کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
494802 862808 2015 12 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Implementing Fuzzy Logic and AHP into the EFQM model for performance improvement: A case study
ترجمه فارسی عنوان
پیاده سازی منطق فازی و AHP در قالب مدل EFQM برای بهبود بهره وری: یک مطالعه موردی
کلمات کلیدی
منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، پژوهش در عملیات (OR)، بهبود بهره وری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه ها

1.مقدمه

2. بررسی مطالعات

3. مقدمات

3.1 مدل تعالی EFQM

3.2. منطق فازی

3.3. فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP)

جدول 1 اعداد فازی مثلثی

4. ارزیابی، تعریف و اولویت بندی پروژه های بهبود بر اساس مدل تعالی EFQM

4.1 ارزیابی بهره وری

4.1.1. ارزیابی بهره وری با روش Crisp

4.1.2. ارزیابی بهره وری با روش فازی

شکل 1. لاگ ارزیابی برای شرکت برق منطقه ای یزد

شکل 2. نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های quintet

جدول 3 به نمایش امتیازات پیشنهادی نتایج می پردازد. هر یک از عناصر معیار

4.2. نقاط قوت و نواحی بهبود

شکل 3. محاسبه ی امتیازات معیار-فرعی EFQM توسط روش پیشنهادی

شکل 4. لاگ ارزیابی برای شرکت برق منطقه ای یزد توسط روش پیشنهادی

جدول 4. بازه امتیازت فعلی و هدف سازمان در حوزه توانمندسازها

4.3. اولویت بندی معیار-فرعی برای تعریف پروژه ها جهت بهبود توسط تکنیک AHP و مدل پژوهش در عملیات

4.3.1 کاربرد تکنیک AHP

4.3.2. کاربرد مدل پژوهش در عملیات

4.3.3. اولویت بندی معیار-فرعی

شکل 5. نمودار AHP

جدول 5. اولویت بندی معیار-فرعی

4.4. تعریف پروژه های بهبود

4.5. تعریف برخی طرح های عملیات برای پروژه های بهبود

4.6. بررسی اولویت بندی مجدد معیار-فرعی

5. نتیجه گیری و کارهای آینده

شکل 6. یک طرح عملیات برای پروژه شماره 1
ترجمه چکیده
در محیط کاری بی ثبات و سخت گیر فعلی، مدیران مشتاق هستند که نشان دهند سازمانهایشان عالی هستند. این امر اساسا از طریق بهبود پیوسته بهره وری قابل حصول است. مناسب ترین و کاربردی ترین ابزاری که با ارزیابی سازمان ها نشان می دهند که در کجای مسیر تعالی سازمانی قرار دارند، مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) است. هدف این مطالعه ارائه یک رویکرد یکپارچه جدید بر اساس مدل EFQM با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مدل پژوهش عملیات (OR) برای بهبود سطح تعالی سازمانی با افزایش کیفیت ارزیابی بهره وری سازمانی و تعیین پروژه های با قابلیت بهبود با اولویت بالا است. یک مطالعه موردی در شرکت برق منطقه ای یزد در ایران، به بررسی قابلیت کاربرد رویکرد پیشنهادی می پردازد. بدین طریق که اساسا ارزیابی بهره وری توسط روش Crisp و روش پیشنهادی، روش فازی انجام شده است. سپس نقاط قوت و نواحی بهبود با تعریف امتیاز برای معیارهای فرعی شناسایی شدند. در ادامه معیارهای فرعی برای تعریف پروژه های با قابلیت بهبود با استفاده از تکنیک AHP و مدل پژوهش عملیات اولویت بندی شدند. در نهایت پروژه های با قابلیت بهبود با اولویت بالا مشخص شده و برخی طرح های عملی برای این پروژه ها تعریف شدند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی


• This study introduces a new methodology to practitioners and academics in which fuzzy Logic used, in the performance evaluation using the EFQM excellence model for dealing with imprecision and applying AHP & OR in the priority setting of improvement projects.
• The study proposes a new integrated approach consisting of two main implications.
• First one is the use of Fuzzy Logic for EFQM excellence model not only make easier the procedure of performance assessment but also the total score for the organization performance obtained will be closer to the real score.
• The second is after identifying the strength points and the areas for improvement by defining the scores for sub-criteria, using AHP technique and OR model helps organizational excellence mangers for determining and implementation of performance improvement projects with high priority.
• The results show that Criterion 2 and sub-criteria, 2a, 2b, 2d, are the criterion and sub-criteria having the areas for improvement with higher priority than other criteria and sub-criteria.

In the current volatile and demanding business environment, managers are so eager to demonstrate that their organizations are excellent which can mainly be achieved through continuous performance improvement. The most applicable and suitable tools that by the assessment of organizations shows how successful they are in the organizational excellence path is European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model. This study aims at presenting a new integrated approach based on EFQM model using Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process (AHP) technique and Operations Research (OR) model to improve the organizations’ excellence level by increasing the quality of business performance evaluation and determining of improvement projects with high priority. A case study in Yazd Regional Electricity Co. in Iran is presented to demonstrate the applicability of the proposed approach. In a way that, primarily, performance assessment by crisp method and the proposed method, Fuzzy method, is carried out. Then, strength points and the areas for improvement are identified by defining the scores for sub-criteria. Next, sub-criteria are prioritized to define the improvement projects by using AHP technique and Operations Research model. Finally, improvement projects with high priority are determined and some action plans for improvement projects are defined.

Assessment log for Yazd Regional Electricity Company.Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Soft Computing - Volume 36, November 2015, Pages 165–176
نویسندگان
, , ,