کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
263413 504074 2013 12 صفحه PDF 32 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Impacts of airflows, internal heat and moisture gains on accuracy of modeling energy consumption and indoor parameters in passive building
ترجمه فارسی عنوان
اثرات جریانات هوایی، انتشارحرارت داخلی و رطوبت در دقت و صحت مدلسازی مصرف انرژی و پارامترهای داخلی در ساختمان غیرفعال
کلمات کلیدی
- دستاوردهای حرارت داخلی - افزایش رطوبت - مدل سازی عددی - ساختمان منفعل - محاسبه تقاضای انرژی - توزیع هوای داخلی - برنامه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه ها 
1.مقدمه 
2.روش شناسی 
3.مدل ها 
3.1. مدل خانه چند منطقه ای
3.2 مدل توزیع هوا 
3.3.مدل تهویه مکانیکی 
3.4.مدل گرمایش هوایی 
4.جذب گرما 
5.انتشار رطوبت 
6.داده های آب و هوا
7.اندازه گیری و اعتبارسنجی مدل TRNSYS 
8.محاسبات تطبیقی 
8.1 انتشار حرارت داخلی 
8.2 انتشار رطوبت داخلی 
8.3تبادل هوا بین مناطق مختلف ساختمان 
9.نتیجه گیری نهایی 
فهرست عناوین شکل ها 
جدول 1. مشخصات گرمایی خانه 
جدول 2. انرژی منتشر از شبکه گرمایش و برق محلی، اندازه گیری شده در دوره بین 29.01.2001 to 11.02.2001 در خانه غیرفعال 
جدول 3. انتشار حرارت مفید و مصرف انرژی الکتریکی لوازم خانگی بر اساس [7] 
جدول 4. مقادیر فرض شده برای انتشار حرارت در مناطق مختلف خانه های غیرفعال 
جدول 5. مقادیر فرض شده برای انتشار رطوبت جهت فعالیت های انتخابی انجام شده توسط ساکنان 
جدول 6. مقادیر فرض شده برای انتشار رطوبت در هر اتاق خانه غیرفعال 
جدول 7. مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر محاسبه شده برای دمای هوای داخلی در دوره بین 
29.01.2001 to 11.02.2001 برای فرضیات مدل پیشرفته 
جدول 8. نرخ جریان حرارت متصاعد از سکنه و لوازم خانگی برای خانه های تک خانواری، بر اساس فرمان [18] در لهستان – A و برای ساختمان غیرفعال تحلیل شده B 
 
ترجمه چکیده
ساختمان های غیرفعال در مقایسه با نمونه های استاندارد نیاز بسیار کمتری به انرژی بابت گرمایش دارند. بنابراین در اختیار داشتن مدل های دقیق مصرف انرژی برای همه مولفه های ساختمان امری حائز اهمیت تلقی می شود. این مقاله به تحلیل چگونگی تاثیر مدل های مختلف حرارت داخلی و جذب رطوبت و همچنین جریانات طبیعی هوا بین نواحی مختلف ساختمان، بر صحت و دقت محاسبات عملکرد انرژی، دماهای داخلی و رطوبت مطلق در یک ساختمان غیرفعال تک خانواده ای می پردازد. محیط شبیه سازی از یک مدل TRNSYS دوازده منطقه ای جزیی از خانه ای با سیستم HVAC استفاده می کند. این مدل شامل جریانات طبیعی هوا بین مناطق ساختمان، و حرارت داخلی و جذب رطوبت است که تا جای ممکن دقیق تعریف شده اند. جذب بر اساس پروتکل های مصرف خاصی تخصیص یافته اند که در مدت دو هفته اندازه گیری توسط سکنه ارائه شده اند. داده های اندازه گیری همچنین برای تایید صحت مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل تایید شده مبنایی را برای محاسبه عملکرد انرژی و شبیه سازی دمای هوا و تغییرات رطوبت مطلق در ساختمانی با نواحی جریان هوایی محدود همراه با افزایش تعریف شده حرارت و رطوبت طبق استاندارد ها، ارائه می دهد. مقادیر استاندارد افزایش حرارت و رطوبت بر اساس استاندارد ISO 13790 و مقررات ملی لهستان تعریف شده اند. شبیه سازی ها نشان می دهند که روش دقیق محاسبه افزایش دما و جریانات هوایی بین نواحی مختلف ساختمان در محاسبه درست عملکرد انرژی و شبیه سازی دماهای داخلی و رطوبت مطلق در ساختمان های غیرفعال بسیار مهم است. نتایج تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که برای مثال تفاوت در انرژی موردنیاز برای گرمایش که با استفاده از روشی دقیق و ساده برای تعیین افزایش حرارت داخلی محاسبه شده است معادل 30,1 %. می باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
Passive buildings compared to the standard ones require significantly less energy for heating, so the correct models of every “energy using” building's components are very important. This paper analyzes how various models of the internal heat and moisture gains, as well as natural air flows between building zones, influence the accuracy of the calculation of the energy performance, indoor temperatures and absolute humidity in a single-family passive building. A simulation environment used a detailed twelve-zone TRNSYS model of a house with HVAC system. The model included natural air flows between zones, and internal heat and moisture gains, defined as precisely as possible. The gains were allocated on the basis of special protocols of use filled by the occupants during the two-week measurement. The measurement data was also used for validation of the model. The verified model constituted a basis for calculation of energy performance and simulation of air temperature and absolute humidity change in a building with significantly limited air flow between zones, and heat and moisture gains defined according to standards. The standardized values of heat and moisture gains were defined on the basis of the standard ISO 13790 and national regulations in Poland. The simulations have shown that precise methodology of calculation of heat gains and air flows between building zones is very important for proper computation of energy performance and simulation of indoor temperatures and absolute humidity in passive buildings. Results of carried out analysis have shown e.g. that the difference in energy need for heating calculated using precise and simplified methods of internal heat gains determination was 30,1%.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy and Buildings - Available online 15 May 2013
نویسندگان
, ,