کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
826277 907914 2014 8 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk assessment of desert pollution on composite high voltage insulators
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی ریسک آلودگی بیابان روی مقره های کامپوزیت فشار قوی
کلمات کلیدی
مقره های کامپوزیتی، آلودگی بیابان، خطوط توان، جریان نشتی مقره
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

روش

مدل محاسباتی مقره

شکل 1 الف: اندازه ی مقره و رویه مطابق بر دستورالعمل ABB

جدول 1. ابعاد مقره ی کامپوزیت

شکل 1 ب: مقره ی مدل 3-D Unigraphics

شکل 1ج: مقطع نمونه ی مقره ی کامپوزیتی

نتایج و بحث

اثر ضخامت لایه ی آلودگی

جدول 2. رسانایی تخمین لایه ی ماسه مرطوب ته نشین شده

شکل 2 الف) چگالی جریان نشتی نزدیک 1 میلی متر لایه ی آلوده شده با رسانائی  

شکل 2ب: چگالی جریان نشتی لایه ی 1 میلی متری با رسانایی های مختلف

شکل 2ج: چگالی جریان نشتی لایه ی 1.5 میلی متری با رسانایی های مختلف

شکل 2د: چگالی جریان نشتی لایه ی 2 میلی متری با رسانایی های مختلف

جدول 3. جریان نشتی بر حسب mA برای ضخامت لایه و رسانایی مختلف

شکل 3 الف: وابستگی جریان نشتی به رسانائی با اندازه ی دانه ی ماسه بصورت پارامتر

شکل 3 ب: وابستگی جریان نشتی به رسانائی با اندازه ی دانه ی ماسه بصورت پارامتر

شکل 3 ج: رابطه ی رسانائی به اندازه ی دانه ی ماسه ای با جریان نشتی بصورت پارامتر

شکل 4 الف) توزیع فراوانی ESC در ماسه ی صحرای سینا

شکل 4ب) تابع چگالی احتمال رسانایی در ماسه ی صحرای سینا

شکل 4ج) تابع چگالی احتمال اندازه ی دانه ی ماسه در کل صحرای سینا

استخراج توزیع احتمال جریان نشتی

شکل 5. محاسبات مقادیر آماری جریان نشتی توسط روش مونت کارلو

شکل 6الف) تابع چگالی احتمال جریان نشتی

محاسبات شکست ریسک

نتیجه گیری ها

شکل 6ب) تخمین ریسک خرابی مقره
ترجمه چکیده
خطوط انتقالی که در بیابان قرار دارند تحت شرایط آب و هوایی بیابان هستند که یکی از ویژگی های آن طوفان شن است. با تجمع ماسه و همچنین رطوبت ناشی از باران، رطوبت محیطی و شبنم، لایه ی رسانایی شکل می گیرد و جریان نشتی بوجود آمده ممکن است به تخلیه ی سطحی منجر شود. این امر ممکن است عمر مقره را کوتاه کند یا باعث ایجاد قوس شود و بدین ترتیب برق قطع شود. خطوط برقی که بصورت راهبردی در صحرای سینای مصر ایجاد شده اند معمولا در معرض چنین خطری قرار دارند که طوفان های شن بخصوص در بهار معمولا در آن جا وجود دارند. با توجه به هزینه ی بالای عملیات تمیز کردن مقره ها، مقره های کامپوزیتی (سیلیکون لاستیک) گزینه ای برای جایگزینی مقره های سرامیکی در خطوط انتقال در صحرای سینا هستند. این مقاله عبور جریان نشتی از مقره های کامپوزیتی با آلودگی ماسه ای و در نتیجه ارزیابی ریسک خرابی مقره ها را بررسی می کند. این تحقیق از داده های واقعی گردآوری و گزارش شده در تحقیق قبلی در مورد سینا بهره می برد که عمدتا شامل اندازه ی سنگ های ماسه ی آلوده کننده و همچنین محتوای نمکی (شوری) آن هاست. این مقاله همچنین از مقره ی کامپوزیتی ساخته شده توسط ABB به عنوان مطالعه ی موردی استفاده می کند. روش المان محدود سه بعدی برای شبیه سازی مقره و توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل و همچنین عبور جریان نشتی منتجه روی سطح آلوده شده ی آن استفاده می شود. از روشی جدید برای استخراج ویژگی های احتمالاتی جریان نشتی مقره استفاده می شود که در نتیجه ارزیابی ریسک خرابی مقره نیز انجام می شود. انتظار داریم که این تحقیق در به ارزیابی اسیس و در نتیجه توجیه استفاده از این نوع مقره ها در صحرای سینا و سایر نواحی با این شرایط مشابه کمک کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی

Transmission lines located in the desert are subjected to desert climate, one of whose features is sandstorms. With long accumulation of sand and with the advent of moisture from rain, ambient humidity and dew, a conductive layer forms and the subsequent leakage current may lead to surface discharge, which may shorten the insulator life or lead to flashover thus interrupting the power supply. Strategically erected power lines in the Egyptian Sinai desert are typically subject to such a risk, where sandstorms are known to be common especially in the spring. In view of the very high cost of insulator cleaning operation, composite (silicon rubber) insulators are nominated to replace ceramic insulators on transmission lines in Sinai. This paper examines the flow of leakage current on sand-polluted composite insulators, which in turn enables a risk assessment of insulator failure. The study uses realistic data compiled and reported in an earlier research project about Sinai, which primarily included grain sizes of polluting sand as well as their salinity content. The paper also uses as a case study an ABB-designed composite insulator. A three-dimensional finite element technique is used to simulate the insulator and seek the potential and electric field distribution as well as the resulting leakage current flow on its polluted surface. A novel method is used to derive the probabilistic features of the insulator’s leakage current, which in turn enables a risk assessment of insulator failure. This study is expected to help in critically assessing – and thus justifying – the use of this type of insulators in Sinai and similar critical areas.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Advanced Research - Volume 5, Issue 5, September 2014, Pages 569–576
نویسندگان
, ,