کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
491519 719645 2015 8 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Implementation of an Overall Design of a Flexible Manufacturing System
ترجمه فارسی عنوان
اجرای طرح کلی یک سیستم تولید انعطاف پذیر
کلمات کلیدی
تولید انعطاف پذیر، مدل گلوگاه ، ترتیب کار کارگاه (ایستگاه کاری)، بهره وری، خوشه بندی بر اساس رتبه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1.مقدمه

2- پیشینه تئوری

3- تحلیل و مدلسازی

جدول شماره 1: نرخهای تولید قطعات

جدول شماره 2: پارامترهای فرآیند تولید برای قطعه P.001

جدول شماره 3: تعداد متوسط نقل و انتقال در سلول و سیستم

جدول شماره 4: تشکیل سلولهای تولید بر اساس تشابهات فرآیندی

جدول شماره 5: بارکاری ایستگاهها

جدول شماره 6: نرخهای تولید ایستگاهها

جدول شماره 7: تعداد سرورهای فعال در هر ایستگاه

جدول شماره 8: بهرهوری ایستگاهها

جدول شماره 9: تعداد و توزیع سرورهای موردنیاز در سلولها

جدول شماره 10: مقایسه تعداد سرورهای موردنیاز

شکل شماره 1: ترتیب و جریان کار برای سلول شماره 5

4- نتایج و بحث
ترجمه چکیده
در این پژوهش به منظور محاسبه تعداد بهره وری و ترتیب و توالی موردنیاز یک کارگاه و چیدمان کارخانه به ازای مقادیر تولید معین بخش های مختلف، طرح کلی یک سیستم تولید انعطاف پذیر (FMS) اجرا و پیاده سازی شده است. در محاسبه و تحلیل سیستم از دو روش مدل گلوگاه تحلیلی و فن خوشه بندی بر اساس رتبه بهره گرفته شده است. به منظور ساده سازی تحلیل سیستم و استفاده بهینه از کارگاه ها، برای قطعات مشابه از سلول های تولیدی استفاده شده است. برای تعیین اثربخشی اجرا، نتایج با شرایط تولید سنتی مقایسه گردیده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی

In this study, an implementation of the design of an FMS is performed to calculate necessary number, utilization and sequence of workstations and plant layout for given production quantities of different parts, processing sequence and times. Analytical bottleneck model and rank order clustering techniques are used in the calculation and analysis of the system. Manufacturing cells are constituted for similar parts to simplify the analysis of the system and to efficient use of workstations. Results are compared with the conventional manufacturing conditions to determine the effectiveness of the implementation.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Technology - Volume 19, 2015, Pages 185-192