کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
284652 509156 2014 8 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Prediction of axial load capacity of stub circular concrete-filled steel tube using fuzzy logic
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی ظرفیت بار محوری لوله فولادی پر از بتن با مقطع دایره‌ای
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه‌ها
1. مقدمه 
شکل 1. نموده‌ای از کاربرد قطعه CFST در ساخت ستون 
2. نظریه اصلی: اثر تحدید و ظرفیت بار محوری CFST دایره‌ای شکل 
شکل 2. توزیع تنش CFST دایره‌ای شکل تحت بار محوری 
شکل 3. منحنی یک محوری تنش- کرنش برای بتن معمولی و بتن محدود شده 
3. پایگاه داده و مدل مبتنی بر قوانین فازی برای CFST دایره‌ای شکل تحت بار محوری
3.1 توصیف پایگاه داده تست
شکل 4. تنظیمات تست نمونه برای CFST تحت بار محوری
شکل 5. توزیع داده‌های تست؛ (a) تعداد داده‌های تست در برابر نسبت D/t و (b) تعداد داده‌های تست در برابر نسبت 
3.2. طراحی مدل مبتنی بر منطق فازی برای CFST دایره‌ای شکل 
شکل 6. تابع عضویت برای ورودی و خروجی؛ (a) تابع عضویت گوسی برای ورودی؛ و (b) تابع دلتا برای خروجی 
3.3 نتایج و بحث
4. مطالعه پارامتری و نمودار طراحی پیشنهادی برای CFST دایره‌ای تحت بار محوری
5.نتیجه گیری‌ها 
جدول 1. نتایج تحلیل رگرسیون مطالعه پارامتری
پیوست 1. پایگاه قوانین فازی که برای یک CFST با مقطع دایره ای در مطالعه آمده در جدول زیر نشان داده شده است
ترجمه چکیده
لوله فولادی پر از بتن با مقطع دایره‌ای (CFST) در مقایسه با قطعه بتن آرمه عادی یا لوله فولادی توخالی مزیت‌های مختلفی دارد، زیرا حالت سه محوری فشردگی مقطع پر از بتن باعث افزایش مقاومت و ظرفیت کرنش می‌شود. مطالعات بسیاری درباره CFST انجام شده است و محققان مختلفی برای پیش بینی اثر تحدید و مقاومت فشردگی محدود مقطع پر از بتنCFT فرمول‌های تجربی و نظری پیشنهاد داده‌اند. با وجود این معادلات پیشنهادی قبل به خاطر پیچیدگی و عدم قطعیت حالت پایدار سه محوری در مقطع پر از بتن به طور قابل توجهی با یکدیگر تفاوت دارند. در این مطالعه با استفاده از منطق فازی یک روش جایگزین برای تعیین اثر تحدید پرشدن با بتن و ظرفیت بار محوری CFST مقطع ارائه شده است. در این مقاله بر روی برآورد دقیق اثر تحدید CFST با استفاده از یک مدل مبتنی بر منطق فازی تمرکز کرده‌ایم که امکان ارزیابی اندر کنش بین پارامترهای مختلفی که اثر تحدید را تحت تأثیر قرار می‌دهند فراهم می‌آورد. مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی از لحاظ اثر تحدید و ظرفیت بار محوری CFST دایره‌ای شکل با کدهای طراحی فعلی و نتایج مطالعات قبل مقایسه شده است. علاوه بر این نشان داده‌ایم که مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی می‌تواند اثر تحدید و ظرفیت بار محوری CFST دایره‌ای شکل را به خوبی پیش بینی کند. در انتها، نمودار طراحی برای برآورد تأثر تحدید CFST مقطع به منظور پیاده سازی عملی طرح ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
A circular concrete-filled steel tube (CFST) has several advantages compared with the conventional reinforced concrete member or hollow steel tube, since the tri-axial state of compression of the concrete infill increases its strength and strain capacity. Extensive studies have been conducted on the CFST and several researchers suggested empirical and theoretical formulas to predict the confinement effect and confined compressive strength of the concrete infill of the CFST. However, the previously proposed equations vary significantly because of the nature of complexity and uncertainty of the tri-axial stress state in the concrete infill. This study presented an alternative method to determine the confinement effect of the concrete infill and the axial load capacity of the stub CFST by using fuzzy logic. The focus was made on the accurate estimation of the confinement effect of the CFST by using a fuzzy-based model that makes it possible to evaluate the interaction between various parameters that affect the confinement effect. The proposed fuzzy-based model for the confinement effect and axial load capacity of the stub CFST was compared with current deign codes and the results of previous studies. It was found that the proposed fuzzy-based model provides a good prediction of the confinement effect and axial load capacity of the stub CFST. Finally, the design chart to estimate the confinement effect of the stub CFST was provided for practical design purpose.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Constructional Steel Research - Volume 101, October 2014, Pages 184–191
نویسندگان
, , , ,