کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7422023 1482635 2015 10 صفحه PDF 30 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy
ترجمه فارسی عنوان
توزیع درآمد و جهانگردی: شواهد به دست آمده از یک اقتصاد منطقه‌ای توسعه یافته
کلمات کلیدی
توزیع درآمد - تجزیه چند برابر SAM - مصرف گردشگری
فهرست مطالب مقاله
مشخصات
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
شکل 1. تکامل اقامت‌های شبانه‌ی گالیسیان (1999-2010) (سال 1999 = 100). منبع: جزئیات از داده‌های مطالعاتی Spanish Hotel Occupation. سال مقدس Ano Xacobeo
جدول 1. الگوهای مصرف دو پرونده‌ی سال 2008
2.مباحث مرتبط
3.مشخصه‌ی مدل
3.1.مشخصه‌ی کلی مدل SAM
3.2.تجزیه‌ی ضرب‌کننده‌های SAM
شکل 2. مروری بر تجزیه‌ی ضرب‌کننده‌ی SAM
جدول 2. بخش‌هایی که در SAMGAL-08 درنظر گرفته می‌شوند.
3.3.Galician SAM 2008
3.3.1.بخش‌های تولیدی
3.3.2.معیارهای تولیدی
3.3.3.بخش های سازمانی
جدول 3. معیارهای تولیدی که در SAMGAL-08 درنظر گرفته شدند.
جدول 4. خانوارها و نوع درآمد درنظر گرفته شدند.
3.3.4.گزارش تولید
3.3.5.گزارش فاکتورها
3.3.6.حسابداری سازمانی
3.3.7.گزارش‌های سازمانی دیگر
3.3.8.گزارش پس انداز – سرمایه
3.3.9.گزارش‌های توریسم و خارجی
جدول 5. بردار تقاضای نهایی مصرف توریسم برای گالیسیا 2008
4.نتایج شبیه‌سازی
4.1.مشارکت اقتصادی
جدول 6. مشارکت اقتصادی مصرف توریسم در گالیسیا 2008
4.2.آثار توزیعی
4.2.1.بخش‌های صنعتی
جدول 7. نتایج بخش‌های صنعتی به همراه تجزیه‌ی ضرب‌کننده‌ی افزایشی
4.2.2.عوامل سازمانی
5.نتایج اصلی
جدول 8. نتایج عوامل سازمانی تجزیه‌شده به درصد بر تأثیر کلی آن‌ها
ترجمه چکیده
روش‌هایی که براساس آن مصرف توریسم بر توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد شامل سه کانال هستند: تغییرات قیمت‌ها، درآمد خانوارها و سودهای دولتی. در این مقاله تحلیل خود را از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) از گالیسیا برای سال 2008 بر دو کانال آخر متمرکز می‌سازیم. این SAM که با یک طرح ویژه برای ارزیابی سیاست‌های توریسم همراه است، برای مجموعه‌ی وسیعی از خانوارها (هشت نوع مختلف که براساس سطح درآمد تفکیک می‌شوند) دو حکومت (منطقه‌ای و مرکزی)، چهار نوع مالیات، چهار حقوق‌بگیر ( که براساس مهارت آموزشی طبقه‌بندی می شوند) و 29 بخش از آمار دیگر داده‌ها را ترکیب می‌کند. علاوه بر این با هدف اثرات توزیعی، تجزیه‌های ضرب‌کننده‌ی SAM ضربی و جمعی ارائه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که آثار مثبت بر گروه‌های کوچک معنادار هستند. با این حال، خانوارهای پردرآمد بیشتر از خانواده‌های کم درآمد سود می‌برند که در افزایش اندک نابرابری درآمد در یک منطقه دخالت دارند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
The ways in which tourism consumption affects income distribution involves three channels: changes in prices, earnings of households and government revenues. In this paper, we focus our analysis on the latter two channels through a social accounting matrix (SAM) model of Galicia for the year 2008. This SAM, which is elaborated with a special design for the evaluation of tourism policies, incorporates data for a wide variety of households (eight different types disaggregated by level of income), two governments (regional and central), four types of taxes, four wage earners (classified by education skill) and 29 sectors, among other figures. Furthermore, with the purpose of going deeper into the distributive effects, the traditional multiplicative and additive SAM multiplier decompositions are presented. Results show that the positive effects on all income groups are significant. However, high-income households benefit more than low income ones, contributing to a slight increase in income inequality within the region.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tourism Management - Volume 48, June 2015, Pages 11–20
نویسندگان
, ,