کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
250618 502888 2015 19 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analytical study on new types of reduced beam section moment connections affecting cyclic behavior
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه تحلیلی انواع جدیدی از اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته تاثیرگذار بر رفتار سیکلی
کلمات کلیدی
اتصالات RBS، رفتار سیکلی، چکش خواری، ناحیه پانلی، PEEQ
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل1: مشخصات نمونه ها و انجام تست.

شکل2: (a) نمودار جابجایی و انحنای قاب مقاوم دربرابر لنگر و خمش، (b) نمودار خمشی، (c) اتصال خارجی جداشده از نقطه انحناء، (d) زیرساختار مورداستفاده در مطالعه عددی.

شکل3: جزئیات اتصالات. (a) نمای عرضی اتصال، (b) ORC، (c) RBS، (d) RBS2-SH و (e) BRS1-VH. 

جدول1: مشخصات کلی مدلها

جدول2: مشخصه های مواد مورداستفاده در مدلسازی FE.

شکل4: پروتکل بارگذاری SAC.

مطالعه عددی اتصال RBS

تجزیه و تحلیل مدل

توزیع تنش

شکل5: مدل المان محدود

شکل6: مقایسه بین نتایج هیسترزیس تجربی و عددی 

شکل7: توزیع وونمایسز (a) ORC، (b) RBS، (c) RBS2-SH و (d) BRS1-VH.

PEEQ

شکل9: تاثیر نوع کاهش یافته بر شاخص پارگی. 

شکل 10: مقطع بحــــرانی

شکل11: تنشهای طولی و شاخصهای PEEQ در زاویه انحراف 0.06 رادیان برای ORC، RBS و RBS-SH: (a) تنشهای طولی در امتداد خط A؛ (b) تنشهای طولی در امتداد خط B؛ (c) شاخصهای PEEQ درامتداد خط A؛ (d) شاخصهای PEEQ درامتداد خط B

شکل12: تنشهای طولی و شاخصهای PEEQ در زاویه انحراف 0.06 رادیان برای ORC، RBS و RBS-VH: (a) تنشهای طولی در امتداد خط A؛ (b) تنشهای طولی در امتداد خط B؛ (c) شاخصهای PEEQ درامتداد خط A؛ (d) شاخصهای PEEQ درامتداد خط B

شکل 13: پاسخ هسترزیس تیر (a) ORC، (b) RBS، (c) RBS1-SH، (d) RBS2-SH، (e) RBS3-SH، (f) RBS1-VH، (g) RBS2-VH، (h) RBS3-VH 

شکل 14: پاسخ هسترزیس ناحیه پانلی (a) ORC، (b) RBS، (c) RBS1-SH، (d) RBS2-SH، (e) RBS3-SH، (f) RBS1-VH، (g) RBS2-VH، (h) RBS3-VH

تنش و کرنش متمرکز

جدول3: سختی اتصالات در مدل هالی مختلف

رفتار سیکلی

دسته بندی سختی اتصالات

شکل 15: انرژی اتلاف شده توسط کل نمونه 

شکل16: رفتار کمانشی نمونه های بیرونی

انرژی اتلاف شده

تغییرشکل خارج صفحهای به دلیل کمانش

نتایج
ترجمه چکیده
زمین لرزه های اخیر نشان دادهاند که قاب خمشی فولادی با اتصالات جوشی، خیلی شکننده هستند. براساس مطالعات انجام گرفته، آسیبهای بزرگ ناشی از ترک خوردگی جوش میان بال تیر و وجه ستون بوده و تنش های متمرکزی را در این ناحیه ایجاد میکنند. یک روش موثر برای کاهش تمرکز تنش در ناحیه پانلی، میتواند استفاده از مقطع کاهش یافته تیر (RBS) باشد. باتوجه به تاثیرات متعدد رفتار لرزهای و شکنندگی ناحیه پانلی، RBS شکل گیری لاولای پلاستیک را به فاصله مناسبی از وجه ستون جابجا میکند. دراین مطالعه، هشت اتصال خمشی با شکل کاهش بالتیر مختلف بااستفاده از برنامه کامپیوتری ABAQUS مدلسازی شده و با هر رفتار سیکلی دیگر به مقایسه گذاشته میشوند. نتیجه بدست آمده این مطالعه نشان داد که با استفاده از حفره های متغیر، مقطع تیر کاهش یافته شکننده تر شده و انرژی را بیشتر از اتصالات دیگر هدر میدهد. خگمحج ئو.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی


• We created eight moment connections with different shape of reducing beam flange using ABAQUS software.
• We compared the models during cyclic behavior.
• In the RBS connection with the same holes and varied holes, plastic deformations take place significantly in the beam.
• Reduced beam section using varied holes, dissipate energy more than other types of reduction and also has minimum magnitude of out of plane buckling.

Recent earthquakes have shown that steel moment frame (SMF) with weld connections are so brittle. According to the studies conducted, great damages are due to the cracking of the weld between the beam flange and the column face and inducing concentrated stresses in this area. A useful approach to reduce the stress concentration at the panel zone could be the use of reduced beam section (RBS). Given the enormous impact of seismic behavior and ductility of the panel zone, RBS moves plastic hinge formation at an appropriate distance from column face. In this study, eight moment connections with different shape of reducing beam flange have been modeled using ABAQUS computer program and compared with each other during cyclic behavior. The obtained result of this study showed that using varied holes, reduced beam section is more ductile and will dissipate energy more than other connections.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Case Studies in Structural Engineering - Volume 3, June 2015, Pages 33–51
نویسندگان
, , ,