2،4،6-تریسیپروپیلفنیل

در این صفحه تعداد 6 مقاله تخصصی درباره 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethylamino)pyridine; DME; 1,2-dimethoxyethane; dmpe; 1,2-bis(dimethylphosphino)ethane; dppe; 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane; Eind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل; NHC; N-Heterocyclic Carbene; Grubbs Catalyst I; Structure 1 (Fig. 1); Grubbs Catalyst II; Structure 2 (Fig. 1); Grubbs Catalyst III; Structure 3 (Fig. 1); Hoveyda-Grubbs Catalyst; Structure 4 (Fig. 1); Zhan Catalyst; Structure 5 (Fig. 1); Schrock Catalyst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل; Ar; aryl; Et; ethyl; cAAC; cyclic alkyl(amino) carbene; Cp; η-cyclopentadienyl; Cp*; η-pentamethyl cyclopentadienyl; DFT; density functional theory; diip; 2,6-diisopropylphenyl; EI-MS; electron ionization mass spectrometry; HOMO; highest occupied molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 2،4،6-تریسیپروپیلفنیل; 2-Ad; 2-adamantylidene; cod; 1,5-cyclooctadiene; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; dcpe; 1,2-bis(dicyclohexylphosphino)ethane; DCD; Dewar-Chatt-Duncanson; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethyla