کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6758495 511527 2013 7 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Enhancement of signal amplitude of surface wave EMATs based on 3-D simulation analysis and orthogonal test method
ترجمه فارسی عنوان
افزایش دامنه سیگنال موج سطحی EMATها براساس تحلیل شبیه‌سازی 3 بعدی و روش آزمون متعامد
کلمات کلیدی
3 الکترومغناطیسی مبدل صوتی -      امواج سطحی -     تجزیه و تحلیل شبیه سازیسه بعدی -      طراحی بهینه -      روش آزمون متعامد
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدوا‌ژه‌ها
1. مقدمه
2. تحلیل شبیه‌سازی 3 بعدی
شکل 1. فرایند جاری موج سطحی EMAT بر سطح آلومینیومی.
شکل 2. مدل فیزیکی سه بعدی موج سطحی EMAT. (a) کل مدل و (b) مدل کویل و صفحه.
شکل 3. توزیع مولفه‌های  و  در جهت‌های x, y و z در صفحه آلومینیومی. (a) توزیع ، (b) توزیع ، (c) توزیع ، (d) توزیع ، (e) توزیع  و (f) توزیع
شکل 4. توزیع موج‌های سطحی تهییج شده توسط نیروی لورنتز با توجه به میدان مغناطیسی ایستا.
شکل 5. توزیع موج‌های سطحی تهییج شده توسط نیروی لورنتز مربوط به میدان مغناطیسی پویا.
3. طرح بهینه EMATها
شکل 6. تغییر دامنه موج سطحی در راستای محور پرتو صوتی.
جدول 1ـ  بازه تغییر پارامترهای EMAT
جدول 2 ـ آزمون آرایه متعامد برای موج سطحی EMATها.
شکل 7. پارامترهای هندسی EMAT.
جدول 3ـ  تحلیل نتیجه آزمون متعامد.
شکل 8. تاثیر تغییر پارامترهای طراحی EMAT بر دامنه موج‌های سطحی مربوط به
4. بحث
شکل 9. عنصر خط AB بر سطح صفحه آلومینیومی تحت EMAT
شکل 10.  و از EMAT بهینه شده در راستای عنصر خط AB. (a) نیروی لورنتز و (b) میدان مغناطیسی ایستا.
شکل 11. تاثیرگذاری پارامترهای EMAT بر دامنه سیگنال ماوراء صوت مربوط به .
شکل 12. مقایسه سیگنال‌های موج سطحی بین EMATهای اصلی و بهینه شده. (a) EMAT اصلی و (b) EMAT بهینه شده.
جدول 4ـ مقایسه دامنه سیگنال بین EMATهای اصلی و بهینه.
5. آزمایش‌ها
6. نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
دامنه سیگنال ماوراء صوت تولیدی توسط مبدل‌های صوتی الکترومغناطیسی (EMATs) معمولاً در هنگام مقایسه با سیگنال‌های تولیدی توسط مبدل‌های متصل کمتر هستند، این مطلب کاربرد EMATها را در حوزه‌های ارزیابی غیرویرانگر و آزمون غیرویرانگر محدود می‌کند. فرایند ارسال EMAT موج‌ سطحی، براساس مدل 3 بعدی، با هدف افزایش دامنه موج‌های ماوراء صوت تولیدی توسط EMAT، مطالعه شده است. با استفاده از روش آزمون متعامد تاثیر پارامترهای مختلف و در حال تغییر EMAT بر موج‌ سطحی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد بعد از بهینه‌سازی، دامنه سیگنال EMAT تا 25.2% افزایش یافته است. © 2013 شرکت مسئولیت محدود الزویر. تمام حقوق محفوظ است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
The amplitude of an ultrasonic signal generated by electromagnetic acoustic transducers (EMATs) is typically low when compared to those generated by contacting transducers, which restricts the application of EMATs in the fields of nondestructive testing and nondestructive evaluation. The transmission process of a surface wave EMAT is studied, based on a previously established 3-D model, with the aim of enhancing the amplitude of ultrasonic waves generated by the EMAT. The effect of changing various EMAT parameters on the surface wave is investigated, by utilizing the orthogonal test method. Results indicate that after optimization, the signal amplitude of the EMAT has increased by 25.2%.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: NDT & E International - Volume 59, October 2013, Pages 11–17
نویسندگان
, , , ,