کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
886775 1471811 2015 8 صفحه PDF 12 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Perceived organizational career management and career adaptability as predictors of success and turnover intention among Chinese employees
ترجمه فارسی عنوان
مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی به عنوان مولفه های موثر بر موفقیت و نیت ترک در میان کارمندان چینی
کلمات کلیدی
مدیریت حرفه ای سازمانی درک شده، سازگاری شغلی، موفقیت شغلی، گردش در قبال
فهرست مطالب مقاله
چکیده:

واژگان کلیدی:

1.مقدمه 

1.1 مدیریت شغلی سازمانی، موفقیت شغلی و نیت ترک

1.2 نقش سازگاری شغلی

شکل 1. مدل میانجی تعدیل شده پیشنهادی

2. روش

2.1 روش و شرکت کنندگان

2.2 ابزارها

3. نتایج

3.1 آمار توصیفی و همبستگی

جدول 1. آمار توصیفی، ضرایب اطمینان و همبستگی های درونی میان متغیرها

جدول 2. رگرسیون سلسله مراتبی، حقوق و رضایت شغلی بعنوان مولفه های پیش بینی کننده

جدول 3. رگرسیون سلسله مراتبی، نیت ترک بعنوان خروجی ها

3.2 مدیریت شغلی سازمانی ادراک شده، سازگاری شغلی و موفقیت شغلی

3.3. بررسی تاثیر میانجیِ رضایت شغلی

3.4. بررسی مدل میانجی تعدیل شده

جدول 4. تاثیرات تعدیل و میانجی تعدیل شده برای سازگاری شغلی

شکل 2. تعامل میان مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی روی رضایت شغلی. مدیریت شغلی سازمانی کم و سازگاری شغلی کم بعنوان انحراف استاندارد زیر میانگین تعریف می شوند. مدیریت شغلی سازمانی بالا و سازگاری شغلی بالا بعنوان انحراف استاندارد بالای میانگین تعریف می شوند. اعداد بیشتر نشان دهنده رضایت شغلی بیشتر هستند.

4. بحث

4.1 پیامدهای نظری

4.2 محدودیت ها و جهت های آینده

 
ترجمه چکیده
بر اساس نظریه های ساخت شغلی و تبادل اجتماعی، تحقیق کنونی به بررسی اثرات مشترک و تعاملی ادراک مدیریت شغلی سازمانی و سازگاری شغلی با شاخص های موفقیت شغلی (به عنوان مثال، حقوق و رضایت شغلی) و نگرش های کاری (یعنی نیت ترک) در بین 654 کارمند چینی می پردازد. نتایج نشان دادند که سازگاری شغلی نقش مهمی در پیش بینی حقوق پس از کنترل برای اثرات متغیرهای جمعیت شناختی و مدیریت شغلی سازمانی درک شده ایفا می کند. همچنین مشخص شد که هر دو مدیریت شغلی سازمانی ادراک شده و سازگاری شغلی بصورت منفی با نیت ترک مرتبط هستند. نتایج همچنین نشان دادند که سازگاری شغلی، روابط بین مدیریت شغلی سازمانی درک شده و رضایت شغلی را تعدیل می کند به طوری که این رابطه مثبت در میان کارکنانی با سطح بالاتری از سازگاری شغلی قوی تر است. در حمایت از مدل واسطه تعدیل شده، برای کارکنانی با سطح بالاتری از سازگاری شغلی، اثر غیر مستقیم مدیریت شغلی درک شده بر روی نیست ترک از طریق رضایت شغلی قوی تر است. این یافته ها نتایج مهمی در مورد موفقیت شغلی و نیت ترک دارند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری بازاریابی و مدیریت بازار
چکیده انگلیسی


• We tested the unique role of career adaptability in predicting career success.
• Career adaptability predicted salary, career satisfaction and turnover intention.
• Career adaptability strengthened the effects of organizational career management.

Based on the theories of career construction and of social exchange, the current research examined the joint and interactive effects of perceived organizational career management and career adaptability on indicators of career success (i.e., salary and career satisfaction) and work attitudes (i.e., turnover intention) among 654 Chinese employees. The results showed that career adaptability played a unique role in predicting salary after controlling for the effects of demographic variables and perceived organizational career management. It was also found that both perceived organizational career management and career adaptability correlated negatively with turnover intention, with these relationships mediated by career satisfaction. The results further showed that career adaptability moderated the relationship between perceived organizational career management and career satisfaction such that this positive relationship was stronger among employees with a higher level of career adaptability. In support of the hypothesized moderated mediation model, for employees with a higher level of career adaptability, the indirect effect of perceived career management on turnover intention through career satisfaction was stronger. These findings carry implications for research on career success and turnover intention.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Vocational Behavior - Volume 88, June 2015, Pages 230–237
نویسندگان
, , , , ,