کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5126075 1488324 2016 10 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
TQM Soft Practices and Job Satisfaction; Mediating Role of Relational Psychological Contract
ترجمه فارسی عنوان
شیوه های نرم TQM و رضایت شغلی؛ نقش میانجی در قرارداد روانی رابطه ای
کلمات کلیدی
رضايت شغلي؛ شیوه های نرم TQM؛ قرارداد روانی رابطه ای؛ پاکستان
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژگان

1.مقدمه:

2. بررسی متون و توسعه فرضیه ها:

1.2 رضایت شغلی:

2.2 شیوه های TQM:

3.2. قرارداد روانی رابطه ای:

3. چارچوب مفهومی:

4. روش شناسی:

1.4 زمینه و نمونه

2.4 اندازه گیری ساخت:

3.4. رگرسیون خرده مقیاس جزئی:

5. تجزیه و تحلیل و نتایج

1.5 قابلیت اطمینان و اعتبار مدل:

جدول I، مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان و اعتبار (بازتابنده)

جدول 2، استحکام این مدل با استفاده از آمار همبستگی تایید می شود (VIF) که معنی دار است (5).

جدول III، اعتبار تشخیصی 

2.5. تایید فرضیه ها:

جدول چهارم، رابطه مستقیم

جدول V، نقش واسطه قرارداد روانی رابطه ای؛

6. نتیجه گیری، محدودیت ها، و توصیه ها:
ترجمه چکیده
در این تحقیق اثر مستقیم و غیرمستقیم شیوه های نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت شغلی در زمینه صنعت بانکی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. قرارداد روانشناختی رابطه ای (RPC) تعدیل روابط بین شیوه های نرم TQM و رضایت شغلی را به عهده دارد. پرسشنامه طراحی و به 400 نفر از کادرهای مختلف مدیریت توزیع شده بود. میزان پاسخ مفید 74٪ (236 کارمند) بود. داده ها با استفاده از روش SEM-PLS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته های اصلی عبارتند از: (1) سه روش نرم TQM (کار تیمی، پاداش و تشخیص و آموزش و پرورش) تاثیر مستقیمی و غیرمستقیم بر رضایت شغلی دارند. فرهنگ سازمان (OC) تاثیر مستقیمی بر رضایت شغلی ندارد. با این حال، RPC به طور قابل توجهی تاثیر غیرمستقیم OC در رضایت شغلی را تعدیل می کند. این یکی از مقالاتی است که چهار ساختار بیرونی و یک واسطه را به یک چارچوب واحد برای بررسی اثرات آن بر رضایت شغلی کارکنان در زمینه صنعت بانکی پاکستان با موفقیت ادغام کرده است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی

The present study examines the direct and indirect effect of total quality management (TQM) soft practices on job satisfaction within the context of Pakistan banking industry. Relational psychological contract (RPC) mediates the relationship between TQM soft practices and job satisfaction. A questionnaire was designed and distributed to 400 employees of different management cadres. The useful response rate was 74% (236 employees). The data were analyzed through SEM-PLS technique. The main findings are: (1) Three TQM soft practices (Teamwork, Rewards & Recognition and Education & Training) have direct and indirect significant effect on job satisfaction. Organization culture (OC) does not have a direct effect on job satisfaction; however, RPC significantly mediates the indirect effect of OC on job satisfaction. This is one of the few papers that have successfully integrated the four exogenous constructs and one mediator into a single framework to investigate their effects on employees' job satisfaction in the context of Pakistan banking industry.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 235, 24 November 2016, Pages 453-462
نویسندگان
, , ,