کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5108739 1482655 2017 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generational perspective on consumer behavior: China's potential outbound tourist market
ترجمه فارسی عنوان
دیدگاه نسلی درباره رفتار مصرف کننده: بازار گردشگری برون مرزی بالقوه چین
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. مرور منابع موجود 
2.1 تئوری یا نظریه نسل
2.2 آنالیز نسلی در صنعت گردشگری
2.3 مدل رفتار مصرف کننده در صنعت گردشگری
2.4 نسل های چینی 
2.5 فرضیات 
3. داده ها و روش ها 
3.1 جمع آوری داده 
3.2 روش ارزیابی 
3.3 آنالیز داده 
4. نتایج
4.1 ویژگی های نمونه 
4.2 ارزیابی فرضیات 
4.2.1 انگیزه سفر نسل ها 
4.2.2 اولویت منبع اطلاعاتی  نسل ها H2
شکل 1. نقشه ادراکی در سه بُعد، که نشان دهنده نتایج تحلیل تناظر پنج نسل و 19 انگیزه است. 
4.2.3 انتخاب مقصد آینده توسط نسل ها H3
4.2.4 اولویت های سفر نسل ها
4.2.5 معیارهای ارزیابی مقصد توسط نسل های مختلف H5 
شکل 2. نقشه ادراکی در دو بُعد که نشان دهنده تحلیل تناظر هر پنج نسل و پنج منبع اطلاعاتی است. 
شکل 3. نقشه ادراکی در سه بُعد که نشان دهنده تحلیل تناظر هر پنج نسل و 14 مقصد تفریحی است. 
5. بازاریابی و مفاهیم نظریه 
5.1 مفاهیم بازاریابی
شکل 4. نقشه ادراکی در سه بُعد که نشان دهنده نتایج تحلیل تناظر هر پنج نسل و 27 فعالیت مختلف سفری است. 
شکل 5. نقشه ادراکی در سه بُعد که نشان دهنده نتایج مربوط به تحلیل تناظر هر پنج نسل و 19 معیار ارزیابی مقصد است. 
5.2 مفاهیم تئوری
6. محدودیت ها و تحقیقات آینده 
ترجمه چکیده
این مطالعه نمایانگر یک تلاش پیشگام برای بررسی رفتارهای گردشگر (انگیزه ها، منابع اطلاعاتی، انتخاب مقصد، اولویت های فعالیت مسافرتی و معیارهای ارزیابی مقصد) در بازار برون مرزی بالقوه چین از یک دیدگاه نسلی می باشد. ما با هدف گیری کل چین، یک نمونه 4047 نفری از پاسخ دهنده ها را که 5 نسل را پوشش می دادند به کار گرفتیم: نسل اشتراک گرای شرکتی ، نسل گم شده ، نسل اصلاحات و باز ، نسل تک فرزند ، و نسل کلی نگر ؛ و آزمایشات مربع کای، ANOVA و تحلیل تناظر را انجام دادیم. نتایج، نمایانگر تفاوت و شباهت معنی دار در رفتارهای گردشگر دربین نسل های مختلف هستند. این مطالعه از طریق بررسی تجربی، نظریه نسل را از یک دیدگاه کشور شرقی تایید کرده و بسط می دهد و اطلاعات مفیدی برای محققان و دست اندرکاران فراهم می کند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری گردشگری، اوقات فراغت و مدیریت هتلداری
چکیده انگلیسی
This study represents a pioneering attempt to explore tourist consumer behaviors (motivations, information sources, destination choices, travel activity preferences and destination evaluation criteria) in China's potential outbound market from a generational perspective. Targeting all of China, we recruited a sample of 4047 respondents covering five generations: the Firm Communist Generation (FCG), the Lost Generation (LG), the Reform and Opening-up Generation (ROG), the Only-child Generation (OG), and the Globalist Generation (GG) to perform Chi-square, ANOVA tests and Correspondence Analysis. The results demonstrate significant differences and some similarities in tourist behaviors among generations. Through empirical investigation, this study supports and expands generation theory from an Eastern country perspective, and provides useful information for researchers and practitioners.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tourism Management Perspectives - Volume 24, October 2017, Pages 7-15
نویسندگان
, ,