8 هیدروکسی کینولین

در این صفحه تعداد 258 مقاله تخصصی درباره 8 هیدروکسی کینولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 8 هیدروکسی کینولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; 3-OH-PMPO; 3-hydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylpyridin-4; CCD; central composite design; RSD; relative standard deviation; AAS; atomic absorption spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; Organic-inorganic hybrids; Photofunctional interfaces; Mechanochemical solid-state reactions; Hydroxyapatite; 8-Hydroxyquinoline; Luminescent nanomaterials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; 8-HQ; 8-Hydroxyquinoline; AA-DLLME; Air-assisted dispersive liquid-liquid microextraction; AAS; Atomic absorption spectrometry; APDC; Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate; BSCD; Bell-shaped collection device; CAD; Charged aerosol detection; CTAB; Cetyltrim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; Asc-2P; ascorbate-2-phosphate; DFO; deferoxamine; DHA; dehydroascorbic acid; DPD; 2,2′-dipyridyl; 8-HQ; 8-hydroxyquinoline; DTPA; diethylenetriaminepentaacetic acid; PG SK; Phen Green SK diacetate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; Co-precipitation; 8-Hydroxyquinoline; Preconcentration; Metal ions; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; Flame atomic absorption spectrometry; Plant materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; 5-Br-PADAP; 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol; PAN; 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol; PAR; 4-(2-pyridylazo)resorcinol; TAN; 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol; TAR; 4-(2-thiazolylazo)resorcinol; TAC; 2-(2′-thiazolylazo)-p-cresol; BDAP; 2-(2′-benzoth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; 8-HQC; 8-hydroxyquinoline; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; KI; potassium iodide; MDA; malondialdehyde; NS; nanosilver; PBS; phosphate-buffered s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; Br-Hpbt; 2-(4-bromophenyl)benzothiazole; CC; cluster-centered; cyclen; 1,4,7,10-tetraazacyclododecane; Hbzq; 7,8-benzo[h]quinoline; Hdfppy; 2-(2,4-difluorophenyl)pyridine; HE; high energy; HOMO; highest occupied molecular orbital; Hpbt; 2-phenylbenzothiaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; 8-HQ; 8-hydroxyquinoline; CAFe; calcein-iron(III) complex; CFU; colony-forming unit; Dfcaf; desferrioxamine-caffeine; Dfo; desferrioxamine; DHR; dihydrorhodamine hydrochloride; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; FAS; ferrous ammonium sulfat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 8 هیدروکسی کینولین; Thiosemicarbazone; Copper(II) complex; 8-Hydroxyquinoline; Proliferation; ROS; Anticancer; ATCUN; amino-terminal copper and nickel binding; CD; circular dichroism; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; Dien; diethylenetriamine; EDTA; ethylened