کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4978662 1452893 2017 6 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A validation study comparing self-reported travel diaries and objective data obtained from in-vehicle monitoring devices in older drivers with bilateral cataract
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه ي اعتبارسنجي روزنگارهاي خودگزارشي سفر با داده هاي عيني كسب شده از دستگاه هاي نظارتي درون خودرو براي رانندگان سالخورده ي مبتلا به آب مرواريد دوطرفه
کلمات کلیدی
آب مرواريد / عملكرد رانندگي / اعتبارسنجي / دستگاه هاي نظارتي درون خودرو
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدّمه

2. روش ها

2. 1 طرّاحي تحقيق و داوطلبان

2. 2 جمع آوري داده ها

2. 2. 1 پرسشنامه ها/ابزار

شكل 1. دستگاه نظارتي درون خودرو

2. 2. 2 دستگاه نظارتي درون خودرو

2. 2. 3 روزنگار سفر

2. 3 تحليل آماري

3. نتايج

3. 1 ويژگي هاي جمعيتي

جدول 1.  آمار تشريحي

جدول 2

نتايج ازمون جفتي t براي داده هاي كسب شده از دستگاه هاي نظارتي درون خودرو و روزنگارهاي سفر خودگزارشي در طول يك دوره ي يك هفته اي.

3. 2 دستگاه هاي نظارتي درون خودرو و روزنگارهاي خودگزارشي سفر

3. 2. 1 رانندگي درمجموع

3. 2. 2 رانندگي در آخر هفته

3. 2. 3 رانندگي در ساعات اوج شلوغي

3. 2. 4 رانندگي در شب

4. توضيحات

 
ترجمه چکیده
پيش زمينه: پيشرفت هاي فنّاوري بررسي رانندگي در جهان واقعي را با استفاده از داده هاي طبيعي جمع آوري شده بوسيله ي دستگاه هاي نظارتي درون خودرو ممكن ساخته است. اين دستگاه ها بر ضعف هاي روش هاي خودگزارشي غلبه مي كنند و مي توانند ديدگاه هايي جامع درباره ي چگونگي رانندگي و عادات و اعمال راننده هاي مسن در اختيار ما قرار دهند. هدف: هدف اين تحقيق مقايسه ي تجربه ي رانندگي و عادات و اعمال رانندگان بصورت خودگزارشي در يادداشت هاي روزانه با داده هاي عيني جمع آوري شده از طريق دستگاه هاي نظارتي درون خودرو براي رانندگان مسن مبتلا به آب-مرواريد دوطرفه است. روش ها: تحقيقي مقطعي انجام گرفت. 47 داوطلب 58 تا 89 ساله (ميانگين=74.1 و انحراف معيار=7.73) از سه كلينيك چشم پزشكي در مقطعي يك ساله انتخاب شدند. جمع آوري داده ها شامل يك آزمون شناختي، يك پرسشنامه ي محقّق ساخته، يك روزنگار سفر و يك دستگاه نظارت و رديابي درون خودرو مي شد. الگوها و تجربه ي رانندگي شركت كنندگان به مدّت يك هفته بوسيله ي دستگاه هاي نظارتي درون خودرو ثبت شد. رانندگان همچنين پس از هر مرتبه رانندگي يك خودروي موتوري، روزنگار سفر خود را كامل مي كردند. آزمون هاي جفتي t براي بررسي تفاوت ها/شباهت هاي ميان دو ابزار تحقيق، تحت شرايط متفاوت رانندگي، به كار گرفته شد. نتايج: داده هاي بدست آمده از روزنگارهاي رانندگان سالخورده، برآوردي بطرز قابل ملاحظه پايين از تعداد كلّ سفرها (>p0.001)، سفرهاي آخر هفته (=p0.002)و سفرهاي درون بازه ي زماني ساعات اوج شلوغي (=p0.004) داشتند. اين روزنگارها همچنين براوردي بسيار بالاتر از واقع درباره ي طول مدّت زمان كلّي رانندگي (>p0.001) و طول مدّت زمان رانندگي در آخر هفته ها (=p0.003)در مقايسه با داده هاي كسب شده از تجهيزات نظارتي درون-خودرو داشتند. تفاوت هاي قابل ملاحظه اي ميان ابزار در براورد كيلومتر مسافت هاي طي شده در شرايط رانندگي مختلف وجود نداشت. نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان دادند كه اتّكاي منحصر به روزنگارهاي رانندگي خودگزارشي براي سنجش پيامدهاي رانندگي نمي تواند دقيق باشد، بويژه در تخمين تعداد سفرهاي انجام گرفته و مدّت زمان آن ها. مزيّت هاي قابل ملاحظه ي استفاده از دستگاه هاي تظارتي درون خودرو نسبت به روزنگارها براي نظارت بر عادات رانندگي سالخوردگان جامعه، كاملاً روشن است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بهداشت و امنیت شیمی
چکیده انگلیسی
The results of this study found that relying solely on self-reported travel diaries to assess driving outcomes may not be accurate, particularly for estimates of the number of trips made and duration of trips. The clear advantages of using in-vehicle monitoring devices over travel diaries to monitor driving habits and exposure among an older population are evident.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Accident Analysis & Prevention - Volume 106, September 2017, Pages 492-497
نویسندگان
, , , , , ,