آشنایی با موضوع داروسازی، سم شناسی و علوم دارویی

رشته‌ داروسازی‌ بخشی‌ از علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ در رابطه‌ با تولید و ساخت‌ دارو، بررسی‌ وضعیت‌ دارو در بدن‌ انسان‌ و موجودات‌ زنده‌ و میزان‌ تأثیر دارو در سلامت‌ جامعه‌ و کم‌ کردن‌ بحران‌های‌ بیماری‌زا نقش‌ ایفا می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر رشته‌ داروسازی‌ به‌ شناخت‌ ماده‌ مؤثر، فرموله‌ کردن‌ این‌ ماده‌ (تبدیل‌ ماده‌ مؤثر به‌ فرمی‌ که‌ قابل‌ مصرف‌ برای‌ بیمار باشد مثل‌ قرص‌، کپسول‌، شربت‌ یا استفاده‌ از روش‌های‌ تزریقی‌) و بررسی‌ اثرات‌ دارو بر بدن‌ بیمار می‌پردازد. رشته سم شناسی رشته پرکاربردی است که در زمینه داروهای مسمومیت تحقیق مینماید و جزء رشته های داروسازی درنظرگرفته میشود. بازار کار این رشته مناسب است ودرآزمایشگاه بیمارستانهایی که تخصصی مسمومیت است، کارخانه های داروسازی وپزشکی قانونی کاربرد دارد. رشته علوم دارویی علمی است که به مطالعه عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها، مولکول ها و برهم‌کنش میان آنهاست می پردازد. این علم قدمتی طولانی دارد و همیشه در زندگی انسان ها مورد توجه بوده است.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه داروسازی، سم شناسی و علوم دارویی نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

اکتشاف دارویی

37 نشریه - 234,159 مقاله
در زمینه های پزشکی، بیوتکنولوژی و داروسازی، اکتشاف دارویی فرایندی است که در آن داروهای نامزد جدید کشف می شوند. به لحاظ تاریخی، داروها از طریق شناسایی مواد تشکیل دهنده فعال از راه حل های سنتی یا با کشف اتفاقی کشف می شوند. کشف دارو که ممکن است یک موفقی...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم دارویی

31 نشریه - 136,743 مقاله
علوم دارویی علم و تکنیک تهیه و توزیع دارو است. این یک حرفه بهداشتی است که علوم بهداشت را با علوم شیمیایی پیوند می دهد و هدف آن تضمین استفاده ایمن و موثر داروها است. دامنه فعالیت علوم دارویی شامل نقش های سنتی از جمله ترکیب و توزیع دارو می شود و شامل ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

داروشناسی

50 نشریه - 200,478 مقاله
داروشناسی شاخه‌ای از پزشکی و زیست‌شناسی است که به مطالعه واکنش متقابل داروها (یا مواد شیمیایی) بر موجودات زنده، که منجر به ایجاد اثرات زیست‌شناسی این ترکیبات می‌گردد. داروشناسی شامل دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است. دارو در دانش پزشکی به ه...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

فارماکولوژی، سم شناسی و اقلام دارویی (عمومی)

20 نشریه - 59,323 مقاله
فارماکولوژی (Pharmacology) شاخه‌ای از پزشکی و زیست‌شناسی است که به مطالعه واکنش متقابل داروها (یا مواد شیمیایی) بر موجودات زنده، که منجر به ایجاد اثرات زیست‌شناسی این ترکیبات می‌گردد. داروشناسی شامل دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است. سم شناس...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

سم شناسی

38 نشریه - 131,082 مقاله
انسان در یک محیط شیمیایی زندگی می‌کند و بسیاری از این مواد شیمیایی را تنفس می‌کند، می‌خورد و از راه پوست جذب می‌کند. برآوردها حاکی از آنند که بیش از 60000 ماده شیمیایی مورد مصرف عموم بوده و گفته می‌شود در حدود 500 ماده شیمیایی جدید در هر سال، وارد با...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات داروسازی، سم شناسی و علوم دارویی

مجموع تعداد نشریات

176 نشریه

مجموع تعداد مقالات

761,785 مقاله