کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
981133 1480377 2015 10 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland
ترجمه فارسی عنوان
اثر نوسان نرخ ارز بر جریان گردشگری در ایسلند
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1. مقدمه
2. بررسی ادبیات
3. مدل
4. داده ها، برآورد روش و نتایج
جدول 1. نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون (P-P) 
5. نتایج
شکل 1. تست ثبات پویا 
جدول 2: آزمون مرزهای والد و تاثیر بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری
6. نتیجه گیری
پیوست: نتایج رگرسیون ARDL (متغیر وابسته ΔXt)
ترجمه چکیده
این مقاله به بررسی اثر نرخ ارز نوسانات (ERV) در ایسلند، بر ورود گردشگران در دوره سه ماهه اول سال 1990 تا سه ماهه چهارم سال 2014 می پردازد. برخی از محققان ادعا کرده اند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران می شود. پژوهشگران تجربی اغلب از انحراف معیار میانگین متحرک لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسانات نرخ ارز استفاده می کنند. در این مطالعه، معیار جدیدی برای ارزیابی این نوسانات ارائه شده است. روش تجربی مورد استفاده بر نظریه هم انباشتگی، مدت اصلاح خطای معیارهای نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل سازی وقفه خودرگرسیو توزیع شده (ARDL) برای هم انباشتگی متکی است. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد این نوسانات بر ورود گردشگران به ایسلند تأثیر منفی دارد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
This paper examines the effect of Exchange Rate Volatility (ERV) for Iceland, on tourist arrivals exports during the period of first quarter of 1990 to fourth quarter of 2014. It is claimed by some researchers that exchange rate volatility causes a reduction on tourist arrivals. Empirical researchers often utilize the standard deviation of the moving average of the logarithm of the exchange rate as a measure of exchange rate fluctuation. In this study, a new measure for measuring volatility is proposed. The empirical methodology used relies upon the theory of cointegration, error correction representation of the exchange rate volatility measures using the Autoregressive Distributed Lags (ARDL) modeling to cointegration. Overall, our findings suggest that there is a negative effect of volatility to tourists’ arrivals for Iceland.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 24, 2015, Pages 25–34