع اتصال در هند ارائه نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. این مطالعه برای یادگیری، مزایا و مفید بودن اتصال RBS در برابر اتصال بدون RBS برای پروفیل های هندی انجام شده است. یک مدل نظری نیز با روش المان محدود ایجاد شده و نتایج با مطالعه تجربی مقایسه می شود. تجزیه و تحلیل نشان داد که نمونه ی بدون RBS به دلیل ترک هایی که در جوش بال پایین شروع شده، ضعیف عمل می کند. نمونه با RBS به ظرفیت چرخش 0،02 رادیان بدون آسیب در جوش ها می رسد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

This paper presents test results of two connections tested under cyclic loading. The testing programme addressed connection with reduced beam section (RBS) versus without RBS moment connection. RBS connection is widely investigated and used in US, Japan and Europe. However, design of such type of connection is not presented and used in India. This study is conducted to learn, the advantages and usefulness of RBS connection against connection without RBS for Indian profiles. A theoretical model is also created with the finite element method and the results are compared with those obtained from the experimental study. The analysis observed that specimen without RBS performed poorly due to cracks started at the bottom flange weld. The specimen with RBS reached rotation capacity of 0.02 radians without damage in the welds.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Case Studies in Structural Engineering - Volume 1, June 2014, Pages 26–31
نویسندگان
, ,