آشنایی با موضوع علم عصب شناسی

علم عصب شناسی دانش مطالعهٔ سامانه عصبی است. به طور سنتی دانش عصب شناسی یکی از شاخه‌های پزشکی و زیست‌شناسی می‌باشد. به هر رو این دانش اکنون یک دانش میان رشته‌ای است و در واقع با دیگر رشته‌های دانش مانند شیمی، رایانه، مهندسی، زبان‌شناسی، ریاضی؛ پزشکی، روان‌شناسی، فیزیک و فلسفه همکاری دارد. علم عصب شناسی کوششی برای شناخت و درک دستگاه عصبی، شامل مغز، نخاع و سلول‌های حسی یا نرون‌ها در سراسر بدن است. این دانش، میدان کمابیش نوینی است که به رشد، ساختار، شیمی، عملکرد و آسیب‌شناسی دستگاه عصبی می‌پردازد.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه علم عصب شناسی نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

علوم اعصاب رفتاری

41 نشریه - 157,699 مقاله
شاخه ای از روانشناسی است که با استفاده از پایه های دانش زیست شناسی و فیزیولوژی به بررسی رفتار انسانها و جانوران می پردازد . در واقع عصب شناسی رفتار کاربرد دانش فیزیولوژی (به ویژه عصب شناسی) برای بررسی فیزیولوژیکی، ژنتیک، و مکانیسم های رشد رفتار انسا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

روانپزشکی بیولوژیکی

21 نشریه - 88,920 مقاله
روانپزشکی بیولوژیکی یک رویکرد به روانپزشکی است که هدفش درک اختلالات روانی از لحاظ عملکرد بیولوژیکی سیستم عصبی است. این رویکرد بین رشته ای در رویکرد خود است و بر روی علومی مانند علوم اعصاب، روانشناسی، بیوشیمی، ژنتیک، اپیزیونیک و فیزیولوژی برای بررسی پ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم اعصاب سلولی و مولکولی

24 نشریه - 102,029 مقاله
تحقیقات در علوم اعصاب سلولی و مولکولی با تلاش برای درک مغز در بنیادی ترین سطح آن با مطالعه مکانیسم هایی، ساخت و نگهداری مدارهای سلولی و مولکولی را کنترل می کند. کار در این زمینه یک دریچه جدیدی به نحوه ایجاد و مهاجرت نورون ها و ایجاد ارتباطات سیناپسی ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم اعصاب شناختی

34 نشریه - 94,726 مقاله
علم اعصاب شناختی بر روی فرایندهای شناختی تمرکز می‌نماید و به شدت به روش‌ها و یافته‌های نوروسانس وابسته می‌باشد .نوروساینس شاخه‌ای است از فیزیولوژی که با مغز و دستگاه عصبی سروکار دارد. نوروساینس شناختی می‌خواهد بداند که فعالیت‌های ذهن چگونه در مغز اج...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم اعصاب تکاملی

18 نشریه - 73,893 مقاله
تمرکز اصلی برنامه علوم اعصاب تکاملی، این است که تا حد امکان تاثیرات اختلالاتی را که بر سیستم عصبی مرکزی و محیطی در حال توسعه ایجاد می شود، به حداقل برساند: بررسی مکانیسم آسیب و ترمیم؛ بهبود تشخیص و پیش آگهی؛ ارزیابی استراتژی های درمانی و بهینه سازی ن...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

سیستم های درون ریز و اتونومیک

10 نشریه - 18,216 مقاله
سیستم غدد درون ریز متکی بر هورمون ها برای پاسخ دادن به سلول های هدف است. این هورمون ها در غدد اختصاصی در فاصله ای از هدف قرار می گیرند و از طریق جریان خون یا مایع بین سلولی عبور می کنند. پس از رسیدن به هدف، هورمون ها می توانند پاسخ سلولی را در یک سطح...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

عصب شناسی

57 نشریه - 213,499 مقاله
عصب شناسی دانش مطالعه ساختار، کارکرد و بیماریهای دستگاه عصبی جانداران است. موضوع عصب‌شناسی بررسی دستگاه عصبی جانداران در سطوح گوناگون از سلولی و مولکولی تا آناتومی، علوم رفتاری، و آسیب‌شناسی پزشکی است. پرسش هایی مانند، مغز چگونه کار میکند؟ مغز چیست...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم اعصاب (عمومی)

37 نشریه - 265,789 مقاله
دانش مطالعهٔ سامانه عصبی است. به طور سنتی دانش عصب شناسی یکی از شاخه‌های پزشکی و زیست‌شناسی می‌باشد. به هر رو این دانش اکنون یک دانش میان رشته‌ای است و در واقع با دیگر رشته‌های دانش مانند شیمی، رایانه، مهندسی، زبان‌شناسی، ریاضی؛ پزشکی، روان‌شناسی، فی...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

سیستم های حسی

10 نشریه - 43,379 مقاله
بخشی از دستگاه عصبی است و مسئولیت آن ارزیابی اطلاعات حسی می باشد. اجزاء دستگاه حسی عبارتند از: گیرنده های حسی، مسیرهای عصبی و بخشی از مغز که مربوط به قوه ادراک و احساس می باشد. دستگاه حسی، حس هایی نظیر بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی را تشخیص م...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات علم عصب شناسی

مجموع تعداد نشریات

252 نشریه

مجموع تعداد مقالات

1,058,150 مقاله