کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
307966 513509 2016 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Performance-based Seismic Design of an Irregular Tall Building — A Case Study
ترجمه فارسی عنوان
طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد سازه های بلند غیر عادی- مطالعه موردی
کلمات کلیدی
طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی، سازه بلند، طرح طبقاتی غیر عادی، نرم افزار PERFORM-3D
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2. طراحی ساختاری سازه با استفاده از تحلیل های غیر خطی

2.1 سیستم ساختاری

شکل 1. شکل معماری ساختمان توسط 

شکل 2. پلان عادی طبقات

شکل 3. مدل تقسیم بندی گسل منطقه مرمره [10]

شکل 4. طیف واکنش به خطر یکپارچه با %5 تعدیل و طیف انعطاف پذیر برای تاریخچه زمانی حرکات زمین MCE.

2.2 مصالح و بار عمودی

جدول 1. ابعاد عناصر ساختاری

جدول 2. اوج سرعت زمینی (PGA) و سرعت طیفی (Sa) بر اساس PSHAR توسط اردیک

شکل 5. جفت تاریخچه های زمانی حرکت زمین MCE

جدول 3. سفتی موثر عناصر ساختاری

جدول 4. مقایسه دوره های رویکرد ای متفاوت مدل سازی

2.3 ارزیابی ویژه سایت در رابطه با خطرات زمین لرزه 

2.4 تحلیل های خطی انعطاف پذیری در برابر زلزله 

2.5 طراحی باد

2.6 دشواری های طراحی 

3. طراحی مبتنی بر عملکرد توسط تحلیل های غیر خطی تاریخچه زمانی

3.1 نقاط کلیدی مدل سازی غیر خطی ارزیابی عملکرد

4. نتیجه گیری

شکل 6. سه حالت اول سازه: (a) اولین حالت؛ (b) دومین حالت و (c) سومین حالت.

شکل 7. فشار انعطاف پذیر خاک زیر شالوده.

شکل 8. مدل تونل باد

شکل 9. مقادیر اوج شتاب به خاطر بار باد.

شکل 10. لحظه های پیچشی بکار رفته در طبقات غیر عادی

شکل 11. (a) جابجایی جانبی در جهت( H1 (x؛ (b) نسبت نوسانات طبقه در جهت( H1 (x؛ (c)جابجایی جانبی در جهت( H1 (y

شکل 12. حداکثر جابجایی و محدوده مرز های دیوار های برشی این نمونه

شکل 13. دیاگرام نیروی برشی دیوار های برشی این نمونه.

شکل 14. دیاگرام نیروهای برشی مربوط به دیوار های برشی نمونه

شکل 14. دیاگرام نیروهای برشی مربوط به دیوار های برشی نمونه

شکل. 15. چرخش آکورد پرتوهای جفت نمونه
ترجمه چکیده
طراحی یک سازه مسکونی و بتنی با 50 طبقه، که قرار بود در استانبول ساخته شود ولی سرمایه گذار ساخت آن را رها کرد، طبق نمونه اولیه ضوابط طراحی سازه های بلند در استانبول به اتمام رسید. ساختمانی که از طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد، که دستورالعمل اجرایی سازه های بلند است، به عنوان رویکرد اصلی بهره گرفته است،. به دلیل وجود زمین لرزههای زیاد در منطقه پیشنهادی و همچنین طرح بسیار غیر عادی طبقات که با ساختارهای سازه های عادی منطبق نیست، بخش اصلی فرآیند طراحی را طرح لرزه ای سازه تشکیل داده است. این ساختمان شامل دو ساختمان مجزاست که در 13 طبقه فوقانی با اسلب های اتصالی قوی به هم وصل می شوند در حالی که طبقات پایینی با اسلب های ضعیف تر به هم متصل می شود. این ساختمان از طریق تحلیل طیف واکنش های انعطاف پذیر بر اساس زلزله مبنای طرح پیاده شده است و عملکرد لرزه ای سازه نیز برای حداکثر زمین لرزه های ثبت شده با تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی از طریق نرم افزار PERFORM-3D بررسی شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

The structural design of a 50-story tall reinforced concrete residential building, which was planned to be constructed in Istanbul and given up afterwards by the investor, has been completed in accordance with the draft version of Seismic Design Code for Tall Buildings in Istanbul that adopts performance-based seismic design as the basic approach as Tall Buildings Initiative Guidelines do. The seismic design of the building has formed the main part of the structural design process due to high seismicity of the proposed location and the extremely irregular floor plan not conforming to usual tall building structures. The building consists of two individual buildings linked through stronger link slabs at top 13 stories whereas relatively weak slabs at lower stories. The building has been designed for design basis earthquake by elastic response spectrum analysis and its seismic performance has been checked for maximum considered earthquake by nonlinear time history analyses carried out using PERFORM-3D.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Structures - Volume 5, February 2016, Pages 112–122
نویسندگان
,