6-مرکاپتو-1-هگزانول

در این صفحه تعداد 8 مقاله تخصصی درباره 6-مرکاپتو-1-هگزانول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 6-مرکاپتو-1-هگزانول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; AOC; azide-olefin cycloaddition; APSiO2; 3-aminopropyl-functionalized silica; AscNa; sodium ascorbate; aterpy; 4′-azido-2,2′:6′,2″-terpyridine; bipy; 4,4′-bipyridine; BMIM BF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; bpoh; (N1E,N2E)-N1,N2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; Ru1; (2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid)-ethylenediamine; HT; 1-hexanethiol; DBAE; 2-(dibutylamino)ethanol; DMBA; 4-(dimethylamino)butyric acid; MCH; 6-Mercapto-1-hexanol; ATP; Adenosine triphosphate; ACNTs; Aligned carbon nanotubes; PTC-NH2; Ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; AA; adipic acid; AcA; acrylic acid; AIBN; α,α′-azoisobutyronitrile; AM; additive manufacturing; BM; 4,4-bismaleimidodiphenylmethane; BMP; butyl-3-mercapto propionate; BPO; benzoyl peroxide; BOD; biochemical oxygen demand; CA; Candida Antarctica; CAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; MCH; 6-mercapto-1-hexanol; 1-D; 1-Dimensional; AAO; Anodic alumina oxide; AA; Ascorbic acid; CNT; Carbon nanotube; CSPE; Carbon screen-printed electrode; CVD; Chemical-vapor deposition; CE; Cholesterol esterase; COx; Cholesterol oxidase; CV; Cyclic voltam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; DNA detection; Modified primers; Electrochemical detection; Recombinant polymerase amplification; DNA; Deoxyribonucleic acid; dsDNA; Double stranded DNA; DT1; (10-(3,5-bis((6-mercaptohexyl)oxy)phenyl)-3,6,9-trioxadecanol; ELONA; Enzyme linked oligonucleot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; MCH; 6-mercapto-1-hexanol; OTA; ochratoxin A; FRET; Forster resonance energy transfer; LC; liquid chromatography; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrograph; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; CD; carbon dots; AgNPs; silver nanoparticles; cDNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 6-مرکاپتو-1-هگزانول; BOD; bilirubin oxidase; NI; native intermediate; PI; peroxy intermediate; FR; fully reduced BOD; RF; resting form; DET; direct electron transfer; ET; electron transfer; IET; intra-molecular electron transfer; CV; cyclic voltammogram; Em; midpoint redox po